Kies op maat

Inloggen Menu

Coaching van Ontwikkeling (15 EC)

​Coachen van talent blijft in ontwikkeling, want door veranderingen in de maatschappij, economie en technologie, blijven ook werknemers, organisaties en hun onderlinge relatie zich ontwikkelen. De talentcoach zal met kennis van deze relaties de ander coachen om daar over na te denken. 
In deze lintminor ontwikkel je jezelf tot een junior coach. Je bent rationeel, emotioneel, spiritueel of maatschappelijk geïnspireerd bij het begeleiden van de zoektocht naar passende loopbaankeuzes. Je richt je op wat iemand wil, op wat iemand kan of op wat iemand is. Je richt je op mensen in conflictsituatie (outplacement, ontslag, werkloosheid), levensfaseoriëntatie (midlife, ‘is dit alles?’ dertigers problematiek) of in oriëntatiefase (beginnende medewerkers, herscholers). Je vindt de antwoorden op de vragen: Hoe bevorder je zelfinzicht, leren en talentontwikkeling bij een ander? Welke instrumenten zet je in? Wat is jouw bijdrage als coach? Welke methodieken en instrumenten zijn er?

De nadruk van de lintminor ligt op het versterken van de vaardigheden die je al eerder hebt opgedaan, zoals gespreksvaardigheid, adviesvaardigheid, observatievaardigheid. Daarbij gaat de minor ook over jou. Het maakt immers nogal uit vanuit welke visie, rol of opvatting je iemand coacht. Daarom kijk je in dit programma ook naar jezelf en je eigen opvattingen en doorgrond je de instrumenten en theorieën door ze op jezelf toe te passen. Zo kun je verantwoorde keuzes maken voor de coaching van anderen.

Leerdoelen

 • Je benoemt wat ontwikkelcoaching en talentmanagement is, welke stijlen en benaderingen er zijn. Je verhoudt je tot het aangeleverde profiel en formuleert hieruit twee ontwikkel- en ervaringsdoelen
 • Je kunt passend gebruik maken van de vaardigheden, instrumenten en uitgangspunten van ontwikkelcoaching en talentmanagement in een coachgesprek
 • Je verdiept je in benaderingen, trends en ontwikkelingen in coaching en talentmanagement
 • Je kunt een ontwikkel coachtraject ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Je reflecteert op je eerder gestelde ontwikkel- en ervaringsdoelen en wat jou daarin geholpen heeft om te leren
 • Je toont je competent in het voeren van een coachgesprek

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Merit Kuppers, m.m.kuppers@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

​​​Deze minormodule van 15 EC is ontwikkeld voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren en moet gecombineerd worden met een andere minormodule van 15 EC. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten.

Toetsing

Toetsproduct: Zelfinventarisatie
Toetsvorm:
Product                       
EC:
2

Toetsproduct: Zelfassessment coachingvideo
Toetsvorm:
Product       
EC:
3

Toetsproduct: Eindwerkstuk
Toetsvorm:
Product       
EC:
7

Toetsproduct: Coaching-assessment
Toetsvorm:
Product       
EC:
3

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Verplicht:
 1. Donders, W. (2013 of later) Coachende gespreksvoering. Boom, Amsterdam
 2. Nijgh, L. & Tol, N. van (2017) Leren reflecteren. Boom, Amsterdam
Aanbevolen:
 • Dongen, T.van en J.H. Rietman (2009) Gras groeit sneller door eraan te trekken! Thema, Zaltbommel
 • Geffen, G. van (2007) Verschil moet er zijn. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. Paffen, M.J.A. (2007) Loopbaanmanagement. Kluwer, Alphen aan den Rijn.
 • Ofman, Daniel D. (1995) Bezieling en kwaliteit in organisaties. Servire, Cothen. Rosenberg, Marshall B. (2004) Geweldloze communicatie, ontwapenend en doeltreffend. Lemniscaat, Rotterdam.
 • Spijkerman, R. en Bienemann, M. (2009) Het Werkvormenboek. (40 loopbaanoefeningen die werken.) Thema, Zaltbommel.
 • Swierings, J. en A.F.M. Wierdsma (2002) Lerend organiseren. Stenfert Kroese, Groningen.

Rooster

 • Per september 2019 wordt de minor op zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden in blok 1.
 • Per februari 2020 wordt de minor op dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) aangeboden in blok 3.

Contacttijd:
​De contacttijd bestaat uit hoor- en werkcolleges, assessment en het zelfstandig uitvoeren van een coachtraject met een relatief onbekende.