Kies op maat

Inloggen Menu

Van Brein tot Gedrag

Het brein, sommigen zeggen dat het brein bepaalt wie je bent. Is dat zo? En als dat zo is, hoe werkt dat dan? Als er iets in de hersenen niet goed werkt, wat voor gevolgen heeft dat, en hoe kunnen mensen daar mee omgaan? Wat is de invloed van de omgeving op het brein? Wat gebeurt er allemaal in de hersenen waarvan we ons niet bewust zijn? Hoe kan dit worden bijgestuurd? En hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen het brein en het lichaam? 

In deze minor leer je heel veel over de relatie tussen het brein en gedrag. Het is een verdiepende minor, waar kennis overgedragen wordt uit de biopsychologie en neuropsychologie, maar waar ook allerlei 'breinthema's' aan de orde komen die aan de beroepspraktijk van verschillende disciplines te koppelen zijn. Uiteraard gaat het ook om toepassing van de opgedane kennis, denk bijvoorbeeld aan psycho-educatie, neuro-revalidatie, trainingen op het gebied van stressmanagement etc. 

Leerdoelen

​• Kennis opdoen over biospychologische processen, breinwerking en functieleer.
• Inzicht krijgen in hoe menselijk gedrag voortkomt uit bovenstaande processen en combinatie van nature en nurture factoren.
• Kennis opdoen over functieverstoringen, al dan niet met ziektebeelden en/of beperkingen tot gevolg.
• Analyseren van gedrag en situaties met als doel onderliggende breinwerking van gedrag te herkennen.
• Analyseren van gestoord gedrag met als doel neuropsychologische ziektebeelden te herkennen.
• Kennisname van mogelijke beperkingen en omgang met beperkingen als gevolg van neuropsychologische aandoeningen.
• Kennis nemen van praktijksituaties waarin alle bovengenoemde kennis van nut en invloed is.
• Wetenschappelijke kennis rondom breinthema's kunnen vertalen naar een breed publiek.
• Inzicht krijgen in de invloed van omgeving op breinontwikkeling en breinwerking.
• Kennis over in de invloed van stress op breinwerking en inzicht in stressreductiemethoden verwerven.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Joyce Kootker, j.a.kootker@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Kosten

- K​osten voor literatuur
- Eénmalige excursie naar een museum (+/- 15 euro)

Let op er zijn 10 plekken beschikbaar. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Psychologische basiskennis. De minor start met veel theoretische kennis van de biopsychologie. Wil je je basiskennis verbeteren voorafgaand de minor:
Leesadvies om deze kennis op te doen: Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., & McCann, V. (2017), Psychologie een Inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV.

Toetsing

In de minor volg je onderdelen die gericht zijn op het opdoen van kennis over het brein (biopsychologie en het functioneren van het brein). Na het opdoen van deze basiskennis komen verdiepende en verbredende thema's aan bod in onderdelen die zich richten op de klinische neuropsychologie en pathologie. 

Daarnaast zul je in groepjes wetenschappelijke artikelen gaan raadplegen om een wetenschappelijk onderbouwd stuk te schrijven over een specifiek, aan het brein gerelateerd thema. Ook bestaat deze minor uit een onderdeel waar je kennis zult maken met relevante praktijksituaties, bijvoorbeeld door het bijwonen van gastcolleges of het bezoeken van een tentoonstelling over het brein. Tenslotte schrijf je een individueel essay, waarin wordt gevraagd een onderzoekende, kritische blik te werpen op basis van de in de minor opgedane kennis. Op een rijtje:

  • Biopsychologie (4 ECTS) MC toets individueel.
  • Brein, functioneren en gedrag (6 ECTS), MC vragen en open casuïstiek vragen binnen één toets
  • Integratie (6 ECTS), schriftelijk verslag, in groepjes.
  • Praktijk (4 ECTS), presentatie filmfestival + verslag in groepjes + individuele aanwezigheid gastcolleges en praktijkbezoeken.
  • Klinische neuropsychologie en pathologie (4 ECTS), casuistiek/open vragen tentamen met open boek.
  • Neurowetenschap: een kritische reflectie (6 ECTS), schriftelijke opdracht (essay).

NB. Wil je meer inhoudelijke informatie over wat je kunt verwachten tijdens de minor? Een leuk boek om je te oriënteren is: Van der Linden, M. (2006), Hersenen en Gedrag: Evolutie, biologie & psychologie. Amsterdam: Boom. Uiteraard zijn de populair wetenschappelijke boekjes van prof.dr. Erik Scherder ook interessant. Kijk ook eens een ted-talk van deze auteur.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

1. Kalat, J. (2015). Biological Psychology (12th Edition). Boston USA:Cengage Learning. ISBN 978-1-305-10540-9   

2. Kessels, R., Eling, P., Ponds, R.,  Spikman, J., & van Zandvoort, M., (2018). Klinische Neuropsychologie. Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN: 9789024402830

4. Reader

5. Verschillende online te verkrijgen wetenschappelijke artikelen 

NB. Biological Psychology van Kalat is in het Engels, en mogelijk geldt dit ook voor wetenschappelijke literatuur voor het vak Integratie. De colleges, werkcolleges en practica worden echter voor alle vakken in het Nederlands gegeven.

Rooster

​Je krijgt op zoveel mogelijk vaste dagen per week les. Je hebt elkaar veelal nodig om opdrachten te maken, dus aanwezigheid tijdens deze lesuren wordt sterk aangeraden. Bij een aantal onderdelen is aanwezigheid onderdeel van de toetsing. Het definitieve rooster is twee weken voor aanvang van het kwartaal beschikbaar via de roosterportal. 

contacttijd

Je hebt iedere week tot drie blokken van 200 minuten gedurende de gehele periode (20 weken lang). In deze blokken vindt op een sociaal constructivistische manier kennisoverdracht plaats (de conceptuele onderdelen). Je leert samen over de toepassing van deze kennis. Daarbij werk je samen en individueel aan schrijfopdrachten. Het samenwerken vindt uiteraard ook plaats buiten de contacturen, houd daar rekening mee.
Uiteraard is er ook sprake van zelfstudie. Contacttijd, afspraken in teams en zelfstudie bij elkaar maakt deze minor tot een full-time minor.

 

Contacttijd lesblokken:

3 lesblokken van 200 min per week = 10u per week, 20 weken lang: 200 uur.

Contactijd overig:

Daarnaast is er, zo nodig, contacttijd mogelijk in de vorm van e-mailcontact, telefonisch- of face to face-contact met een van de docenten.