Kies op maat

Inloggen Menu

Popcultuur

Als minor bij MINERVA Academie voor Popcultuur draai je mee in het reguliere onderwijsprogramma van de hoofdfase in een dynamische setting van praktijk- en vraag gestuurd onderwijs. De Academie is gehuisvest in een oud school gebouw op loopafstand van het station te Leeuwarden. De Academie is onderdeel van de school Minerva waar ook de bacheloropleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en de FMI Masters onder vallen.

Uniek onderwijsconcept
Binnen de opleiding Popular Culture werken alle studenten aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Vraag gestuurd onderwijs waarbij iedere student zijn of haar eigen traject volgt. Voor jou als minor betekent dit dat je bij aanvang een idee moet hebben van het project of de projecten waaraan je wilt werken. Bij projectmatig onderwijs werk je met concrete doelen, voor een specifieke doelgroep en eventueel met een echte begroting.

Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project. Je moet je planning bijhouden en op het moment dat jij het nodig hebt, zelf consults aanvragen bij experts op de Academie. Deze onderwijsvorm sluit direct aan bij de beroepspraktijk van het culturele veld waarin met name projectmatig wordt gewerkt.

Studieloopbaanbegeleiding
Bij aanvang van je project stel je met je studieloopbaanbegeleider eerst een POP op (Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Hierin maak je keuzes hoe jij je studieroute wilt invullen, aan welke competenties je gaat werken en welke activiteiten nodig zijn om je leerdoelen te bereiken.

Organisatie van het onderwijs
Het onderwijs in de hoofdfase is georganiseerd in de vorm van productiehuizen, consults en labs. We hebben bij de Academie geen dichtgetimmerd rooster. De vaste kern wordt gevormd door de productiehuisbijeenkomsten die wekelijks op vaste dagdelen plaatsvinden (12 uur per week). Daarnaast plan je zelf consults in met alle docenten van wie jij begeleiding nodig hebt voor je project. Daaromheen kun je deelnemen aan de labs.

Introductieweek
De eerste week van het semester is bedoeld om je plan van aanpak te schrijven. Aan het einde van de eerste week moet je dat plan pitchen voor een groep docenten. Op grond van je plan word je bij een productiehuis ingedeeld.

Productiehuizen
Een productiehuis is een verzameling van maximaal 25 studenten en 4 docenten. Het is de plek waar je, aan de hand van presentaties, reflectie, onderzoek, debat, gastlessen en excursies, kennis ontwikkelt die je kunt toepassen bij de uitvoering van je project.

Het productiehuis kent in principe een gemengde samenstelling van 2e, 3e en 4e jaars studenten en telt zowel muzikanten als vormgevers. In het productiehuis helpen we jou met de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van je project. Ieder productiehuis gaat in op R&D (inhoud en onderzoek) en project coaching (organisatie). We gebruiken daar verschillende methodes voor. Bijvoorbeeld het presenteren van je projectvoortgang aan je mede studenten en docenten en het debatteren over actuele zaken die te maken hebben met je project of met de popcultuur. Project coaching vindt plaats op basis van je plan en je doelstellingen. Er zijn intervisiebijeenkomsten in kleine groepen, individuele consult met je begeleiders of met medestudenten en gastcolleges van experts uit het werkveld. Verder organiseren we excursies naar musea, bedrijven, instellingen en festivals.

Consults
Tijdens de docentenmarkt die plaatsvindt in de eerste week van het semester, plan je jouw consults in met de docenten. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van studiotechniek, software, fotografie, video, theorie, financiën, onderzoek, beeldanalyse, compositie of aan specialisatie op het gebied van je instrument.

Je kunt vervolgens op elk gewenst moment contact opnemen met iedere docent, om afspraken te maken voor consults. Je maakt zelfstandig met de begeleidende docenten afspraken over frequentie, wijze en aard van de ondersteuning. Daarnaast spreek je af waarop je beoordeeld wilt worden (kerntaken, competenties, leeruitkomsten).

Labs
De labs zijn bijeenkomsten waar studenten en docenten rondom een specifiek onderwerp kennis met elkaar uitwisselen. In totaal zijn er vier verschillende labs: Music, Design, Performance Space en Entrepreneurslab. Centraal bij ieder lab staat de persoonlijke leervraag van de student. Vanuit de labs ga je zoveel mogelijk hands-on aan het werk. Doe je experimenten en presenteer je vooral je (tussen)producten.

