Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Operations Management

  15,0 EC

  In de minor staan een aantal bedrijfskundige thema’s centraal.  De groep studenten krijgt een casus, analyseert deze, komt met onderbouwde voorstellen voor zelf doen of uitbestedingsbesluiten, de HRM-cyclus, de organisatiestructuur, de besluitvormingscyclus. Verder ontwerpt …
  • 24 apr 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 2. Ouder-kind interactie

  15,0 EC

  Deze minor richt zich op de communicatieve ontwikkeling van zeer jonge kinderen (0-4 jaar) in zogenaamde "vroegschoolse instellingen" zoals kinderdagverblijven, verblijf bij een gastouder, peuterspeelzalen of kindergezondheidscentra. Hoe communiceren peuters in de voorschool…
  • 24 apr 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 3. Project leefstijl: hoe bewust ben jij bezig?

  15,0 EC

  In de komende jaren neemt de vergrijzing toe en wordt de druk op het gezondheidssysteem steeds sterker. Chronische ziekten zullen steeds meer voorkomen en hierbij spelen vitaliteit en leefstijl een grote rol. Vitaliteit komt voort uit een complex samenspel van een heel aanta…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 4. Real Estate Challenges

  15,0 EC

  Zie jij om je heen al die lege winkels in de binnensteden? Rijd je ook vaak langs kantoorgebouwen waarin nog zoveel vierkante meters te huur is? Ben je verbaasd over de onaantrekkelijke, verpauperde uitstraling in zoveel straten? Sta je er van te kijken dat er in het ene dee…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 5. Science

  15,0 EC

  Zuyd Hogeschool verzorgt voor derde- en vierdejaars studenten de minor Science, die ondersteunt in de voorbereiding op een (wetenschappelijke) masteropleiding. De inhoud van dit programma sluit aan bij inhoud die in een masteropleiding van de Faculty of Health, Medicine and …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 6. Service Design

  15,0 EC

  Durf jij het aan om uit je comfort zone aan een complex vraagstuk te werken …..lees dan vooral verder! Design Thinking en Value Proposition Design is ingebed in een organisatie en richt zich op de producten en diensten die organisaties leveren. Concreet gaat het om de match …
  • 6 feb 2023 t/m 21 apr 2023 Gesloten
 7. Smart Automation

  15,0 EC

  Probleembeschrijving en analyse. De automatiseerder is in staat op een abstracte manier een probleem te analyseren. Systematische aanpak om het probleem op te lossen. Met behulp van verschillende tools wordt het probleem aangepakt. Het toetsen van de oplossing. Op welke mani…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 8. Spaans

  15,0 EC

  De blokminor Spaans biedt de studenten uiterst actieve, interessante en stimulerende kennismaking met de Spaanstalige wereld. Niet alleen wordt er in de Spaanstalige werkcolleges intensief geoefend op de taalverwerving maar komen er ook sociaal-culturele aspecten aan bod. Be…
  • 24 apr 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 9. Supply Chain Logistics

  15,0 EC

  Organisaties in de industrie, in de bouw, maar ook in de zorg werken steeds meer samen met toeleveranciers en afnemers om hun eindklanten/patiënten zo goed en snel mogelijk te bedienen. Om te produceren, moeten ze grondstoffen inkopen. Na de productie moeten ze vervolgens hu…
  • 6 feb 2023 t/m 21 apr 2023 Gesloten
 10. Toegepaste Engineering

  15,0 EC

  De minor heeft de volgende vier thema’s waarbinnen de opdrachten worden uitgevoerd: Ontwerpen Eindige Elementen Methode (FEM) 3D-printen Big Data De vier hoofdthema’s zijn met elkaar verbonden middels het project Formula Student. Binnen dit project is er veel ruimte om der…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 11. Toekomstgericht Leiderschap

  15,0 EC

  De wereld verandert en bedrijven veranderen mee. Door digitalisering worden organisaties efficiënter, sneller, maar ook complexer en medewerkers opereren steeds meer in digitale netwerken. Dat vereist van leidinggevenden een nieuwe manier van samenwerken; flexibel, authentie…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 12. Innovatief ondernemerschap

  15,0 EC

  De wereld om ons heen verandert dankzij Artificial Intelligence, 5G en robotisering steeds meer in een geautomatiseerde wereld waarin slimme apparaten helpen bij het uitvoeren van onze dagdagelijkse taken. Het gras wordt dankzij sensoren op tijd gesproeid en gemaaid, de slim…
  • 24 apr 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
 13. Innovating Business

  15,0 EC

  Week 1  Introductie Why: leerdoelen; What: onderwerpen; How: werkvormen; Ervaringen bespreken Deel 1: Inspiration Week 2  Market pull   Macro: duurzaamheid, milieu, sociale inclusie; Meso: empowerment, complexiteit, bureaucratie; Micro: b.v. performance, gebruiksgemak, keuze…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 14. Kunsteducatie: ANDERS ZIEN

  15,0 EC

  De minor Kunsteducatie: ANDERS ZIEN vindt plaats op de kunstacademie Maastricht. Tijdens de minorperiode werk je in een leer- en werkomgeving samen waar studenten en professionals elkaar ontmoeten en ruimte is voor de dialoog over de Beeldende Praktijk, de Theorie en het ber…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 15. Kunsteducatie: DUURZAAMHEID

  15,0 EC

  De minor Kunsteducatie: DUURZAAMHEID vindt plaats op de kunstacademie Maastricht. Tijdens de minorperiode werk je in een leer- en werkomgeving samen waar studenten en professionals elkaar ontmoeten en ruimte is voor de dialoog over de Beeldende Praktijk, de Theorie en het be…
  • 24 apr 2023 t/m 7 jul 2023 Gesloten
1 5 >