Kies op maat

Inloggen Menu

Over KOM

Studenten willen maatwerk als het om hun studie gaat, en studeren buiten de eigen instelling maakt dit mogelijk. Kies Op Maat voorziet hierin. Met Kies Op Maat kunnen studenten minoren en vakken volgen op een andere dan de eigen hogeschool of universiteit. Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van ruim 30 Nederlandse onderwijsinstellingen.

Op deze website wordt het gezamenlijke onderwijsaanbod gepresenteerd. Studenten melden zich via de website eenvoudig aan voor een minor of vak bij een andere onderwijsinstelling. Kies Op Maat zorgt ervoor dat studenten zich in de meeste gevallen kosteloos en via eenvoudige procedures kunnen inschrijven bij een andere instelling. Daarbij zijn ze ervan verzekerd dat de thuisinstelling de behaalde EC’s erkent. Voor de deelnemende instellingen faciliteert Kies Op Maat de verrekening. Zonder dat de studenten er iets van merken, verrekenen de gast- en thuisinstelling de kosten van het onderwijs dat ze volgen. 

De doelstellingen van Kies Op Maat

Voordelen voor de student

Met Kies Op Maat:

Voordelen voor de onderwijsinstelling

Via Kies Op Maat kun je keuzevakken en/of minoren ook aanbieden aan studenten van andere instellingen. Zo kun je je als instelling onderscheiden met specialistische minoren en vakken, en deze tegelijkertijd eenvoudiger kostendekkend maken door het aantrekken van externe studenten. Maar ook je eigen studenten profiteren van een breder onderwijsaanbod. Kies Op Maat ondersteunt je bij het aanmeldproces en de uitwisseling van gegevens, en bij de financiële afwikkeling tussen de instellingen onderling.

Deelnemen aan Kies Op Maat

Kies Op Maat wordt sinds 1 januari 2020 aangeboden door SURF. De dienst is beschikbaar voor alle bij SURF aangesloten instellingen. Wil je ook minoren of vakken beschikbaar stellen en deelnemen aan Kies Op Maat? Neem dan contact op met Tibert van Dijk, via tibert.vandijk@surf.nl.