Kies op maat

Inloggen Menu

Aanpak huiselijk geweld

Elk slachtoffer van huiselijk geweld is er één te veel. Om huiselijk geweld goed aan te kunnen pakken, is het belangrijk om op tijd te signaleren. Leer in deze minor wat jij kunt doen om huiselijk geweld effectief terug te dringen. Studenten waarderen deze minor met een 8,2!

Studenten geven hun mening over deze minor

“Was een superminor!”

“Goede minor over een onderwerp waar iedereen mee te maken kan krijgen.”

“Ik zit zelf niet op de CHE, maar ik kon goed meekomen met de groep. Er waren studenten die mij erbij betrokken, dat was fijn.”

Terugdringen

In deze minor leer je wat jij kunt doen om huiselijk geweld terug te dringen. Of je nu komt te werken in het onderwijs, een christelijke gemeente, de journalistiek, communicatie of in zorg en welzijn; voor iedere professional is het van belang structureel aandacht te hebben voor huiselijk geweld. Want alleen als professionals als jij signalen onderkennen, het onderwerp bespreekbaar maken en betrokkenen helpen of doorverwijzen, kan huiselijk geweld worden teruggedrongen.

Als je voor deze minor kiest, leer je wat onder huiselijk geweld wordt verstaan, wat het met je doet, en bovenal hoe je, met behulp van de meldcode Huiselijk Geweld, vanuit jouw beroep je kunt inzetten om huiselijk geweld terug te dringen.

 

Leerdoelen

In deze minor leer je welke vormen van mishandeling er zijn en hoe je mishandeling vroegtijdig kunt signaleren en je vermoedens bespreekbaar kunt maken. Ook oefen je met gespreksvoering en denk je na over hoe je moet handelen en wanneer je wel of niet je vermoedens meldt. Verder verdiep je je in de Meldcode Kindermishandeling, waarbij ook de juridische en communicatieve kanten binnen de verschillende beroepsgroepen aandacht krijgen.  
Natuurlijk maak je ook kennis met de Meldcode Huiselijk Geweld, die voor veel professionals verplicht is om mee te werken.  

We gaan live een telefonische melding doen bij Veilig Thuis. 
Verder ga je op bezoek bij (hulpverlenings)instellingen of een AZC, Politie, ga je in gesprek met wethouders en ambtenaren van je gemeente, of met een kerkelijke gemeente. 

Ingangseisen

De minor is voor alle studenten toegankelijk. Studenten van de opleiding Educatie, Gezondheidszorg en Social Work hebben al enige voorkennis van huiselijk geweld. Voor jullie is deze minor zeker geschikt om je verder te verdiepen in een thema wat je in je toekomstige werk tegen zult komen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Literatuur

"Basisboek Huiselijk geweld´  Janssen e.a.

Tip: begin vooraf het boek al te lezen, want in de derde lesweek heb je al een 0-meeting hierover. 

Rooster

November - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt

Toetsing

Wekelijks is er een hoorcollege waarin een thema wordt ingeleid door CHE-docenten van diverse opleidingen. Daarnaast krijg je les van gastdocenten uit het werkveld. Ook nodigen we ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te vertellen in de hoorcolleges. In de werkcolleges werk je thema’s verder uit en oefen je met bijvoorbeeld gespreksvoering aan de hand van een casus. Daarnaast is er wekelijks een training gespreksvaardigheden over hoe je huiselijk geweld bespreekbaar maakt. 

Met een groepje studenten van verschillende opleidingen werk je tussen de colleges door aan een eindopdracht. Er is intensief contact met het werkveld die als opdrachtgever optreedt voor je eindopdracht. Tot slot houd je een logboek bij over je persoonlijke ontwikkelingen. 

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.