Kies op maat

Inloggen Menu

Over KOM

Kies Op Maat heeft tot doel de mobiliteit van studenten binnen het hoger onderwijs te verhogen. Deze mobiliteit is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Het leidt tot een diversificatie van capaciteiten van de studenten en biedt een manier aan studenten om zelf hun studie in te vullen en daarin hun eigen interesses en keuzes te maken. Dat leidt tot tevredener en gemotiveerder studenten die minder snel afhaken.

Om dat doel te bereiken hebben een flink aantal instellingen samen met Stichting Surf en Studiekeuze123 de handen ineen geslagen en Kies Op Maat in het leven geroepen. Via de website van Kies Op Maat wordt het gezamenlijke onderwijsaanbod gepubliceerd, zodat studenten een ruimere keuze krijgen. Kies Op Maat zorgt er daarnaast voor dat studenten zich in de meeste gevallen kosteloos en via eenvoudige procedures kunnen inschrijven bij een andere instelling. Ze zijn via Kies Op Maat er ook van verzekerd dat de thuisinstelling de behaalde ECs opneemt in het curriculum. 
Voor de deelnemende instellingen faciliteert Kies Op Maat de verrekening. Zonder dat de student er iets van merkt verrekenen de gast- en thuisinstelling de kosten van het onderwijs dat wordt afgenomen. 

Doelstellingen

Kort de doelstellingen van Kies Op Maat op een rij:

 • Studenten meer invloed geven op de inhoud van hun opleiding door het aanbod te vergroten en de uitwisseling te vergemakkelijken;
 • Studenten helpen bij het samenstellen van hun individuele studiepad;
 • Hoger onderwijsinstellingen een set heldere afspraken bieden rondom publicatie, administratie en kostenverrekening van onderwijsdata;
 • Hoger onderwijsinstellingen een betrouwbaar platform bieden waarop zij hun aanbod onder de aandacht kunnen brengen en de bijkomende processen worden ondersteund;

Voordelen

De grootste voordelen van Kies Op Maat voor studenten zijn:
 • Meer invloed op de invulling van het eigen studietraject;
 • Mogelijkheid om een onderscheidend curriculum samen te stellen;
 • Alternatieve manier om deficiënties weg te werken;
 • Mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen bij andere onderwijsinstellingen en in andere steden.

 De grootste voordelen van deelname aan Kies Op Maat voor een onderwijsinstelling zijn:

 • Inkomsten voor onderwijs dat door externe studenten wordt gevolgd; 
 • Eigen studenten een breder onderwijsaanbod kunnen bieden;
 • Via specialistische minoren en vakken kan het onderscheid met andere instellingen zichtbaar worden gemaakt;
 • Kleinschalige minoren en vakken kunnen eenvoudiger kostendekkend worden gemaakt door aantrekken van studenten van elders.