Kies op maat

Login Menu

World Class Performance / Lean Management (voltijd)

In de minor World Class Performance WCP leer je hoe de Lean Management filosofie integraal en succesvol wordt toegepast in praktijksituaties, en ontvang je bij afronding het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean!

Veel organisaties en bedrijven vinden het moelijk om Lean toe te passen in hun specifieke omgeving. In de minor WCP verdiep je je in de Lean filosofie en leer je hoe je die kunt gebruiken om te komen tot concrete verbeteringen in de praktijk. We richten ons daarbij niet alleen op seriematige - en klantspecifieke productieprocessen, maar bieden ook specialisatie gericht op het inrichten en verbeteren van administratieve en dienstverlenende processen. Tijdens de bedrijfsopdracht breng je deze kennis in praktijk door een Lean project uit te voeren bij één van de partnerbedrijven van het Lectoraat Lean.

Onderwerpen

 • Lean Management, Quick Response Manufacturing
 • Basis tools zoals vraaganalyse, probleemanalyse, A3, mapping technieken als: VSM, MCT, swimming lanes, service blueprint, introductie van flow en pull, statistische tools, etc..
 • Toepassing van lean in twee specifieke gebieden (keuze-opties):Lean Manufacturing of Lean Services
 • Performance management
 • Verandermanagement

Soort minor

In de eerste zes weken van de minor WCP worden de algemene aspecten van Lean en QRM behandeld. Daarnaast kies je een specialisatie productie of dienstverlening. Hierin verdiep je je lean kennis. Je past de opgedane kennis vervolgens direct toe in de beroepspraktijk door het uitvoeren van een bedrijfsopdracht bij één van de partnerbedrijven van het lectoraat lean. De minor is daarom zowel verbredend als verdiepend.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Door het volgen van de minor WCP / Lean management leer je het initiëren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in verschillende vakgebieden, gebaseerd op de principes van Lean en QRM, als trekker, (assistent-) projectleider of teamlid. Bij het met goed gevolg afronden van de minor WCP ontvang je het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean.

Competenties

 • Vakkennis en vaardigheden: van onder andere continu verbeteren, de Lean filosofie, Quick Response Manufacturing, Kaizen (niveau 3)
 • Analyseren van processen en een organisatie (niveau 3)
 • Inrichten / (her)ontwerpen van processen en hun besturing, logistieke ketens, organisatie (niveau 3)
 • Adviseren: over procesoptimalisatie, continu verbeteren, logistieke systemen, organisatieontwikkeling (niveau 3)
 • Projectmanagement / initiëren en aansturen van een verbeterproject: A3-methodiek, projectfasering, projectleiding, aansturen van een multidisciplinair team, rapportage (niveau 3)
 • Effectief communiceren: rapporteren, presenteren, gesprekken voeren, onderhandelen (niveau 3)

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Gerlinde Oversluizen
E-mail: gerlinde.oversluizen@han.nl
Tel: 0655208804

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten afkomstig van een breed scala HBO-studies die zich willen verdiepen in kennis over het continu verbeteren van processen in organisaties door het toepassen van de Lean Management filosofie.


Voorwaarden voor deelname
Voor het volgen van de minor WCP in voltijd moet je aan de volgende eisen voldoen.

 • Toestemming van de SLB-er van je eigen opleiding
 • 120 studiepunten behaald, bij aanvang van de minor
 • Minimaal  een oriënterende stage hebben vervuld, of vrijstelling op basis van MBO-stage
 • Je hebt interesse in - en beschikt over enige bedrijfskundige voorkennis op het gebied van kwaliteit, planning en besturing van processen, logistiek en financiën.

Goed om te weten
Heb je interesse in deze minor, maar voldoe je nog niet (geheel) aan de toelatingseisen, of twijfel je daarover? Neem dan contact op met de contactpersoon van de minor

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets (individueel tentamen)
 • Integrale casusopdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)

Literatuur

De minor WCP maakt gebruik van verschillende Lean en QRM literatuur, die deels Engels- en deels Nederlandstalig is.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De structuur van de minor is gebaseerd op het uitvoeren van een verbetertraject met behulp van de A3-methodiek:

 • In de eerste zes weken van het theorieblok (vijf dagen per week)maak je intensief kennis met het vakgebied, gekoppeld aan de A3-methodiek. De theorie van Lean Management en QRM wordt behandeld in de vorm van hoor- en werkcolleges, workshops en het uitvoeren van opdrachten.
 • Tijdens het theorieblok werk je ook aan de specialisatie in één van deze gebieden naar keuze: Productie & Logistiek of inrichten en verbeteren van administratieve en dienstverlenende processen.
 • Vervolgens start je met de bedrijfsopdracht bij één van de partner bedrijven van het Lectoraat Lean (http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/technologie-en-samenleving/lectoraat/lean/bedrijfsleven/partners/)Je werkt dan vijf dagen in de week bij het bedrijf en komt een aantal keer terug voor intervisiebijeenkomsten. Je wordt begeleid door docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat Lean en die beschikken over een uitgebreide Lean en QRM kennis en ervaring.
 • De bedrijfsopdrachten worden door het Lectoraat Lean geselecteerd en in overleg met de partnerbedrijven opgesteld. De bedrijfsopdracht wordt in koppels van twee studenten uitgevoerd.

Er wordt vanuit gegaan dat je tijdens de gehele minor van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Workshops
 • Integrale casus opdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)
 • Presentatie bedrijfsproject tijdens HAN Lean Event