Kies op maat

Inloggen Menu

Business Analytics deel 2

Expectations are that data analytics will make the impossible possible, but we are still in the early stages of the data era.

Algemene informatie

In een recent rapport staat dat veel managers niet weten wat de waarde van data is en wat er voor nodig is om er om het er uit te halen. Te lang hebben we gehoopt dat onze eigen ICT afdeling of een externe consultant in staat is om dit allemaal even te regelen. Van alle kanten komt het bewijs, dat dit niet werkt. De combinatie van mensen die allemaal snappen wat je met data kan, maar vervolgens wel hun eigen expertise inbrengen, blijkt de meest succesvolle methode. De minor maakt geen Data Scientist van je, maar zorgt er wel voor dat je een waardevolle rol op het gebied van Analytics kunt spelen in jouw organisatie. Dit gebeurt door gebruik te maken van ‘state-of-the-art’ tools, die ook ingezet worden bij veel multinationals. De uitkomsten hiervan kunnen gebuikt worden om bijvoorbeeld gedrag te voorspellen, sentiment te meten, of A/B testen uit te voeren. De minor is gericht op individueel en zelfstandig werken. Uitgangspunt is dan ook dat deel 2 binnen de eigen organisatie wordt uitgevoerd.

 

Business Analytics deel 2:

In het tweede deel van de minor bepaal je een opdracht binnen de gekozen organisatie en werkt volgens de CRISP-DM cyclus het vraagstuk uit. Hierbij kom je tot een dataproduct dat aansluit op de vraag. Dit kan bijvoorbeeld  een werkend voorspellend model zijn, een rapportage gebaseerd op jouw data-analyse, of een interactief dashboard met real-time gegevens. Hoogstwaarschijnlijk dien je je verder te verdiepen in specifieke technieken en/of algoritmen om de opdracht tot een goed einde  te brengen. Wees hierbij niet teleurgesteld als 80% van de tijd gebruikt wordt om de data te krijgen, op te schonen, aan te vullen of te bewerken. Net als in deel 1 van de minor rond je de cursus af met een portfolio waarin je reflectie en je uitwerkingen van de opdracht opneemt. Ook tijdens dit blok zijn er (online) inspiratiesessies en houdt een procesbegeleider de vinger aan de pols.

Leerdoelen

  • Je weet welke manieren er zijn om data te verzamelen of verkrijgen.
  • Je weet welke tools en methoden noodzakelijk zijn voor data analyse.
  • Je kan data visualiseren op een aantrekkelijke en overtuigende manier.
  • Je kunt praktijkvragen omzetten in een data analyse aanpak en uitvoeren
  • Je kan als professional functioneren in de omgeving waarbinnen je kansen en mogelijkheden ziet om verbeterringen in de beroepspraktijk te realiseren.
  • Je weet welke ethische aspecten er zijn in dit vakgebied.

Aanvullende informatie

De voertaal van deze minor is Nederlands, veel van het materiaal is Engelstalig. Een minimale score van 8.0 in volledige cursus (2 x 15 EC) zijn voorwaarden voor een aantekening op het diploma. Er aanspraak gedaan worden op een kleine eigen bijdrage voor software of het bezoeken van conferentie(s). Instroomvereisten voor het tweede deel van de minor is dat het eerste deel behaald moet zijn.

Ingangseisen

De minor is geschikt en toegankelijk voor deeltijdstudenten van alle opleidingen, maar check wel bij de eigen opleiding of deze minor voldoet aan de eigen eisen. Daarnaast is een eis dat men toegang tot data heeft/krijgt binnen een organisatie (bij voorkeur de organisatie waarin men werkzaam is).

Toetsing

  1. Portfolio

Wegingsfactor: 100%

Bodemcijfer: 5,5

Rooster

Enkele (online) sessies in de avonduren en in samenspraak ingepland overleg.

De indeling van deze minor is flexibel. Doordat de minor Business Analytics is opgedeeld in twee delen van 15 EC, is het mogelijk om de twee delen in één semester af te ronden; alleen deel I te volgen gedurende een semester of een kwartaal; of gedurende het ene semester deel I en het andere semester deel II op te pakken.