Kies op maat

Inloggen Menu

Aanpak huiselijk geweld

Elk slachtoffer van huiselijk geweld is er één te veel! Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is vroegtijdige signalering van groot belang. Professionals die werken op het terrein van bijv. het onderwijs, de christelijke gemeente, journalistiek, communicatie, zorg en welzijn kunnen er toe doen door structureel aandacht te hebben voor deze vormen van geweld. Huiselijk geweld kan teruggedrongen worden door signalen tijdig te leren onderkennen, het onderwerp bespreekbaar te maken en betrokkene vervolgens te helpen of door te verwijzen kan. Tijdens de minor leer je wat huiselijk geweld is en wat het met je doet, maar bovenal leer je om, met behulp van de meldcode Huiselijk Geweld, vanuit jouw beroep je in te zetten om huiselijk geweld terug te dringen.

Bij te weinig aanmeldingen gaat deze minor niet door. 

 

 

 

Leerdoelen

Je leert:

 1. Welke vormen van mishandeling er zijn.
 2. Hoe kun je mishandeling eerder signaleren en hoe kun je vermoedens bespreekbaar maken met betrokkenen.
 3. Het oefenen van gespreksvoering (hoe moet je handelen, de afweging wel of niet melden? Hoe kun je vanuit zorg voor je naaste betrokken blijven ook na een verwijzing?)
 4. Over de meldcode Kindermishandeling. Daarbij krijgen ook de juridische- en communicatieve kanten binnen de verschillende beroepsgroepen aandacht.

De meldcode Huiselijk geweld  geeft in 5 stappen aan hoe te handelen bij  vermoedens van huiselijk geweld en is voor veel professionals verplicht om mee te werken. Je leert signaleren, hoe je je vermoedens bespreekbaar maakt bij slachtoffers en mogelijke plegers, welke instanties je erbij moet betrekken en wie wat doet in de keten-zorg.  Je gaat het werkveld in om te onderzoeken wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Je gaat op bezoek bij (hulpverlenings)instellingen of een AZC, in gesprek met wethouders ambtenaren van je gemeente of kerkelijke gemeente. Een bezoek aan een museum enz.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Educatie, Gezondheidszorg en Sociale Studies hebben al enige voorkennis over huiselijk geweld. Jullie worden uitgedaagd om je verder te verdiepen in een thema wat je in toekomstige werk tegen zult komen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Wekelijks is er een hoorcollege waarin een thema wordt ingeleid door CHE docenten van de diverse opleidingen en er komen ook gastdocenten uit het werkveld. Ook nodigen we ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te vertellen in de hoorcolleges. In de werkcolleges ga je de thema´s verder uitwerken en oefenen met bijvoorbeeld gespreksvoering.

In een groepje studenten van verschillende opleidingen werk je tussen de colleges aan een eindopdracht.  Er is intensief contact met het werkveld die als opdrachtgever voor je eindopdracht  zullen optreden. Je houdt een logboek bij over je persoonlijke ontwikkelingen tijdens deze minor.

Literatuur

´Basisboek Huiselijk geweld´  Janssen e.a. Tip: begin vooraf het boek al te lezen want in de derde lesweek heb je al een kennistoets hierover.

Rooster

November - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt