Kies op maat

Inloggen Menu

Sociaal Psychiatrische Zorg: Gevorderd

Fedde is 23. Toen hij 8 was is bij hem ADHD vastgesteld. In zijn puberteit begon hij cannabis te gebruiken om de onrust in zijn hoofd te dempen. Dit recreatieve gebruik is uit de hand gelopen na de scheiding van zijn ouders. Sinds een jaar is hij in ambulante behandeling voor de diagnose 'stoornis in cannabisgebruik'.

Wat is er precies aan de hand als iemand een psychiatrische aandoening heeft? Op welke manier kun je met andere disciplines iemand met psychiatrische problemen ondersteunen? Wat is de rol van de omgeving op het ontstaan en voortbestaan van zulke problemen? Hoe kun je als professional Fedde goed begeleiden? In de minor Sociaal Psychiatrische Zorg leer je meer over de zorg voor mensen met psychiatrische problemen.

In de minor worden projecten, trainingen en theorieonderwijs aangeboden. Je doet kennis op over groepsprocessen en begeleidingstechnieken. Je werkt samen met medestudenten aan twee projecten. De trainingen bestaan uit motivational interviewing, verbale agressie en cognitieve gedragstherapie.

Leerdoelen

Na deze module kan je:

1. belangrijke onderwerpen noemen waar de zorgketen binnen de Geestelijke gezondheidszorg zich nu op richt, zoals herstelgericht werken;

2. de interactie tussen verslaving en psychiatrische kwetsbaarheid uitleggen;

3. leefstijl beinvloeden;

4. bij morele beslisssingen rekening houden met ervaringen van clienten en familie;

5. beslissen tot vrijheidsbeperking op verantwoorde wijze, gebruikmakend van de nieuwe wetten; 

6. goed omgaan met agressie;

7. elementen van cognitieve gedragstherapie inzetten.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Petra Moltmaker, p.r.moltmaker@hva.nl

Vragen over Kies Op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl  

Flyer Sociaal Psychiatrische Zorg

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomst.

Ingangseisen

60 punten propedeuse en 40 punten hoofdfase. Daarnaast moet je de minormodule Sociaal Psychiatrische Zorg 1 basis gevolgd hebben of HBO- Verpleegkunde student zijn. Neem bij twijfel contact op met de minor coordinator Petra Moltmaker: p.r.moltmaker@hva.nl.

Toetsing

15 ECTS

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Boekenlijst is beschikbaar via de website van Studystore.

Rooster

Wordt later bepaald. Meerdere dagen per week.

Contacttijd:

Globaal overzicht:

  • 10 lesweken: ongeveer 12 uur per week contacttijd, verdeeld over gemiddeld 3 werkdagen, ten dele met verplichte aanwezigheid.