Kies op maat

Inloggen Menu

Strategie (15 EC)

​Bij de minormodule strategisch management leer je nadenken hoe je waarde voor de organisatie waar je werkt kunt creëren. Door te werken met Business Model Canvas leer je hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Leerdoelen

​1. Maken van een strategische analyse voor het bedrijf of de organisatie waar de student werkt.
2. Maken van een opzet voor een onderzoek naar een complex strategisch of veranderkundig probleem van het bedrijf of organisatie waar de student werkt.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Merit Kuppers, m.m.kuppers@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Deze minormodule van 15 EC is ontwikkeld voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren en moet gecombineerd worden met een andere minormodule van 15 EC. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten.

Toetsing

Omschrijving:
SV1 Strategieplan (product)
Studiepunten (EC): 9

Omschrijving:
SV2 Onderzoeksplan (product)
Studiepunten (EC): 6

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Osterwalder, A en Y. Pigneur (2014) Business Model Generatie, Deventer : Vakmedianet

Osterwalder, A., Y. Pigneur, G. Bernarda en A. Smith (2014) Waarde propositie ontwerp, Deventer : Vakmedianet

Thuis, P. & Stuive, R. (2016) Bedrijfskunde integraal, Tweede druk Groningen : Noordhoff Uitgevers.

Rooster

- Per september 2020 wordt de minor in blok 1 aangeboden op zaterdag (10.00 - 16.40 uur).
- Per februari 2021 wordt de minor in blok 3 aangeboden op dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur).