Kies op maat

Inloggen Menu

De herstelgerichte professional

Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel zijn afhankelijk van zorg en ondersteuning. Dit hoeft een goed leven niet in de weg te staan. In de minor De Herstelgerichte Professional realiseer jij voor cliënten met langdurige zorg de ondersteuning die zij nodig hebben om de regie te hebben in hun eigen leven. Centraal daarbij staat positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan.

Je gaat aan de slag met diverse theorieën, modellen en methodieken. Jouw doel is om mensen die zorg nodig hebben op zo’n manier te ondersteunen dat zij kunnen werken aan hun herstel. Jij stelt de persoon centraal: welke wensen heeft deze cliënt? Waar hoopt hij of zij op? Welke sociale rollen wil hij of zij vervullen? Wat is zijn of haar toekomstperspectief? En hoe kun jij als GGZ-agoog of professional in de verstandelijk gehandicaptenzorg of somatische zorg de ondersteuning bieden om dat mogelijk te maken? Alles wat je leert in de minor, ga je in je leerteams toepassen op casuïstiek. Je krijgt praktijkgerichte opdrachten en jullie leren van en met elkaar in workshops. Als deeltijdstudent krijg je meestal een praktijkvraag vanuit je opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de mogelijkheden om ook online hulp te verlenen aan cliënten, of hoe op een afdeling oncologie ouders, partners en kinderen van patiënten meer betrokken kunnen worden.

De docenten geven zowel fysieke als online lessen. Er zijn gastlessen over ervaringsdeskundigheid, psychofarmaca en de-escalerend werken. Verder ga je in Antwerpen een week samenwerken met studenten, artsen, logopedisten en andere professionals uit de gezondheids- en welzijnszorg.

 

Met de minor De Herstelgerichte Professional draag jij bij aan deze Sustainable Development Goals:

 • SDG 1: Kijken naar de effecten van armoede op gezondheid.
 • SDG 3: Verlenen van optimale herstel ondersteunende hulp, met als uitgangspunt positieve gezondheid.
 • SDG 5: Aandacht voor inclusie en (gender-)gelijkheid.

Leerdoelen

 • Je kunt het herstelproces van cliënten in complexe situaties optimaal ondersteunen.
 • Je weet hoe je kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden hanteert in complexe casuïstiek.
 • Je ontwikkelt in samenwerking met anderen concrete verbeteringen in de zorgpraktijk.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle opleidingen van alle hogescholen. De minor is in het bijzonder interessant voor studenten Verpleegkunde en Sportkunde.

Je moet de propedeuse hebben behaald en (voor voltijdstudenten) 30 studiepunten in de hoofdfase.

Literatuur

 • Iersel, J. van & Wijngaarden- de Bodt, D. van (2018). Samen werken aan gezondheid, medische basiskennis voor de sociaal werker. Bussem: Coutinho.
 • Sepmeijer-Schmahl, D. & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • GGZEcademy *Voor HBO-V en SW: hier heb je eerder in de opleiding een toegangssleutel voor gekregen.
 • Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog HBO (2012) GGZ (Gratis online)
 • Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk (2017). Sectoraal adviescollege hogere sociale studies. Amsterdam: SWP. (Gratis online)

Rooster

Voltijd

 • Maandag en één wisselend dagdeel les op de HZ.
 • De rest van de week besteed je aan zelfstudie en werk je in je leerteam aan je praktijkvraagstuk.

 

Deeltijd

 • Maandag les op de HZ.
 • De rest van de week besteed je aan zelfstudie en werk je op je eigen werkplek aan je praktijkvraagstuk.

Toetsing

 • Verslag IPSIG (10%). Je doet verslag van de opdrachten die je hebt uitgevoerd tijdens de week waarin je hebt samengewerkt met studenten en professionals uit diverse disciplines.
 • Portfolio (40%). Jij laat in een portfolio zien dat je aan de eisen en criteria van deze minor voldoet.
 • Criterium gericht interview (50%). Jij licht je portfolio toe in een eindgesprek.

Aanvullende informatie

De HZ heeft opleidingen in Vlissingen en in Middelburg. Er studeren studenten van over de hele wereld. Wij vinden we het belangrijk dat jij het beste uit jezelf haalt en jouw talenten goed kunt ontwikkelen. Op de HZ sta jij centraal.

Heb je nog vragen? Of wil je bespreken of deze minor bij jou past? We helpen je graag. Je kunt contact opnemen met Ilona Borremans-Malm via i.borremans-malm@hz.nl.