Kies op maat

Inloggen Menu

Innovating Agri-food Production Systems

If you are keen to contribute to innovation in the Agrifood sector, this is your opportunity. With the minor 'Innovation of the Agrifood Production System' you can make a valuable contribution. Innovative production systems will make it possible to transition to being circular and sustainable, while preserving an honest living for everyone.

About this minor

Food producers in rural areas face huge challenges: economic and technological as well as environmental and social. It is clear that change is needed. Future-proof rural areas can only be achieved if everyone works together, respects each other and understands the mutual interests. The focus is on innovation in production systems since that is where the opportunities for progress lie. In this minor, you will be studying current innovations and their effects. You will explore what actually contributes to a transition to being circular and sustainable. In doing so, you will also discover what does not work or does not work well and where the opportunities lie to achieve effective innovation. You will work on a current issue with fellow students and companies in the industry. You will learn from experts, but also do your own research. Your input and involvement can make a difference!

Innovating Agrifood Production Systems is a full-time minor that will be taught in English.

Wil jij je steentje bijdragen in vernieuwing van de Agrifoodsector? Dan is hier je kans. Want met de minor ‘Innovatie van het Agrifood Productiesysteem’ kun je daaraan een waardevolle bijdrage leveren. Juist met innovatieve productiesystemen is het mogelijk deze sector te transformeren naar circulair en duurzaam, mét behoud van een eerlijke boterham voor iedereen.

Over deze minor

De voedselproducenten in het buitengebied staan voor enorme uitdagingen, zowel economisch, technologisch als maatschappelijk en ecologisch. Het is duidelijk dat verandering noodzakelijk is. Een toekomstbestendig buitengebied is haalbaar als iedereen samenwerkt, met respect voor elkaar en begrip voor elkaars belangen. De focus ligt op innovatie van productiesystemen, want juist daar liggen de kansen op vooruitgang. In deze minor bestudeer je reeds lopende innovaties en het effect daarvan. Je onderzoekt wat wél bijdraagt aan een transformatie naar circulair en duurzaam. Zo ontdek je ook wat niet of minder goed werkt en waar mogelijkheden liggen om te komen tot effectieve innovatie. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk, samen met collega-studenten en bedrijven uit de sector. Je leert van experts, maar gaat ook zelf op onderzoek uit. Met jouw inbreng en betrokkenheid kun je het verschil maken!

Innovating Agrifood Production Systems is een fulltime, Engelstalige minor.

Leerdoelen

After completing this minor, you will be able to analyse (international) developments from a variety of perspectives. Doing so will allow you to contribute to improving Agrifood production systems in the direction of sustainability and circularity.

Specific learning objectives include:

  • applying systems thinking in practical situations;
  • learning to understand drivers that have led to Agrifood production systems;
  • learning to apply knowledge about innovations in the short, medium and long term (i.e.:, at the operational, tactical and strategic levels);
  • learning about demonstrating the effects of innovation in the Agrifood chain.

Na het volgen van deze minor ben je in staat om vanuit meerdere perspectieven (internationale) ontwikkelingen te analyseren. Daarmee kun je bijdragen aan verbetering van Agrifood-productiesystemen in de richting van duurzaamheid en circulariteit.

Specifieke leerdoelen zijn:

  • systeemdenken toepassen in praktijksituaties;
  • leren doorzien van drijfveren die geleid hebben tot Agrifood-productiesystemen;
  • leren toepassen van kennis over innovaties op korte, middellange en lange termijn (met andere woorden op operationeel, tactisch en strategisch niveau);
  • leren aantonen van de effecten van innovatie in de Agrifood-keten.

Ingangseisen

  • completed first year of study and 40 ECs of the 2nd year of study

 

  • afgerond eerste studiejaar en 40 EC’s van het tweede studiejaar

Rooster

De minor betreft een voltijdsstudie van 20 weken (30 ECTS), welke loopt in het eerste semester (blok 1 en 2) van het collegejaar ‘22/‘23 – aan HAS Hogeschool, locatie ‘s-Hertogenbosch. Wekelijks vindt hier op een tot twee dagen contactonderwijs plaats. De overige tijd zal de student samen werken in projecten. Incidenteel vindt onderwijs mogelijk ook plaats op locatie bij partners uit de sector.

Toetsing