Kies op maat

Inloggen Menu

Zorgtechnologie

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. Door de vergrijzing komt er meer vraag naar verzorgend personeel. Tegelijk stijgen de zorgkosten. Deze trends vereisen een nieuwe aanpak. De minor Zorgtechnologie richt zich op een interprofessionele werkwijze. Jij als technologie- of zorgstudent bent hard nodig om concrete oplossingen te bedenken. Je ontwerpt samen (digitale) producten en maakt kennis met de nieuwste technologie.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?
Technische producten zijn vaak beperkt ontwikkeld vanuit de behoeften, capaciteiten of bewegingspatronen van (zieke) mensen. Jouw inbreng in onderzoek en het bedrijfsleven is noodzakelijk voor de toekomst. Het gebruik van de diverse zorgtechnologieën heeft impact op het dagelijks leven van cliënten. Dat vraagt om zorgvuldige begeleiding, en om nauwkeurige productontwikkeling.
Als informatica en technologie-student: De zorg is de snelst groeiende arbeidsmarkt en de ICT speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Als ICT'er heb je natuurlijk professionele kennis, maar daarnaast wordt het steeds belangrijker ook kennis te hebben van een toepassingsveld zoals zorg & ICT. Werkervaring binnen interprofessionele teams is ook een pre. Je kunt niet voorbij aan de gebruiker bij de ontwikkeling van techniek. Je leert in de minor over de mens die zorg nodig heeft, waardoor je completere technieken kunt ontwikkelen. Je maakt kennis met geavanceerde technologieën zoals robotica, sensorsystemen en gamification technieken.
Als zorgstudent (ergo, fysio, oefen, verpleegkunde): Zorgtechnologische ontwikkelingen zijn erop gericht om verlies van zelfredzaamheid en autonomie waar mogelijk te voorkomen. Er is een behoefte aan zorgprofessionals die op het snijvlak van zorg en technologie werken. Jij kent als geen ander de (zorg)behoeften van de patiënt / cliënt en de zorgverleners die de techniek/ICT in de praktijk gaan gebruiken. Je leert de (on)mogelijkheden van ICT en techniek en gaat hiermee ook praktisch aan de slag in een ICT - en Techniekpractium.

Leerdoelen

ONDERDELEN MINOR

Je volgt onderwijs over:
- Technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals zorgdomotica, sensor-systemen, robotica, ehealth, m-health, tele-consultatie en gaming;
- Ontwerpmethoden uit de creatieve industrie; Ontwikkeling van apps; Ethiek in de zorg;;
- Techniek en technisch ontwerpen;
- Technologie ethiek - Zorg ethiek.

Voorbeelden van projecten waaraan gewerkt is:
- Ontwikkeling van een tele-consultatiesysteem om cliënten op afstand zorg of begeleiding te geven in een zorgcentrum van een Amsterdamse wijk.
- Tips tegen dips: ontwikkeling van een mobiele app die hulp biedt bij depressie.
- Techniek voor behoud van zelfstandigheid: onderzoek hoe techniek jongeren met een verstandelijke beperking in staat kan stellen om zelfstandig activiteiten uit te voeren.
- Ontwikkelen van een digitale agenda voor ouderen met een visuele en verstandelijke beperking.
- Het gebruik van VR in de geriatrische revalidatie.

Klik hier voor het filmpje over de minor Zorgtechnologie


 

Ingangseisen

De student moet belangstelling hebben voor zorgtechnologie, projectmatig werken, ontwerpen, experimenteel onderzoek doen en belangstelling hebben voor het samenwerken met andere professionals en organisaties.
Student is in het bezit van propedeuse en tenminste 40 studiepunten uit de hoofdfase.

Toegankelijk voor:
In de minor werk je bij voorkeur samen in teams van studenten met verschillende specialismen: de verpleegkundige, paramedicus, welzijnsmedewerker, technicus en informaticus en ontwerper slaan de handen ineen. Dat betekent dat de minor toegankelijk is voor studenten van de faculteiten Gezondheid; Techniek; Digitale Media, Creatieve Industrie (specifiek de opleidingen informatica, Media en Communicatie, Mediadesign en Informatica, productdesign, gaming); Bewegen, Sport en Voeding; Maatschappij en Recht.

Ook studenten van andere opleidingen kunnen worden toegelaten na toestemming van de minorcoördinator van de examencommissie van de eigen hogeschool.

Rooster

​Onderwijs kan plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 's ochtend tot 's avonds. Gemiddeld ontvangen studenten 12 tot 15 uur les in de week meestal op dinsdag en woensdag. Op twee dagen wordt gewerkt aan projecten, bij voorkeur op locatie van de opdrachtgever.

​12-15 uur contacturen theoretisch onderwijs, coaching en consultancy​, zwaartepunt in eerste deel van de minor.

Toetsing

​• Comaker project 12 ECTS
• Demonstrator project 8 ECTS
• Competentieontwikkeling 6 ECTS
• Practicum ICT 2 ECTS en Practicum techniek 2 ECTS

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Annabeth van Stroe, a.e.van.stroe@hva.nl
Contact Joey van der Bie, j.h.f.van.der.bie@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Zorgtechnologie

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomst in behandeling genomen.