Kies op maat

Inloggen Menu

Stilstaan bij gedrag

Voor wie

Wil je inzicht krijgen in het menselijk gedrag? In dat van jezelf en van een ander? In de manier waarop mensen en groepen ten opzichte van elkaar handelen, op elkaar reageren en elkaar beïnvloeden? Dan zit je bij de minor ‘Stilstaan bij gedrag’ op je plek. Inzicht in het menselijk gedrag maakt het je makkelijker om niet alleen andermans gedrag, maar ook je eigen gedrag bespreekbaar te maken. Hiermee kun je problemen voorkomen of oplossen en het draagt bij aan een betere samenwerking.

De minor ‘Stilstaan bij gedrag’ kan ook in deeltijd.

Inhoud

Wie met mensen werkt, heeft te maken met gedrag. Van zichzelf en van de ander. In deze minor leer je alles over de interactie tussen mensen in een (professionele) context. Wanneer en waarom gaat het goed of juist niet goed? Je leert hoe je feedback geeft en ontvangt. Je krijgt inzicht in conflicthantering en groepsprocessen. Ook leer je alles over interventies. Welke methoden en technieken kun je gebruiken in bepaalde situaties of bij specifieke doelgroepen? En natuurlijk komt ook de ontwikkeling van jouw eigen identiteit in relatie tot de ander aan de orde. Een zeer boeiende minor voor iedereen die het menselijk gedrag beter wil begrijpen.

Cursussen

Visies op Gedrag
De cursus richt zich op de verschillende visies op gedrag. En op de invloed die deze visies hebben op het handelen.

Communicatie& Groepsdynamica
Je krijgt inzicht in de samenhang tussen communicatie en gedrag. Denk hierbij aan het geven en ontvangen van feedback, aan conflicthantering én aan de verschillende fasen en rollen die in een groepsproces ontstaan.

Zicht op Interventies
Je leert beleid en interventies binnen een organisatie te herkennen en te plaatsen. Het verantwoord inzetten van interventies komt ook aan de orde. Net als de valkuilen en vertekeningen die daarbij een rol kunnen spelen.

Interventies

Presentie & Presentatie
Tijdens de gehele minor geef je verschillende presentaties, zowel individueel als in subgroepverband.

Visie & Ontwikkeling

Leerdoelen

Na het volgen van de minor ‘Stilstaan bij gedrag’:

  • heb je inzicht in het gedrag van jezelf en van de ander in interactie binnen een systeem
  • heb je inzicht in visies op gedrag en de invloed hiervan op het handelen
  • weet je hoe je op verantwoorde wijze interventies kunt inzetten
  • ben je in staat om problemen in eigen en andermans gedrag bespreekbaar te maken om problemen te voorkomen of om samenwerking te verbeteren
  • herken je signalen van probleemgedrag en weet je hier adequaat op te reageren
  • ben je je bewust van jouw invloed op het gedrag van anderen

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli (voor periode AB) en tot en met 6 december 2019 (voor periode CD) naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli of 6 december 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Toetsing

Binnen deze minor toetsen we jouw kennis met theorietoetsen, prestaties zoals het schrijven van een verslag en bodemtoetsen. In de bodemtoets word je beoordeeld op je aanwezigheid in de bijeenkomsten, je bijdrage eraan en de manier waarop je je opgedane kennis en vaardigheden presenteert.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde.

  • Touw, H. & Beukering, van, T. (2009) Werkboek professional in de Spiegel,
  • Celestin-Westreich, S. & Celestin, L. (2012). Observeren en rapporteren. Amsterdam: Pearson

Verder lees je literatuur die past bij jouw leerplan.

Rooster

De lesdagen zijn op dinsdag en donderdag.