Projecten
Tijdens je minor werk je aan een eigen project net als onze eigen hoofdfase studenten. Er is geen afzonderlijk minor traject dus je draait gewoon mee met onze eigen studenten. We maken in de hoofdfase geen onderscheid in 2e, 3e of 4e jaars studenten. Alle jaren zitten doorelkaar heen in een huis. Aan het begin van een onderwijsblok stel je met je projectcoach een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan op). Daarin leg je vast wat je ambitie is, wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je gaat werken. Vervolgens maak je een plan van aanpak waarin je concreet vastlegt wat je plan/project behelst en hoe en van wie je begeleiding nodig hebt. Je bepaalt in overleg met de productiehuisdocenten hoe je project er uit gaat zien. Het komt er op neer dat iedere student naar keuze in een groep of individueel aan een project kan werken. Tijdens je project zoek je inhoudelijke begeleiding met en van docenten die jij nodig hebt. Dit kun je vinden in de productiehuizen, labs en individuele consult.

Voorbeelden van projecten die door minorstudenten zijn gedaan:
Opnemen en produceren van een cd, Organiseren van een bandcontest,   Ontwikkelen en uitvoeren van een artistiek concept voor Serious Request,
Videoclip maken voor een band, Organisatie van een festival,
Doelgroeponderzoek voor Jonge Hartenfestival (theaterfestival voor jongeren),
Ontwikkelen van vocale of instrumentele vaardigheden als performer,
Onderzoek naar toepassing van muziek bij therapeutische sessies,
Ontwikkelen van workshop voor jongeren met gedragsproblemen,
Ontwikkelen van concept voor magazine en productie (vormgeving en tekst),
Bedenken en uitvoeren van logo/huisstijl voor een band etcetera.

Communicatie
De inhoud die vanuit de labs en/of productiehuizen ontstaat wordt gecommuniceerd via mail (Outlook/Hanzemail en via de posterborden in de hal).

Beoordeling
Bij de Academie werk je tijdens je minor aan 10 competenties die ieder 3 EC opleveren. In totaal moet je dus 30 EC hebben behaald om de minor te kunnen afronden. Iedere competentie moet uiteindelijk met een voldoende zijn beoordeeld om je minor te kunnen afronden. We werken dus niet met cijfers. Gedurende het proces krijg je per competentie inhoudelijke feedback (formatief) van je begeleidend docenten. Deze feedback neem je uiteindelijk mee in je portfolio.

Aan het einde van een onderwijsblok (10 weken) kun je je project of een deel daarvan laten beoordelen (summatief) in een assessment. Om deel te kunnen nemen aan het assessment dien je een portfolio in te leveren waarin je bewijslast kunt overleggen van je project. De assessmentcommissie bestaat uit 2 docenten. Zij bepalen definitief of de gevraagde competenties kunnen worden toegekend. Het assessment duurt 30 minuten. Na afloop van het assessment worden de behaalde competenies bijgeschreven en ontvang je een certificaat.

Competentie overzicht
Visieontwikkeling
Creërend vermogen
Communicatief vermogen
Vermogen tot samenwerken
Innovatief vermogen
Reflectief vermogen
Omgevingsgerichtheid
Ondernemerschap
Organiserend Vermogen
Leiderschap

 

 

 

 

Leerdoelen

Je formuleert je persoonlijke leerdoelen bij aanvang van je minor in je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan).

Aanvullende informatie

 

Instapvoorwaarden
Wanneer je je hebt aangemeld voor de minor krijg je per mail een uitnodiging voor een intake-assessment. We letten daarin specifiek op het creatief vermogen om je zelf te ontwikkelen en in hoeverre je in staat bent om een realistisch plan op te stellen.

Ingangseisen

We houden voorafgaand aan de minor een intake om te kijken of jouw wensen overeen komen met de mogelijkheden die wij bieden.

Er is geen specifiek vakkenpakket vereist.

Wel moet je je propedeuse behaald hebben.

