Kies op maat

Login Menu

Leiderschap en Discipelschap

Voor christenen die impact willen hebben

Hoogopgeleide christenen van de 21ste eeuw zijn eigenlijk altijd zowel leider als discipel. Christenen zijn immers mensen die voluit Jezus willen volgen en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor deze wereld. Leiderschap dus. Alleen: leiderschap moet groeien. En daar gaan we 10 weken full time aan werken.

Groeien als leider en discipel vraagt training, kennis, gebed, mentoraat, uitdagende opdrachten, persoonlijke benadering en maatwerk. Wij willen jou helpen je plaats in het Koninkrijk te (her)ontdekken en uit te bouwen; een plaats die alles te maken heeft met je dagelijks leven!

Of dat ‘wishful thinking’ is? Allerminst! De afgelopen jaren mochten we onder meer de volgende successen tellen: het herstel van gezinnen en families door een student die de leiding nam, de stichting van nieuwe kerken, het starten en leiden van worshipavonden, het verzorgen van trainingen in Afrika, het oplossen van conflicten in teams door een student die de leiding nam, de start van een nieuw, ideëel bedrijf, een student, die bewust koos voor verpleegkundig leiderschap als afstudeerroute, een student. Dus: wat twijfel je nog…!

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

Leerdoelen

In deze minor werk je aan de volgende leerdoelen:

 • Je geeft leiding aan mensen waarbij je experimenteert met een nieuwe leiderschapsstijl
 • Je ontdekt je eigen leiderschapsstijl door je te verdiepen in een reeks theoretische bronnen en praktische ervaringen
 • Je verantwoordt jouw unieke combinatie van vakman, leider en discipel.
 • Je ontwikkelt een verantwoorde visie op jouw leiderschapsrol in de samenleving
 • Je spiegelt jezelf aan alumni of andere professionals die je over hun ervaringen met vakman-, leider- en discipelschap geïnterviewd hebt.
 • Je ontwikkelt verdiepte omgangsvormen met God door het oefenen van geestelijke disciplines.
 • Je organiseert een route voor doorontwikkeling in het Koninkrijk, bijv. door een supportteam te creëren.

Je gaat met bovenstaande leerdoelen aan de slag in zelfgekozen en verantwoorde leeromgevingen. Het programma heeft dus een persoonsgerichte benadering met veel maatwerk. Om de gekozen leerroute te verantwoorden, zal de examinator na twee weken een go-no go geven op basis van een door jou uitgewerkt en ingeleverd plan van aanpak.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Binnen 48 uur na downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je een mail of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Binnen 14 dagen ontvang je van ons de leerovereenkomst retour en is je minorinschrijving definitief.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor iedereen die wil groeien in de integratie van leiderschap, discipelschap en vakmanschap.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Wij creëren een context van uitdagende leeromgevingen; jij bepaalt de content. Naast de hierboven genoemde thema’s werk je aan wekelijkse gebedstriades met twee studenten uit een andere discipline; training van en feedback op jouw leiderschapsstijl, invullen en analyseren van een reeks testen op het gebied van zowel leider- als discipelschap; dialogiserende colleges over verschillende visies op leider- & discipelschap, kerk & Koninkrijk; inspirerende voorbeelden in gastcolleges; maken van een plan van aanpak waarbij je zelf je leerroute en -resultaten concreet uitwerkt.

Daarmee zijn we bij de content gekomen. Je kiest en verantwoordt zelf de bronnen die je wilt onderzoeken, waarbij je gebruik kunt maken van de honderden resources van de docenten.
Daarbij vragen we je wel om minstens 800 pagina’s erkende leiderschapsliteratuur te bestuderen en te verwerken.

Literatuur

Verplichte literatuur

 1. Een scala aan (Engelstalige) literatuur die online (via de leeromgeving van de CHE) aangeboden zal worden.

Rooster

September - November

Het definitieve rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.