Kies op maat

Inloggen Menu

Agile Scrum & Lean Management

Agile en Lean Projectmanagement behandelt hoe bedrijven tegenwoordig wendbaar en zelfsturend organiseren en verbeteren en vernieuwen. De wereld verandert snel, de time-to-market moet verkort worden, kosten verlaagd en de waarde naar de klant toe steeds hoger. Dit vraagt om specifieke werkwijzen die hierin kunnen voorzien. Bedrijven die hier succesvol in zijn maken specifiek onderscheid in Run en Change waardoor ze heel gericht kunnen verbeteren, vernieuwen en innoveren). Run beslaat de dagelijkse operationele activiteiten en Change beslaat nieuwe projecten. Lean zorgt voor efficiënter en effectiever organiseren, het optimaliseren, van de Run kant van een bedrijf. Agile zorgt voor het wendbaarder organiseren van de Change kant van het bedrijf. Designsprints (gebaseerd op Design Thinking) worden vaak ingezet voorafgaand aan vernieuwende projecten.     Deze minor sluit naadloos aan op de minor 'Design Thinking' the Stanford Way'

 

 

Leerdoelen

 • Leerdoelen 
 • Agile/Scrum (vernieuwen)
 • De achtergrond van projectmanagement en Agile/Scrum kennen
 • Het Scrum Framework kennen en toepassen
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen Agile/Scrum kennen en toepassen
 • Specifiek de rol van Scrum Master kennen 
 • Backlogmanagement en Agile Planning toepassen
 • Userstories uitwerken en toepassen Agile/Scrum
 • Door middel van oefeningen Agile/Scrum ervaren
 • Lean (verbeteren)
 • De vijf basis principes van Lean kennen
 • Verspilling op de werkvloer kunnen herkennen en identificeren
 • Procesmapping kennen en toepassen
 • Door middel van een oefening Lean ervaren
 • Lean
 • Designsprints (vernieuwen en innoveren)
 • De achtergrond van Designspints (Google, Lean Startup, Designthinking)
 • De koppeling met projectmanagement
 • De fases en onderdelen van een Designsprint kennen
 • De rol van facilitator kennen en kunnen toepassen
 • Door middel van oefeningen een Designsprint toepassen  en faciliteren
 • Feedback ontvangen en geven
 •  

Ingangseisen

 • Dit is een (deeltijd)minormodule van 15 EC en dus geen volledige minor.
  FBE deeltijdstudenten moeten deze minormodule combineren met een andere minormodule van 15 EC.
  Voltijdstudenten mogen deze minormodule alleen volgen als je toestemming aan de examencommissie van jouw opleiding hebt gevraagd en je toestemming hebt gekregen.
  Vrij toegankelijk voor alle studenten van alle opleidingen en instituten en voor cursisten.

Literatuur

Alle materialen worden ter beschikking gesteld.

Rooster

 • Planning

Dag 1 Ochtend: Projectmanagement algemeen + achtergrond/ basis van Agile

             Middag:  opstarten project

Dag 2 Ochtend: Verdieping op frame work / verdieping op de rollen

           Middag:  werken aan het project

Dag 3 Ochtend: Verdieping op backlogmanagement, planning en user stories.

           Middag: Officieel Agile Scrum Foundation examen (Exin))

Dag 4 Ochtend: Verdieping Scrum Master rol /uitwerken van het project

           Middag: Officieel Scrum Master PSM 1 examen (scrum.org)

Dag 5 Ochtend: Inleiding Lean / 

           Middag: verdieping Lean  en Yellow Belt certificering

Dag 6 Ochtend: Achtergrond , fases en onderdelen Designsprints en de koppeling met   

           projectmanagement 

            Middag: Een Designsprint toepassen en faciliteren. Feedback ontvangen en geven

Dag 7: Ochtend: afronden project /  start eindassessments

            Middag: eindassessment  en afsluiting

Toetsing

15 EC . Toetsvormen: 

 • 5 EC  Rapportage van project en procesbeschrijving van het uitgewerkte idee en realisatie ervan.
 • 5 EC  Voor de certificering van agile/scrum en scrum master
 • 5 EC  Eind assessment 

 

Double certificate:

De studenten ontvangen dan 2 officiële diploma's en een certificaat bij behalen van externe examens

           - Agile Scrum Foundation certificaat ( extra kosten $ 150,00 voor examendeelname)

           - PSM 1 Scrum Master certificaat (extra kosten €175,00  voor examendeelname)

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.  

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.  

           

Aanvullende informatie

Veel organisaties zijn bezig met agile en scrum methoden om hun werk en projecten te organiseren, beheersen en vooral op tijd kunnen realiseren met oog op kostenbesparingen.

Zorgen voor effectieve processen en vooral wendbaar in handelen en doen. 

 

Wanneer studenten al hun certificaten en diploma’s hierin hebben behaald tijdens hun studie, hebben ze een zeker aantoonbaar onderscheidend vermogen op hun CV. Daarnaast toont de HvA aan dat ze sterk op het werkveld is georiënteerd en zorgt dat haar studenten beschikken over de skills van morgen. 

 

De minor module ‘ design thinking en deze minor module ‘ agile, scrum en lean management sluiten goed op elkaar aan en studenten hebben zo veel toegevoegde waarde ontwikkeld in denken, doen en beheersen.

 

Kosten:

Voor studenten binnen CE Deeltijd: valt binnen Wettelijk collegegeld hbo/wo.

Voor studenten van binnen HvA en van buiten de HvA: verrekening volgens Landelijke minor verrekenregels

 

Vragen over deze minor?

Contact Lex van Hoogstraten, l.van.hoogstraten@hva.nl

 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?

Contact Chiara Tdlohreg, onderwijsbureau.fbe@hva.nl


Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.