Kies op maat

Inloggen Menu

Jeugd BREDA voltijd 2019-2020

Type minor
- Verdiepend in het werken met jeugd en het gezin
- Verbredend omdat zowel de rol van jeugdgeneralist als jeugdspecialist behandeld wordt

Algemene beschrijving van de minor
In deze minor behandelen we het totale spectrum van de jeugdhulpverlening.  De minor is onderverdeeld in twee kwartalen. In het eerste kwartaal staat het werken als jeugdgeneralist in de vrijtoegankelijke hulpverlening centraal. Het proces van de richtlijn ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulpverlening’ vormt de leidraad van het kwartaal.

Inhoud van de eerste periode:
-  Ontwikkelingstaken en opvoedingsopgave in het licht van opvoedingsproblemen
-  Verschillende thema’s passend bij elke leeftijdsgroep (b.v. seksualiteit, radicalisering)
-  Ontwikkeling in de beleidsterreinen jeugd: jeugdhulpverlening, onderwijs, JGZ, kinderopvang, veiligheid, professionaliseren & skjeugd
-  Oplossingsgericht bejegenen en opvoedingsondersteuning
-  Omgaan met diverse doelgroepen

Vervolgens ga jij in het daaropvolgende kwartaal aan de slag met onderwerpen waarmee je in contact komt in het werken als jeugdspecialist en/of jeugdzorgwerker in de niet-vrijtoegankelijke hulpverlening.

Inhoud van de tweede periode:
-  Ontwikkelingspsychopathologie van jeugdigen
-  Jeugdrecht en ethiek
-  Ouderbegeleiding en omgaan met onveiligheid en geweld
-  Methoden en richtlijnen jeugdhulpverlening
-  Crimineel gedrag, jeugdbescherming en omgaan met agressief gedrag

Jullie werken, naast het bovengenoemde, ook een half jaar een dag in de week aan een actueel vraagstuk vanuit het werkveld jeugd. Deze onderzoeken jullie in je projectgroep, waarbij  een beroepsproduct ontwikkeld wordt voor een opdrachtgever. Een deel van de studenten werken aan interdisciplinaire vraagstukken (zoals omgaan met KOPP kinderen, scheiding) samen met Pabo- en Verpleegkunde studenten.

Wij werken in de minor nauw samen met het werkveld. Vandaar dat wij veel aanvullende workshops aanbieden over actuele thema’s in het werkveld zoals  omgaan met agressie, LVB, radicalisering, straattaal en jeugd en rouw enz. Professionals uit werkveld verzorgen deze workshops aan de studenten.

Daarnaast kun je een week naar het buitenland om jeugdinstellingen van onze samenwerkingspartners te bezoeken. Er zijn goede contacten met Portugal, Finland, Slovenië en Denemarken.

Studentprofiel
De student:
- Moet beschikken over kennis van de ontwikkelingspsychologie van 0-23. Dit toont hij/zij aan door een behaald resultaat voor ontwikkelingspsychologie. Of door een samenvatting van de voorgeschreven stof.
- Heeft interesse in het verdiepen in de jeugdhulpverlening
- Heeft (bij voorkeur) al gewerkt met jeugdigen.
- Is in de positie om opdrachten uit te voeren met jeugdigen en hun netwerk.
- Is vaardig in de basisgesprekstechnieken.
- Investeert 40 uur in de week voor de minor.

Motivatie vinden wij het allerbelangrijkste!

Leerdoelen

De student speelt in op de veranderende omstandigheden binnen het werkveld jeugd en jeugdhulp door het formuleren van een visie op het beroep en de werkzaamheden van de jeugdzorgwerker.

De student kan de opvoeding binnen het systeem en de (stagnerende) ontwikkeling van de jeugdigen analyseren, hulpvragen formuleren en hier passend op reageren.

De student kan het gedrag van jeugdigen en de opvoeders beïnvloeden zodat de beide partijen empowered worden en de jeugdigen kan opgroeien in een gezonde situatie.

De student kan de zorg coördineren en proactief werken met het systeem en andere disciplines.

Aanvullende informatie

Let op:
De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:
Culturele en Maatschappelijke Vorming Breda (CMV-B)
of
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Breda (MWD-B)
of
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Breda (SPH-B)
Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Een externe student neemt eerst contact op met Michelle Reijntjens mcm.reijntjens@avans.nl (minorcoördinator).

Het enkel toesturen van de leerovereenkomst (zonder contact vooraf met minorcoördinator voor reservering van een plaats op de deelnemerslijst) geeft geen garantie op deelname. De procedure is als volgt:

1.  Contact opnemen met programmaleider voor toelaatbaarheid en reserveren van een plaats op de deelnemerslijst.

2.  Leerovereenkomst van Kies op Maat uitprinten (ondertekenen door thuisinstelling, jezelf en minorcoördinator ASB)

3.  Inschrijving Avans voor 2019-2020 via studielink (zogenaamde 2e inschrijving)

Ingangseisen

Minorspecifieke toelatingseisen voor externe studenten
Ben je een student van een andere academie binnen Avans of een student van een andere instelling, dan moet je beschikken over de volgende toelatingseisen:
- Je derde of vierdejaars HBO student bent in het jaar waarin je de minor volgt (geldt alleen voor studenten van NIET verwante opleidingen) èn beschikt over kennis van de ontwikkelingspsychologie van jeugdigen tussen 0-23.
- Je kent de nulde, eerste en tweede lijn van het jeugdwerkveld.
- Je hebt al gewerkt met jeugdigen.
- Je kunt opdrachten uitvoeren met jeugdigen.
- Je bent vaardig in de basisgesprekstechnieken.
- Je investeert 40 uur in de week in de minor.

Bij twijfel neem je hierover contact op met Michelle Reijntjens, minorcoördinator.

Toetsing

Periode 1:
Lesweek 8      Schriftelijke schooltoets Jeugdgeneralist
Lesweek 8      Vaardighedentoets Jeugdgeneralist (Opv. ond)
Lesweek 10    Verslag coachen jongere jaars studenten op jeugdproject  

Periode 2:
Lesweek 8      Schriftelijke toets Jeugdspecialist
Lesweek 8      Afronding project
Lesweek 9/10 Vaardighedentoets ouderbegeleiding & assessmentgesprek jeugdzorgwerker

Literatuur

De literatuur wordt altijd aangepast aan de actualiteit. Boeken die we in 2018-2019 hebben gebruikt zijn:
Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening van M. Heemelaar
Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen van  J. Rigter
Jeugdrecht begrepen van Janssen
In contact met ouders van Christa Nieuwboer
Ontwikkelingspedagogiek, pedagogiek in breder perspectief van J.W.de Graaf en M.Tieleman

Daarnaast maken we veel gebruik van de meest actuele artikelen rondom ontwikkelingsproblematiek, wetgeving, preventie.

Rooster

Blok 1+2 van studiejaar 2019-2020
Er wordt zoveel mogelijk in vier lesdagen geroosterd.
Let op: als voltijd student kun je de hele week worden ingezet. Er kan geen rekening gehouden worden met bijbanen.

Onderwijsvormen:
- Verdiepende gesprekstrainingen
- Workshops
- Klassikale lessen waarin studenten ook zelf actief zijn
- Individuele en groepsopdrachten
- Projectuitvoering