Kies op maat

Login Menu

Security Engineering

Information Security Engineering richt zich op het ontwerpen en implementeren van maatregelen om de meest waardevolle middelen van een organisatie te beschermen en te beveiligen tegen misbruik, diefstal en vele andere bedreigingen. De beschermingsmaatregelen liggen op terrein van de infrastructuur, applicatie software, organisatie en processen.

Leerdoelen

De studenten werken als multi-disciplinaire teams aan opdrachten van een bedrijf met als doel een concrete oplossing of advies te leveren voor het gestelde probleem. Hierbij zullen zij zich moeten verdiepen in de specifieke problematiek van de opdrachtgever, de context van het probleem en zullen zij aanvullend onderzoek verrichten op gebied van Information Security w.o. standaarden, technieken en methoden. Bij de aanpak zullen de teams tevens gebruik maken van hun opgedane kennis op het gebied van projectaanpak en –management (bijv. Prince 2), professionele vaardigheden (interview- en communicatieve vaardigheden) en hun specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

De minor bestaat uit drie onderdelen. Centraal staat het project waarin je als multidisciplinair team werkt aan de opdracht van het bedrijf. Daarnaast volg je regelmatig ondersteunende (gast)colleges over onderwerpen die relevant zijn voor je project en de ontwikkeling van je professionele houding in algemeenheid.

Aanvullende informatie

Door het contact met de opdrachtgever worden studenten in staat gesteld hun ambities verder te ontwikkelen.

Ingangseisen

Minimaal 105 EC’s behaald in het 2e jaar van de HBO-ICT opleiding.

Toetsing

De toetsing wordt gebaseerd op de HBO-I competenties. Hiervoor levert de student een portfolio op van het project en zal hij/zij tijdens een mondeling assessment aantonen dat aan de verschillende criteria voldaan is.

Naast de hierboven beschreven elementen vormt de professionele houding van de individuele student een belangrijk criterium voor de beoordeling.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van vrij toegankelijk literatuur.

Rooster

ma  t/m vr (fulltime)

Op de maandag volgt de student een Professionele Vaardigheid.