Kies op maat

Inloggen Menu

Public Relations & Crisiscommunicatie

WANTED: Studenten die willen leren hoe ze door middel van de juiste crisiscommunicatie de reputatie van hun organisatie of bedrijf kunnen hooghouden. Maar ook hoe je je reputatie creëert door zelf te bepalen op welke issues je vindbaar bent in de media, om zo de harten van de relevante stakeholder, de kritische journalist en uiteindelijk het grotere publiek te veroveren.

Studenten die tussen de regels kunnen lezen en luisteren, zelf intitiatief nemen, voelen wat er speelt en hun kritische blik durven te uiten. Wie de wereld van PR aandurft, is van harte welkom.

Wat biedt de minor jou?

In deze minor gaat het niet alleen om de boodschap van de organisatie, maar vooral over jouzelf als het belangrijkste instrument in de PR-wereld.

Wij zoeken kritische studenten die naar zichzelf durven te kijken en snappen dat zijzelf het belangrijkste instrument zijn in het overdragen van je PR-boodschap. Dat betekent dus doen: trainen (woordvoeren, interviewen, presenteren), analyseren, observeren en verbeteren. En dan repeat. En nog een keer repeat. Net zolang tot je het zo goed beheerst, dat je anderen kunt overtuigen van jouw rake verhaal.

Nieuwsgierige studenten die begrijpen dat ze op de hoogte moeten zijn van de wereld om hen heen, omdat je maar nooit weet wanneer het voor jouw organisatie relevant is om op aan te haken. Je wilt de journalistieke wereld leren kennen en hun spelletje van nieuwsmaken meespelen.

Onderwerpen

* Reputatiemanagement: hoe bouw je een reputatie en hoe behoud je een reputatie?

* Issuemanagement: zelf bepalen hoe je in de media komt.

* Journalistiek: denken als een journalist en nieuws creëren, maar ook kritisch interviewen.

* Strategie: opstellen van strategische PR-plannen.

* Woordvoering: leren omgaan met de pers.

* Crisiscommunicatie: snel schakelen in een crisis.

* Adviesvaardigheden: kritisch durven zijn op de inhoud en zuinig op de relatie.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor voor Communicatiestudenten en studenten binnen het commerciële domein (zoals CE en ORM) van de HAN. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je leert issues en risico’s op waarde te schatten, te vertalen naar een strategisch advies en de doorvertaling te maken naar de uitwerking in communicatiemiddelen.
 • Je weet welke issues er spelen in de omgeving van een organisatie en waar de stakeholders zich mee bezig houden en een afweging te maken welke het meest relevant is om mee in de media te treden.
 • Je leert de vertaalslag te maken naar concrete beroepsproducten zoals een PR-plan, mediaplanning, persreleases, crisiscommunicatieplan, enz.
 • Je leert jezelf als PR-instrument inzetten. Je wordt getraind om goed beargumenteerd, overtuigend en zelfverzekerd over te komen in bijvoorbeeld 1-op-1 gesprekken zoals advies of sollicitatiegesprekken, maar ook wanneer je spreekt voor een groep, zoals persbijeenkomsten of (live) televisie-optredens.

Competenties

Context en strategie

De communicatieprofessional begrijpt de strategie van een organisatie en de bredere (internationale) omgeving waarin organisaties actief zijn. Hij heeft zicht op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie, zijn vakgebied en het medialandschap in het algemeen, om zo communicatiestrategieën te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen van die organisatie.

Doelgroep en gedrag

De communicatieprofessional houdt zich bezig met het verzamelen (luisteren, dialogiseren, monitoren) en analyseren van (online) data met en over de communicatiedoelgroep. Hij begrijpt het gedrag en de behoeften, motieven en keuzes van de doelgroep en maakt de effectiviteit van communicatiestrategieën inzichtelijk om daar vervolgens op in te spelen.

Concept en Creatie

De communicatieprofessional kan communicatieproducten, -diensten en -belevingen conceptmatig ontwikkelen, framen en activeren door middel van creatieve, betekenisvolle content en design. Het gaat om het verbinden van wensen van doelgroepen, organisatiedoelstellingen en media/technologie op basis van een strategie.

Overtuiging en Draagvlak

De communicatieprofessional draagt de boodschap van de organisatie uit om interne en externe communicatiedoelgroepen te informeren, te adviseren en/of te overtuigen met als doel het realiseren van organisatie- en communicatiedoelstellingen. Hij weet weerstand om te buigen om zo commitment, consensus en/of draagvlak te creëren.

