Kies op maat

Inloggen Menu

Opvoedingsondersteuning

Iedere ouder kan zo nu en dan een steuntje in de rug gebruiken. Opvoedingsondersteuning voorziet in deze behoefte en helpt opvoeders bij het opvoeden. Dit gebeurt door middel van voorlichting, advisering, begeleiding en het bieden van praktische, sociale en emotionele steun. Hierdoor vergroot opvoedingsondersteuning de competenties van ouders en versterkt het de draagkracht van het hele gezin.
In deze minor leer je om ouders bij het opvoeden te ondersteunen en kortdurend te begeleiden. Je doet theoretische kennis op over (vormen van) opvoedingsondersteuning en pedagogische interventies en verbreedt je visie op opvoeding.

Leerdoelen

• Je hebt kennis over gangbare (internationale) theorieën en modellen in de opvoedingsondersteuning
• Je hebt kennis over (internationale) ontwikkelingen, methodieken en (preventieve) interventies op het gebied van opvoedingsondersteuning
• Je hebt kennis over interculturele aspecten van opvoedingsondersteuning
• Je hebt kennis over beleid en beleidsontwikkeling met betrekking tot opvoedingsondersteuning

Als maatstaf voor het bachelorniveau wordt de Hbo-standaard gebruikt. Voor deze minor is vooral (2) onderzoekend vermogen, (3) professioneel vakmanschap en (4) beroepsethiek en maatschappelijke orientatie relevant.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Carine Ex, c.t.g.m.ex@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl


Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Ingangseisen

​Doelgroep zijn studenten uit de sociale sector van het hbo met kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsfasen en -taken, en met basale kennis over opvoedingsondersteuning en pedagogische advisering.

Niet-pedagogiek studenten nemen vooraf contact op met de coördinator van het vak om te bespreken of deze voorkennis voldoende aanwezig is.

Toetsing

Toetsvorm, toetsmomenten en het aandeel per module in het eindcijfer van de minor zijn, onder voorbehoud, uit onderstaande tabel afleesbaar. -​ ​ ​ ​
- Module - Ects - Toetsvorm - Toetsmoment (week in minor)
 ​
​1e keer -  Hertoets
 
Kennis voor professionals - 5 - Schriftelijke  toets -
Wordt via toetsrooster bekend gemaakt blok 1a - Wordt via toetsrooster bekend gemaakt

Preventieve interventies - 8 - Schriftelijke toets en groepsverslag - ​blok 1a en blok 1b - ​idem

Pedagogische gespreksvoering - 5 - Mondelinge toets- blok 1b - ​idem
Systeembegleiding in gezinnen - 5 - Schriftelijke toets - ​blok 1a - ​idem
Vergelijkend onderzoek - 7 - Groepsverslag - blok 1b - idem​

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. op mijnhva.nl, door de docenten en/of in de modulebeschrijvingen bekend gemaakt. Bij het vaststellen van het aantal pagina's dient het aantal studiepunten als richtlijn. Geschatte extra kosten incl. boeken: 175 euro.

Rooster

De minor zal gegeven worden op woensdag- en donderdagmiddagen in semester 1a en 1b.
Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.