Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Outreachende wijkprofessional

  30,0 EC

  De profielminor ‘Outreachende wijkprofessional’ is gelegen op het snij¬vlak van sociale en sociaal-culturele aspecten. Professionals sociaal werk – welzijn en samenleving ondersteunen, helpen, activeren, ontwikkelen en verbinden. Zij richten zich op versterking van het socia…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 2. Professional in de gezonde regio

  15,0 EC

  Deze minor, die aangeboden wordt vanuit het lectoraat Healthy Region, helpt je bij het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn om vanuit je rol als professional een bijdrage te leveren aan een gezonde regio. De minor is gericht op een gezondheidspromotie binnen een i…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 3. Reporting, Auditing & Taxes

  30,0 EC

  Deze verdiepende minor beoogt competenties te ontwikkelen gericht op het totale proces van ontwikkeling en opmaak van een jaarrekening, interne en externe controle daarop en het verzorgen van een fiscale aangifte. De minor is een verbreding en verdieping van de tot nu toe be…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 4. Solar boat team (BFftF)

  30,0 EC

  The Sustainable Technology Innovation on Water community has existed for a few years now. This project involves the creation of a lively students, teachers, lecturers and alumni community. Students in the community contribute to the challenges of the region and beyond in the…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 5. Specialist Jonge Kind

  30,0 EC

  In de minor ‘Specialist Jonge kind’ word je opgeleid om als professional met groepen jonge kinderen te werken. Je leert om kinderen de ruimte te geven om ervaringen op te doen en zo de brede ontwikkeling te stimuleren, ieder op zijn eigen ontwikkelingsniveau – en tempo. Je w…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 6. Supply Chain Innovation (BFftF)

  30,0 EC

  While working on a research project in the supply chain or logistics system of a real company, you will learn how new technologies (ICT, robots, autonomous systems) can make logistics and transport processes faster, more responsive, more efficient, more reliable and more sus…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 7. Train de trainer

  30,0 EC

  Voltijd en deeltijd: In organisaties is er steeds meer aandacht voor professionalisering en 'levenslang ontwikkelen'. Wil jij later betrokken zijn bij het begeleiden van stagiaires, het coachen van collega's, teamontwikkeling, werkplekleren, psycho-educatie, het verzorgen va…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 8. Innovation within SMEs (BFftF)

  30,0 EC

  The minor “Innovation within SMEs” is one of the themes within the Minor Research and Innovation. This Minor recognizes that contemporary societal developments and changes result in new questions and complex problems. To oversee and handle such problems, professionals increa…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 9. International Practise

  30,0 EC

  Internationale oriëntatie en wereldburgerschap…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 10. Jeugd- en gezinsprofessional

  30,0 EC

  Sociaal werk – jeugd richt zich op jeugdigen tot 23 jaar. Professionals sociaal werk – jeugd dragen bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Ze houden de veilighei…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 11. Leiderschap in de 21e eeuw deel 1

  15,0 EC

  Minor “Leiderschap in de 21e eeuw!” De minor 'Leiderschap in de 21e eeuw' is een HZ brede minor die zowel in voltijd als deeltijd wordt gegeven. Het betreft een minor met een verbredend karakter. Dat betekent dat het een aanvulling in de breedte is in relatie tot de opleidin…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 12. Leiderschap in de 21e eeuw deel 2

  15,0 EC

  Minor “Leiderschap in de 21e eeuw!” De minor 'Leiderschap in de 21e eeuw' is een HZ brede minor die zowel in voltijd als deeltijd wordt gegeven. Het betreft een minor met een verbredend karakter. Dat betekent dat het een aanvulling in de breedte is in relatie tot de opleidin…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 13. Leiderschap in Zorg en Dienstverlening (voltijd en deeltijd)

  30,0 EC

  Leiderschap in zorg en dienstverlening (verder) ontwikkelen. Op basis van een te kiezen klantfrictie/klantbehoefte in de praktijk een innovatie te ontwikkelen en (deels) uitwerken met behulp van een (te verbeteren) bestaand of nieuw netwerk in de rol van netwerkregisseur.  E…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 14. Marine Bio-based Specialties (BFftF)

  30,0 EC

  The Marine Bio-based Products research group focuses on research into the substances contained in algae, seaweeds and (salt-tolerant) plants (in the sea and on land) and their evaluation. Refining resources into useful ingredients is in line with our development into a susta…
  • 6 feb 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 15. Nautical Specialities, 15 of 30 EC

  30,0 EC

  De Minor Nautical Specialties biedt in zes verschillende keuze modules/deelcursussen (kies er 4) verbreding en verdieping aan op het gebied van specialistische ladingbehandeling op zware lading schepen (inclusief stabiliteit), passagiersschepen, pilotage, navigatie, maritiem…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
1 3 >