Kies op maat

Inloggen Menu

Bouw- en Aannemingsbedrijf

In deze minor worden diverse onderdelen uit de procesgang van het bouwbedrijf bestudeerd, behandeld en uitgevoerd door middel van praktijkopdrachten en cases, alles aan de hand van een bouw- of civiel project. Er moet o.a. een compleet ondernemingsplan, inclusief financiële onderbouwing, worden gemaakt.

Inhoud van de minor

Student doet marktverkenningen, verdiept zich in management- en bedrijfsprocessen, communicatie methodieken en financiën. Aan de hand van de verrichte studies is student in staat om zelfstandig een ondernemingsplan inclusief financiële analyses en prognoses te maken om te bepalen of de onderneming levensvatbaar is of te maken is. Daarnaast bekwaamt de student zich in kostprijsberekeningen en planningen.

 

Leerdoelen

In de deze minor wordt op niveau 3 gewerkt aan de bouwkunde en civiele competenties en de HBO-kwalificaties.

  • Initiëren en sturen
  • Ontwerpen, Specificeren
  • Realiseren
  • Beheren, Monitoren
  • Toetsen
  • evalueren

Ingangseisen

Voor alle studenten die in het bezit zijn van een propedeuse Bouwkunde of Civiele Techniek en van de postpropedeuse Bouwkunde of Civiele Techniek tenminste 120 ECTS hebben behaald.

Toetsing

De producten worden individueel getoetst en het ondernemingsplan wordt door middel van een presentatie en een verdediging door de student beoordeeld.