Kies op maat

Inloggen Menu

4-Dimensionaal Leiderschap - Get the Best out of People! (voltijd)

‘Get The Best Out Of People!”

Wil jij je verdiepen en verbreden op het gebied van authentiek leiderschap? Dan is dit de minor voor jou! Deze minor is er namelijk helemaal op gericht om de praktijk en de maatschappij te verbinden aan HET LEIDERSCHAP die zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, goed functionerende teams in een betekenisvolle en veilige (werk-)omgeving.

In de minor krijg je inzicht in actuele leiderschapstheorieën en tegelijk maak je kennis met de functie en de invloed van leiderschap in de praktijk. Dit ga je doen door mee te kijken met een leidinggevende in de praktijk. Je gaat aan de slag met je persoonlijk leiderschap en tegelijk leer je hoe je anderen kunt empoweren in hun eigen ontwikkeling. Middels oefenen van diverse gesprekstechnieken in een veilige omgeving versterk je je eigen leiderschapscompetenties.

Hoe mooi is het dat je nu kans hebt om jezelf te ontdekken en te versterken als (toekomstige) professional binnen de maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Wees van harte welkom!

Blokonderdelen:

 • Blok 1: ken jezelf en ken jezelf in relatie tot anderen Dit blok bestaat uit colleges en trainingen, met als doel een gedegen basis te leggen voor het praktijkgedeelte en voor de persoonlijke ontwikkeling. In dit eerste blok staat naast de theorie je persoon als aankomend leider centraal. Tegelijk observeer je hoe leiderschap in de praktijk werkt door mee te lopen met een leidinggevende
 • Blok 2: ken jezelf (in relatie tot anderen) en onderzoek de praktijk.
  Dit blok geeft een verdieping van de thema’s uit blok 1 en je bent ook met diverse praktijkopdrachten buiten school actief. In het tweede blok is de focus gericht op: Hoe kun jij op basis van inzichten in vanuit o.a. de praktijk, effectief en inspirerend leidinggeven en je leiderschapsrol invullen? Op basis van de kennis en inzichten over leiderschap die je hebt opgedaan, geef je een ontwikkeladvies aan de leidinggevende.

In beide blokken worden leiders vanuit de praktijk uitgenodigd hun leiderschapservaringen met de studenten te delen.

Onderwijseenheden

Blok 1

 • Leiderschapsstijlen en gedrag in organisaties (5 EC)
  Het benoemen van leiderschap in organisaties, eigenschappen van leiders, vrouwelijk leiderschap, moreel leiderschap, machtsbronnen en de bouwstenen van persoonlijk leiderschap - Schriftelijke toets
 • Training 1 Oplossingsgericht coachen (5 EC)
  Het beheersen van oplossingsgericht coachen - Portfolio en reflectie
 • Praktijkopdracht 1 Leiderschap observeren (5 EC)
  Ervaring opdoen of en in welke mate 4 Dimensionaal Leiderschap, en andere leiderschapstheorie in de praktijk wordt toegepast en hierover kritische vragen kunnen stellen - Verslag

Blok 2

 • Leiderschap en motivatie (5 EC)

Kennis demonstreren van gedrag en motivatie in organisaties in een artikel met relevante theorieën en originele bronnen – Schrijven artikel. 

 • Training 2 Gesprekstechnieken en groepsdynamica (5 EC)

Verdieping van blok 1, waaronder een tweedaagse ‘groepsdynamica’. Het beheersen van gesprekstechnieken waaronder feedback-, slecht nieuws- en functioneringsgesprekken, feedback/feedforward. Het herkennen van gedragspatronen in groepen - presentatie (incl opnames en reflectie)

 • Praktijkopdracht 2 Leiderschap adviseren – adviesrapport (5 EC)

Relevante kennis en inzichten op het gebied van (authentiek) leiderschap herkennen en toepassen bij het uitbrengen van een advies voor een leidinggevende in de beroepspraktijk – adviesrapport

Leerdoelen

Leerdoelen

Deze minor is helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders), theorie en onderzoek en de maatschappij als "gewenst" en "hard nodig" wordt omschreven ten aanzien van goed leiderschap.

Ingangseisen

Iedereen is van harte welkom in deze minor. Naast het aanmelden via Kies Op Maat vragen we jou een motivatiebrief en CV te mailen aan g.d.getkate@pl.hanze.nl. Benoem in deze motivatiebrief wat je verwacht van deze minor en wat je eruit wilt halen. Van ons ontvang je vervolgens een bevestiging.

De brief en je CV aan de coördinator dhr. Dinand Getkate, g.d.getkate@pl.hanze.nl. 

De motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor 8 juni 2024.

Er zijn een beperkt aantal plekken (32) beschikbaar. Het kan zijn dat je bij meer aanmeldingen dus op een wachtlijst komt. Datum van aanmelding is leidend.

Literatuur

Wordt in augustus bekend gemaakt.

Meer weten over leiderschap? Bekijk deze filmpjes die beide gaan over boeken die we in de minor behandelen.

Leiderschap in ontwikkeling

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Rooster

De minor is voltijdonderwijs gedurende semester 1 van cursusjaar 2024-2025.

De colleges, trainingen en coaching in de minor worden zoveel mogelijk op drie dagen in de week aangeboden. De overige twee dagen zijn bestemd om de praktijkopdrachten uit te voeren bij een leidinggevende in een praktijksituatie.

Toetsing

In de minor is één schriftelijk tentamen opgenomen. De overige onderdelen worden met een (praktijk)opdrachten afgesloten.

Aanvullende informatie

Voertaal:
Nederlands (maar ook Engelstalige literatuur/artikelen)

Nadere informatie kan worden opgevraagd bij de coördinator dhr. Dinand Getkate