Kies op maat

Inloggen Menu

Drugs en Amsterdam. Beleid, Praktijk en Wetenschap.

Waarom gebruiken mensen drugs en wat ervaren zij? Hoe bepalen organisatoren van festivals hun drugsbeleid? Hoe komen coffeeshops aan softdrugs? Wat is de rol van de gemeente bij het bestrijden van drugsoverlast? Wat zijn mogelijke beleidsalternatieven van het huidige drugsbeleid? In de minor ga je op zoek naar het antwoord op deze en andere vragen. Je kijkt daarbij met een beleidsmatige blik naar het drugsvraagstuk. Lees hieronder meer over de werkvormen, partners uit het werkveld en de leerdoelen van deze minor.Drugs(gebruik) is bij uitstek een multidisciplinair grootstedelijk vraagstuk. Zowel in de uitvoering (praktijk) van het beleid als in de analyse (wetenschap) van het beleid moeten verschillende disciplines samenwerken om tot goede resultaten te komen. De minor richt zich op de wisselwerking tussen beleid, praktijk en wetenschap. Je onderzoekt gedurende het semester de bedoelde en onbedoelde gevolgen van het Amsterdamse drugsbeleid, het Nederlandse gedoogbeleid en de internationale oorlog tegen drugs.

Leerdoelen

De minor bestaat uit een kennislijn (12 EC), vaardighedenlijn (12 EC) en praktijklijn (6 EC). Elke lijn wordt apart getoetst en heeft eigen leerdoelen. Hieronder een bondig overzicht.

  • Kennis van de redenen waarom mensen drugs gebruiken en verhandelen en de effecten daarvan op mens en samenleving
  • Inzicht in de werking van het openbaar bestuur en beleid
  • Kennis van enkele basisbegrippen uit de beleidskunde en sociale wetenschap  
  • De vaardigheid om samen te werken in multidisciplinaire teams en vraagstukken vanuit meerdere disciplines (sociologie, economie, rechten, politicologie, criminologie) te analyseren 
  • Een uitgebreide kennis van het lokale, nationale en internationale drugsbeleid en de verhouding hiertussen
  • Inzicht in de vorming, uitvoering en onderlinge wisselwerking van de domeinen beleid, praktijk en wetenschap
  • De vaardigheid om een kwalitatief onderzoek op te zetten en uit te voeren
  • De vaardigheid om een beleidsdebat voor te bereiden en uit te voeren
  • De vaardigheid om een betogend artikel te schrijven
  • Kennis van enkele modellen om bestaand beleid te evalueren en beleidsadviezen te formuleren

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Peter de Baare, p.g.de.baare@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

http://https://www.facebook.com/drugsenamsterdam/

Kosten: ‚ÄčLiteratuur (boeken, readers, overige materialen) en excursies: totaal ongeveer 150 euro. 

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toegankelijk voor alle voltijdstudenten die geïnteresseerd zijn in het drugsbeleid en affiniteit hebben met sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Doordat er in de minor veel aandacht wordt besteed aan schrijf- en onderzoeksvaardigheden is de minor een goede voorbereiding op de afstudeerfase.

Praktijkervaring vereist (stage). Beheersing van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

De minor is toegankelijk voor studenten die minimaal hun propedeuse plus veertig studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Toetsing

De minor wordt op verschillende manieren getoetst. De kennislijn wordt afgesloten met een schriftelijke toets.In de vaardighedenlijn maak je onder andere een onderzoeksrapport en neem je deel aan een beleidsdebat. In de praktijklijn leer je de praktijk kennen door excursies en diverse opdrachten.

Werkvormen

In de minor wissel je hoorcolleges af met werkcolleges, excursies en onderzoeksopdrachten. Je komt onder andere in contact met:
• recreatieve gebruikers
• verslaafden
• event organisator
• wetgevers
• juristen
• marechaussee
• beleidsmakers
• onderzoekers
• belangenorganisaties

Partners uit het werkveld
Door excursies en gastcolleges van professionals uit het werkveld leer je hoe je sociaalwetenschappelijke kennis in kunt zetten bij beleidsontwerp en uitvoering in de praktijk. In deze minor werken we samen met:
• Trimbos
• Jellinek
• wetenschappelijk onderzoekers
• Gemeente Amsterdam
• ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport

• ministerie van Veiligheid & Justitie
• Vereniging van Harddrugsgebruikers
• Politie

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

De studenten worden bij de start van de minor geïnformeerd over de benodigde literatuur. Je leest gemiddeld 40 pagina's per week.

Rooster

‚ÄčLessen vinden op verschillende dagen gedurende de week plaats. Doordat er diverse gastsprekers komen, kunnen de lestijden tussentijds wijzigen afhankelijk van de mogelijkheden van deze sprekers.