Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Aanvullingsminor Theologie

  15,0 EC

  Deze minor is speciaal ontwikkeld als aanvulling op een minor van 15 EC, om daarmee door te stromen naar één van onze theologiemasters, maar is ook zelfstandig te volgen. Aanvullingsminor bestaat uit 3 modules van elk 5 EC: Oude Testament, Nieuwe Testament en Systematische T…
  • 2 sep 2024 t/m 1 jul 2025 Gesloten
 2. Bijbels Hebreeuws

  7,5 EC

  הַלְלוּ־יָהּ (halelūyā) Zonder dat je het weet ken je al een beetje Hebreeuws. Denk aan het woord dat hier boven staat: “Halleluja”, misschien wel het belangrijkste woord in het boek van de Psalmen. Het is even wennen, een taal met onbekende lettertekens die ook nog eens van…
  • 11 nov 2024 t/m 28 mei 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 3. Christelijke denkers over Samenleving en Ethiek

  15,0 EC

  In de minor Christelijke denkers over samenleving en ethiek (15 ec) bezinnen we ons vanuit theologische, filosofische en historische kaders op het gedachtengoed van invloedrijke Christelijke denkers op de terreinen van samenleving en/of (sociale) ethiek. Daarbij ligt een acc…
  • 11 nov 2024 t/m 20 dec 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 4. Digitale Samenleving

  10,0 EC

  In deze module worden drie collegelijnen naast elkaar aangeboden: 1. basale kennis en trends in de digitale samenleving 2. theologische reflectie op deze trends 3. verder inoefenen van de bij 'sensemaking' passende academische vaardigheden.…
  • 3 feb 2025 t/m 14 mrt 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 18 dec 2024
 5. Filosofische hermeneutiek

  5,0 EC

  In de colleges wordt een inleiding in de filosofische hermeneutiek geboden en nagedacht over de vraag in hoeverre deze filosofische inzichten een goede theologieboefening kunnen ondersteunen. Wat leren filosofen als Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur en Derrida ons o…
  • 11 nov 2024 t/m 20 dec 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 6. Godsdienstpsychologie - Wat geloven doet met mensen

  2,5 EC

  De module biedt een introductie op het veelzijdige gebied van de godsdienstpsychologie. Belangrijke godsdienstpsychologische theorieën en fenomenen komen aan de orde en worden verbonden met kerk en theologie. …
  • 2 sep 2024 t/m 8 nov 2024 Gesloten
 7. Grieks van het Nieuwe Testament

  7,5 EC

  In dit vak leer je het Nieuwe Testament zelfstandig in het Grieks te lezen. Na drie cursussen ken je de belangrijkste grammaticaregels en heb je een basale woordenschat opgebouwd. We starten bij nul: het aanleren van het alfabet. Er is dus geen voorkennis van het klassiek Gr…
  • 11 nov 2024 t/m 28 mei 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 8. Inleiding Christelijke Ethiek

  5,0 EC

  In deze inleiding tot de Christelijke Ethiek krijgen studenten een inleidende verkenning van ethische stromingen, zowel binnen de breedte van de westerse filosofie als binnen de christelijke traditie. Door middel van colleges, discussies, en opdrachten ontwikkelen studenten …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 9. Inleiding Christelijke Filosofie

  7,5 EC

  Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben dieren rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen?  In de colleges …
  • 11 nov 2024 t/m 20 dec 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 10. Inleiding Filosofie

  5,0 EC

  In het vak Inleiding filosofie worden diverse trends in de hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en belevingscultuur gepresenteerd. In het bijzonder wordt ingegaan op het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan zingeving, authenticiteit en levenskunst…
  • 3 feb 2025 t/m 14 mrt 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 18 dec 2024
 11. Inleiding in de Theologie

  7,5 EC

  Dit vak begint met de kennismaking met een kerkelijke en maatschappelijke praktijk en enkele daarin besloten liggende praktische uitdagingen. Vervolgens presenteren enkele docenten hoe deze uitdagingen geadresseerd zouden kunnen worden vanuit de centrale theologische discipl…
  • 2 sep 2024 t/m 8 nov 2024 Gesloten
 12. Inleiding Medische Ethiek

  2,5 EC

  Ben jij student geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, of gewoon altijd al geïnteresseerd geweest in Medische Ethiek? Dan is Inleiding Medische Ethiek misschien iets voor jou: in zes colleges gaan we in op het ontstaan van de medische ethiek als di…
  • 2 sep 2024 t/m 8 nov 2024 Gesloten
 13. Intercultural Theology

  2,5 EC

  In this module, you are introduced to ‘intercultural theology’. In this discipline, we study and reflect upon ‘conversations’ between Christians from different contexts and continents. What does it mean to be Christian in various cultures and contexts? What are possibilities…
  • 11 nov 2024 t/m 20 dec 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 18 sep 2024
 14. Introductie Missiologie: op de grens van kerk en wereld

  7,5 EC

  Deze module behelst een introductie in de missiologie: de missionaire roeping van de kerk in de wereld in relatie tot bijbels-theologische perspectieven, tot historische missionaire praxis en missiologische reflectie, en tot enkele actuele missionaire kwesties.…
  • 22 apr 2025 t/m 28 mei 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 12 feb 2025
 15. Kerkgeschiedenis: transformaties en reformaties

  5,0 EC

  De module biedt een overzicht van de algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis t/m 17e eeuw. Het zwaartepunt ligt bij de specialismen van de hoogleraren, waardoor een bijzondere module ontstaat:- vroege kerk: apostolische vaders en apologeten, Augustinus (JK);- Middeleeuwen: …
  • 22 apr 2025 t/m 28 mei 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 12 feb 2025
1 2 >