Kies op maat

Inloggen Menu

4-Dimensionaal Leiderschap - Get the Best out of People! (voltijd)

‘Get The Best Out Of People!”

Wil jij je verdiepen/verbreden op het gebied van leiderschap? Dan is dit dé minor voor jou. Deze minor is namelijk helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders) en de maatschappij als 'gewenst' en 'hard nodig' wordt omschreven ten aanzien van goed leiderschap.

Steeds vaker blijkt, zowel in de theorie als in de praktijk, dat de juiste vorm van leiderschap voor nu en in de toekomst bestaat uit leidinggeven vanuit de vier menselijke dimensies 'hoofd' (IQ), 'lichaam' (FQ), 'hart' (EQ) en 'ziel' (SQ) in plaats van alleen vanuit het hoofd (zoals tot nu toe vaak gebeurt). Deze vier dimensies worden ook wel weergegeven als Visie (hoofd), Discipline (lichaam), Passie (hart) en Geweten (ziel).
Huidige succesvolle leiders beweren het en passen het toe, leiderschapsgoeroes praten en schrijven erover, gerespecteerde en hoog aangeschreven opleidingen zoals Nijenrode University en INSEAD trainen erin. En jij kunt er nu ook bij zijn!

Doel van deze minor is dat studenten de juiste eigenschappen van deze vier dimensies IQ, FQ, EQ en SQ leren herkennen en ontwikkelen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Je leert Persoonlijk Leiderschap te ontwikkelen en toe te passen!


Blokonderdelen:

 • Blok 1: ken je zelf en ken jezelf in relatie tot anderen.
  Dit blok bestaat vooral uit colleges en trainingen, met als doel een gedegen basis te leggen voor het praktijkgedeelte en voor de persoonlijke ontwikkeling. In dit eerste blok staat naast de theorie je persoon als aankomend leider centraal.

  Blok 2: Ken jezelf (in relatie tot anderen) en onderzoek de praktijk.
  Dit blok geeft een verdieping van de thema’s uit blok 1 en je bent ook met diverse praktijkopdrachten buiten school actief. In het tweede blok is de focus gericht op: Hoe kun jij op basis van inzichten in vanuit o.a. de praktijk, effectief en inspirerend leidinggeven en je leiderschapsrol invullen?
  In beide blokken worden leiders vanuit de praktijk uitgenodigd hun leiderschapservaringen met de studenten te delen. Verder lopen studenten mee met leiders in de praktijk.

  Onderwijseenheden blok 1

  • Leiderschapsstijlen 1 (hoor- en werkcolleges)
  • Gedrag in Organisaties (werk- en oefencolleges)
  • Training 1 (op individueel en op groepsniveau)
  • Praktijkopdracht 1 (meelopen met een leidinggevende in de praktijk; beschrijving en analyse)
  • Persoonlijke ontwikkeling 1 (verwerkingsopdrachten, coaching, intervisie en demonstratie)

  Onderwijseenheden blok 2

  • Literatuuronderzoek (ook video’s, opdracht en intervisie)
  • Leiderschapsstijlen 2 (werkcolleges)
  • Publiceren (opdracht, ook in vakbladen)
  • Training 2 (verdieping van blok 1, waaronder een tweedaagse ‘groepsdynamica’)
  • Praktijkopdracht 2 (meelopen met een leidinggevende in de praktijk; adviesrapport)
  • Persoonlijke ontwikkeling 2 (verwerkingsopdrachten, coaching, intervisie en demonstratie)

 

Leerdoelen

Deze minor is helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders) en de maatschappij als "gewenst" en "hard nodig" wordt omschreven ten aanzien van goed leiderschap.

Ingangseisen

Let op: De minor 4DL Leiderschap gaat niet door in studiejaar 2023-2024. 

De toelating tot deze minor vindt plaats door het sturen van een motivatiebrief, CV en cijferlijst. 

In de motivatiebrief lezen we graag wat 1. jouw redenen zijn om te gaan deelnemen aan de minor 4DL Leiderschap, 2. wat hoop je met kennis en vaardigheden op het vlak van Leiderschap te gaan doen. En 3. vermeld ook in deze brief of je al enige werkervaring hebt opgedaan met leidinggeven, in een bijbaan, of sport. Voeg je cv, en cijferlijsten toe.

In de eerste week van juni beoordeelt het docententeam de inzendingen. Daarna wordt per mail aan jou bekend gemaakt of je definitief bent toegelaten.

De brief, je CV en de cijferlijst kun je sturen naar, aan de blokcoördinator mevr. Andrea Bavinck, a.w.bavinck@pl.hanze.nl. 

De inlevertermijn sluit op 8 juni 2023.

Literatuur

Wordt in augustus bekend gemaakt.

Meer weten over leiderschap? Bekijk deze filmpjes die beide gaan over boeken die we in de minor behandelen.

boek 1

boek 2

Rooster

De minor is voltijdonderwijs gedurende semester 1 van cursusjaar 2023-2024.

De colleges, trainingen en coaching in de minor worden zoveel mogelijk op drie dagen in de week aangeboden. De overige twee dagen zijn bestemd om de praktijkopdrachten uit te voeren bij een leidinggevende in een praktijksituatie.

Toetsing

In de minor zijn drie schriftelijke tentamens over leiderschapsstijlen en gedrag in organisaties. Hiernaast dienen portfolio’s gemaakt te worden over de eigen ontwikkeling van persoonlijk leiderschap naar professioneel leiderschap. Van de trainingen en de wekelijkse coaching dienen reflectieverslagen gemaakt te worden en vinden mondelinge asessments plaats. Voor het praktijkgedeelte dient een gekwalificeerd onderzoek uitgevoerd te worden naar het leiderschap van een leidinggevende in de praktijk.

Aanvullende informatie

Voertaal:
Nederlands (maar ook Engelstalige literatuur/artikelen)

Nadere informatie kan worden opgevraagd bij de coördinator
mevr. Andrea Bavinck