Professional skills:

Ethisch besef

Communicatieprofessionals en hun organisaties lopen steeds vaker tegen morele (communicatie)vraagstukken aan. In zijn rol als communicatieverantwoordelijke, als intermediair tussen samenleving, stakeholders en de organisatie, levert de communicatieprofessional een positieve bijdrage aan de bedrijfsethiek en/of het maatschappelijk verantwoord ondernemen van een organisatie of opdrachtgever (Koeleman, 2017). Hij maakt welafgewogen keuzes, die gaan over meer dan alleen persoonlijk gewin, naleving van wettelijke voorschriften en voldoen aan de verwachtingen van anderen. Hij overweegt de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen en de omgeving/maatschappij. Daarbij stimuleert de communicatieprofessional de dialoog over ethiek en MVO bij management en werkvloer.

Empatisch vermogen

De samenleving en organisaties worden steeds technocratischer, maar de communicatieprofessional houdt in zijn werkzaamheden steeds de mens centraal. Eén van de belangrijkste competenties van communicatieprofesssionals is empathie: de bereidheid en vaardigheid om zich in te leven in de beleving, voorkennis, behoeften, standpunten, voorkeuren, vaardigheden en situatie van doelgroepen en gesprekspartners. Dat komt niet alleen relaties en creativiteit ten goede, maar leidt ook tot fundamentele verbeteringen (Deuze, 2016). Empathie vereist sensitiviteit, het lef om mee te voelen en mee te denken met anderen en het vermogen om de taal te spreken van klanten, collega’s en andere interne en externe doelgroepen.

Wendbaarheid

De context waarin de communicatieprofessional zijn of haar vak uitoefent is aan continue verandering onderhevig. Het communicatievakgebied vraagt daarom om wendbare professionals die snel kunnen anticiperen op deze veranderingen. Die wendbaarheid zit hem enerzijds in het reflecteren op en evalueren van processen en het daarop aanpassingen kunnen doen in een omgeving die verandert, en in het omgaan met de onzekerheden die een veranderende samenleving met zich meebrengt (Ruijters & Elshof, 2014). Maar ook in het proactief inspelen op toekomstige scenario’s die relevant zijn voor de organisatie of opdrachtgever.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Public Relations & Crisiscommunicatie is een verdiepende minor voor:

 • Studenten Communicatie
 • Studenten Commerciële Economie en Ondernemerschap& Retailmanagement. We gaan ervan uit dat je de basiskennis van communicatie beheerst. Doe je dit niet, dan kan je vooraf deze kennis inhalen door de volgende literatuur door te nemen: Michels, W.J. (2019), Communicatiehandboek, 6e druk, uitgeverij Wolters Noordhoff. Tijdens de eerste lesweek van de minor krijg je hierover een toets.

Voorwaarden voor deelname

 • Propedeuse behaald
 • Je moet als hbo-student een stage hebben gelopen
 • Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via Osiris. Daarnaast stuur je je motivatie en cv naar Mark.Molewijk@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen! 
 • Externe studenten moeten eerst een account maken en aanmelden op kies op maat. Daarnaast stuur je je motivatie en cv naar Mark.Molewijk@han.nl. Aan de hand daarvan bepalen we of je mag deelnemen!

Mocht blijken dat je door omstandigheden na de inschrijving toch niet kunt voldoen aan de instapeis 'stage behaald', laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Deze minor kent een limiet van 25 studenten.

Literatuur

Voor niet-CO’ers: Michels, W.J. (2019), Communicatiehandboek, 6e druk, uitgeverij Wolters Noordhoff. Tijdens de eerste lesweek van de minor krijg je hierover een toets.

Geen verplichte literatuur, wel voldoende aanbevolen literatuur.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Deze minor is een fulltime minor van een half jaar. Wij proberen de colleges op  3 of 4 werkdagen te roosteren, zodat je ook lesvrije dagen hebt. Afspraken met opdrachtgevers maak je echter op het meest geschikte moment voor alle partijen, dat kan dus ook op een lesvrije dag zijn. Een  PR-stunt of andere werkzaamheden voor opdrachtgevers organiseer je op het meest geschikte moment, eventueel ook in de avonduren of het weekend.

Locatie: Nijmegen.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Gastcolleges (woordvoering, public affairs, journalistiek, online monitoring)
 • Trainingen zoals woordvoering en crisiscommunicatie
 • Bedrijfsbezoeken
 • Projectopdrachten

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • PR-plan (nieuwsplan en crisiscommunicatieplan) met uitwerking PR-toolkit (groepsopdracht)
 • Schriftelijk tentamen
 • Media-optredens (x2)
 • Expert-optreden

Feedback krijg je uitgebreid op de media-optredens, de ontvangen feedback op je eerste media-optreden neem je mee naar het volgende toetsmoment. Daarnaast ontvang je tussentijds ook feedback op beroepsproducten zoals een issuesanalyse, een persbericht interview, etc.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Susanne de Graaf
E-mail: Susanne.deGraaf@han.nl 
Mark Molewijk
E-mail: Mark.Molewijk@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/