Toetsing

Beoordeling
Bij de Academie werk je tijdens je minor aan 10 competenties die ieder 3 EC opleveren. In totaal moet je dus 30 EC hebben behaald om de minor te kunnen afronden. Iedere competentie moet uiteindelijk met een voldoende zijn beoordeeld om je minor te kunnen afronden. We werken dus niet met cijfers. Gedurende het proces krijg je per competentie inhoudelijke feedback (formatief) van je begeleidend docenten. Deze feedback neem je uiteindelijk mee in je portfolio.

Aan het einde van een onderwijsblok (10 weken) kun je je project of een deel daarvan laten beoordelen (summatief) in een assessment. Om deel te kunnen nemen aan het assessment dien je een portfolio in te leveren waarin je bewijslast kunt overleggen van je project. De assessmentcommissie bestaat uit 2 docenten. Zij bepalen definitief of de gevraagde competenties kunnen worden toegekend. Het assessment duurt 30 minuten. Na afloop van het assessment worden de behaalde competenies bijgeschreven en ontvang je een certificaat

Literatuur

Krijg je in de eerste week van het semester te horen van de chef van het productiehuis waar je bent ingedeeld.

Rooster

De Academie voor Popcultuur heeft geen vast curriculum. We werken met vraaggestuurd en projectgericht onderwijs waarbij de student centraal staat. Je werk aan je eigen projecten middels competenties. Dit betekent dat er geen dichtgetimmerd rooster is van 09.00 - 17.00 maar dat je wekelijks begeleiding krijgt in zogenaamde productiehuizen. De productiehuisbijeenkomsten vinden in de regel op de ochtenden plaats (ongeveer 12 uren = drie dagdelen per week). Afhankelijk van het huis waarin je geplaatst bent krijg je te horen welke dagdelen dat zijn.

Daarnaast kun je individuele consults aanvragen. Die plan je in nauwe samenspraak met je begeleidend docent individueel in. In combinatie met het productiehuis kun je ook praktische begeleiding krijgen in een LAB. De tijden van de labsessies worden per mail gecommuniceerd en aangekondigd op de borden in de academie.

Minor Popular Culture Als minor bij MINERVA Academie voor Popcultuur draai je mee in het reguliere onderwijsprogramma van de hoofdfase in een dynamische setting van praktijk- en vraaggestuurd onderwijs. De Academie is gehuisvest in een oud school gebouw op loopafstand van het station te Leeuwarden. De Academie is onderdeel van de school Minerva waar ook de bacheloropleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en de FMI Masters onder vallen.

Uniek onderwijsconcept
Binnen de opleiding Popular Culture werken alle studenten aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Vraaggestuurd onderwijs waarbij iedere student zijn of haar eigen traject volgt. Voor jou als minor betekent dit dat je bij aanvang een idee moet hebben van het project of de projecten waaraan je wilt werken. Bij projectmatig onderwijs werk je met concrete doelen, voor een specifieke doelgroep en eventueel met een echte begroting.

Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project. Je moet je planning bijhouden en op het moment dat jij het nodig hebt, zelf consults aanvragen bij experts op de Academie. Deze onderwijsvorm sluit direct aan bij de beroepspraktijk van het culturele veld waarin met name projectmatig wordt gewerkt.

Studieloopbaanbegeleiding
Bij aanvang van je project stel je met je studieloopbaanbegeleider eerst een POP op (Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Hierin maak je keuzes hoe jij je studieroute wilt invullen, aan welke competenties je gaat werken en welke activiteiten nodig zijn om je leerdoelen te bereiken.

Organisatie van het onderwijs
Het onderwijs in de hoofdfase is georganiseerd in de vorm van productiehuizen, consults en labss. We hebben bij de Academie geen dichtgetimmerd rooster. De vaste kern wordt gevormd door de productiehuisbijeenkomsten die wekelijks op vaste dagdelen plaatsvinden (12 uur per week). Daarnaast plan je zelf consults in met alle docenten van wie jij begeleiding nodig hebt voor je project. Daaromheen kun je deelnemen aan de labs.

Introductieweek
De eerste week van het semester is bedoeld om je plan van aanpak te schrijven. Aan het einde van de eerste week moet je dat plan pitchen voor een groep docenten. Op grond van je plan word je bij een productiehuis ingedeeld.

