Kies op maat

Inloggen Menu

eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

eHealth is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Wie heeft er niet weleens via het internet gezocht naar informatie over bepaalde aandoeningen, een zelftest gedaan of een app gebruikt om calorieën of stappen te tellen? Zowel voor zorgverleners als voor patiënten biedt eHealth veel voordelen. Zo wordt de zorgverlening efficiënter door gebruik van ICT-mogelijkheden en biedt eHealth potentiële zorggebruikers de mogelijkheid om zelf meer zicht over hun gezondheidstoestand te krijgen. Deze cursus geeft een overzicht van eHealth vanuit een gezondheidspsychologisch perspectief, waarbij bekeken wordt welke mogelijkheden eHealth biedt bij de ontwikkeling van gezondheidspsychologische
interventies voor preventie en opsporing van aandoeningen. Tevens wordt aandacht geschonken aan toepassingen van eHealth in de patiëntenzorg.

De cursus eHealth bestaat uit een algemene inleiding in de eHealth, waarbij een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van eHealth en de betekenis van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, evenals een beschrijving van de belangrijkste eHealth-toepassingen. Vervolgens wordt er in verschillende thema’s dieper ingegaan op specifieke eHealth-toepassingen binnen
(1) de primaire preventie: gebruik van eHealth voor gezondheidsbevordering
(2) de secundaire preventie: gebruik van eHealth in opsporing van ziekte vanuit zowel de kant van de zorgverlener als de kant van de doelgroep
(3) de tertiaire preventie: eHealth bij patiëntenzorg vanuit zowel de zorgverlener als patiënt-kant.

Tot slot is er ruimte voor een kritische blik op de effectiviteit en de voor- en nadelen van eHealth en leer je  hoe je een eenvoudige eHealth-interventie kunt opzetten.
Elk thema wordt geïllustreerd met verschillende voorbeelden van eHealth-toepassingen in de vorm van websites, apps en video’s.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:

- een beschrijving geven van diverse belangrijke begrippen zoals eHealth en eHealth-literacy; 

- beschrijven welke verschillende vormen van eHealth-toepassingen er bestaan, welke rol deze kunnen spelen binnen de gezondheidspsychologie (in zowel primaire, secundaire als tertiaire preventie), en aanbevelingen doen voor het gebruik van deze toepassingen in de praktijk;

- beschrijven wat er bekend is over de effectiviteit van eHealth-interventies; 

- de verschillende fases van planmatige interventieontwikkeling (interventiecyclus) beschrijven en herkennen, aangeven wat deze systematiek betekent voor de ontwikkeling van eHealth-interventies, en aanbevelingen doen ter verbetering indien niet juist volgens deze systematiek wordt gewerkt; 

- de voor- en nadelen van het gebruik van eHealth benoemen, op basis hiervan een overwogen keuze maken voor het gebruik van specifieke eHealth toepassingen en kunnen beschrijven hoe men in een implementatieplan hiermee om kan gaan; 

- de ethische en juridische aspecten van eHealth benoemen en aangeven hoe men hiermee rekening dient te houden in een eHealth interventie.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt waarin deze cursus is opgenomen.

Literatuur

Bij deze cursus hoort een reader.

Rooster

Deze cursus volg je in kwartiel 1,2, 3 of 4, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Het jaarrooster van de complete e-minor Gezondheidspsychologie tref je hier aan.

eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief is een online cursus. De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Er vinden geen begeleidingsbijeenkomsten plaats.

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten. De cursus is zodanig opgezet dat het digitale werkboek van de cursus jouw leeractiviteiten aanstuurt. Als je het digitale werkboek en de reader helemaal hebt doorgenomen, is alle leerstof aan de orde geweest.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc) en een opdracht.

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.