Kies op maat

Login Menu

Security Engineering

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven in deze tijd is het beschermen van hun meest waardevolle bedrijfsmiddelen tegen misbruik: hun informatiesystemen. Hoe kunnen organisaties deze bedrijfsmiddelen beschermen? Het ontwerpen en implementeren van maatregelen tegen misbruik van informatiesystemen staat centraal in de module security engineering.

In een multidisciplinair team werk je aan opdrachten uit het bedrijfsleven om zo een concrete oplossing of een advies te leveren voor het ingebrachte probleem. De beschermingsmaatregelen liggen op terrein van de infrastructuur, de applicatie software, de organisatie en de processen.

Leerdoelen

Je verdiept je in de specifieke problematiek van de opdrachtgever en de context van het probleem. Aanvullend verricht je onderzoek op het gebied van Information Security w.o. standaarden, technieken en methoden. Bij de aanpak maak je met je team gebruik van de opgedane kennis op het gebied van projectaanpak en –management (bijv. Prince 2), professionele vaardigheden (interview- en communicatieve vaardigheden) en jouw specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

De minor bestaat uit drie onderdelen:
1 . Centraal staat het project waarin je als multidisciplinair team werkt aan de opdracht van het bedrijf.
2. Het volgen van ondersteunende (gast)colleges over onderwerpen die relevant zijn voor je project en de ontwikkeling van je algemene professionele houding.
3. Het uitdragen van de projectresultaten tijdens het evenement Winnovations.

Aanvullende informatie

Door het contact met de opdrachtgever worden studenten in staat gesteld hun ambities verder te ontwikkelen.

Ingangseisen

Propedeuse behaald en minimaal 45EC behaald in het 2e jaar van de HBO-I opleiding.

Toetsing

De toetsing wordt gebaseerd op de HBO-I competenties. De student levert een portfolio op van het project en toont tijdens een mondeling assessment aan dat hij aan de gestelde criteria voldoet.


Naast de hierboven beschreven elementen vormt de professionele houding van de individuele student een belangrijk criterium voor de beoordeling.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van vrij toegankelijk literatuur.

Rooster

ma  t/m vr (fulltime)

Op de maandag volgt de student een Professionele Vaardigheid.