Productiehuizen
Een productiehuis is een verzameling van maximaal 25 studenten en 4 docenten. Het is de plek waar je, aan de hand van presentaties, reflectie, onderzoek, debat, gastlessen en excursies, kennis ontwikkelt die je kunt toepassen bij de uitvoering van je project.

Het productiehuis kent in principe een gemengde samenstelling van 2e, 3e en 4e jaarsstudenten en telt zowel muzikanten als vormgevers. In het productiehuis helpen we jou met de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van je project. Ieder productiehuis gaat in op R&D (inhoud en onderzoek) en projectcoaching (organisatie). We gebruiken daar verschillende methodes voor. Bijvoorbeeld het presenteren van je projectvoortgang aan je mede studenten en docenten en het debatteren over actuele zaken die te maken hebben met je project of met de popcultuur. Projectcoaching vindt plaats op basis van je plan en je doelstellingen. Er zijn intervisiebijeenkomsten in kleine groepen, individuele consult met je begeleiders of met medestudenten en gastcolleges van experts uit het werkveld. Verder organiseren we excursies naar musea, bedrijven, instellingen en festivals.

Consults
Tijdens de docentenmarkt die plaatsvindt in de eerste week van het semester, plan je jouw consults in met de docenten. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van studiotechniek, software, fotografie, video, theorie, financiën, onderzoek, beeldanalyse, compositie of aan specialisatie op het gebied van je instrument.

Je kunt vervolgens op elk gewenst moment contact opnemen met iedere docent, om afspraken te maken voor consults. Je maakt zelfstandig met de begeleidende docenten afspraken over frequentie, wijze en aard van de ondersteuning. Daarnaast spreek je af waarop je beoordeeld wilt worden (kerntaken, competenties, leeruitkomsten).

Labs
De labs zijn bijeenkomsten waar studenten en docenten rondom een specifiek onderwerp kennis met elkaar uitwisselen. In totaal zijn er drie verschillende labs: Music, Design en Popular Culture. Het lab Popular Culture richt zich met name op interdisciplinaire projecten. Centraal bij ieder lab staat de persoonlijke leervraag van de student. Vanuit de labs worden super just in time bijeenkomsten georganiseerd zoals excursies, (gast)lessen, workshops, lezingen etc. Input van de student staat hier hoog in het vaandel.

Projecten
Tijdens je minor werk je aan een eigen project net als onze eigen hoofdfase studenten. Er is geen afzonderlijk minor traject dus je draait gewoon mee met onze eigen studenten. We maken in de hoofdfase geen onderscheid in 2e, 3e of 4e jaarsstudenten. Alle jaren zitten doorelkaar heen in een huis. Aan het begin van een onderwijsblok stel je met je slb-er (studieloopbaanbegeleider van de Academie voor Popcultuur) een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan op). Daarin leg je vast wat je ambitie is, wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je gaat werken. Vervolgens maak je een plan van aanpak waarin je concreet vastlegt wat je plan/project behelst en hoe en van wie je begeleiding nodig hebt. Je bepaalt in overleg met de productiehuisdocenten hoe je project er uit gaat zien. Het komt er op neer dat iedere student naar keuze in een groep of individueel aan een project kan werken. Tijdens je project zoek je inhoudelijke begeleiding met en van docenten die jij nodig hebt. Dit kun je vinden in de productiehuizen, labs en individuele consult.

Voorbeelden van projecten die door minorstudenten zijn gedaan:
Opnemen en produceren van een cd
Organiseren van een bandcontest
Ontwikkelen en uitvoeren van een artistiek concept voor Serious Request
Videoclip maken voor een band
Organisatie van een festival
Doelgroeponderzoek voor Jonge Hartenfestival (theaterfestival voor jongeren)
Ontwikkelen van vocale of instrumentele vaardigheden als performer
Onderzoek naar toepassing van muziek bij therapeutische sessies
Ontwikkelen van workshop voor jongeren met gedragsproblemen
Ontwikkelen van concept voor magazine en productie (vormgeving en tekst)
Bedenken en uitvoeren van logo/huisstijl voor een band


Instapvoorwaarden
Wanneer je je hebt aangemeld voor de minor krijg je per mail een uitnodiging voor een intake-assessment. We letten daarin specifiek op het creatief vermogen om je zelf te ontwikkelen en in hoeverre je in staat bent om een realistisch plan op te stellen.