Kies op maat

Inloggen Menu

Opvoedingsondersteuning - Hulp bij Opvoeden

Iedere ouder kan zo nu en dan een steuntje in de rug gebruiken. De minor begeleiden van ouders voorziet in deze behoefte en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Dit gebeurt door middel van voorlichting, advisering, begeleiding en het bieden van praktische, sociale en emotionele steun. Hierdoor worden de competenties van ouders en de draagkracht van het hele gezin verhoogt.
In deze minor leer je om ouders bij het opvoeden te ondersteunen en te begeleiden. Je doet theoretische kennis over ouderschap, preventieve interventies, pedagogische gespreksvoering en je verbreedt je kennis over de dagelijkse pedagogische door het uitvoeren van een beroepsopdracht.

Leerdoelen

  • Je hebt kennis over gangbare (internationale) theorieën en modellen in de opvoedingsondersteuning
  • Je hebt kennis over (internationale) ontwikkelingen, methodieken en (preventieve) interventies op het gebied van opvoedingsondersteuning
  • Je hebt kennis over interculturele aspecten van opvoedingsondersteuning
  • Je hebt kennis over beleid en beleidsontwikkeling met betrekking tot begeleiding van ouders

Als maatstaf voor het bachelorniveau wordt de Hbo-standaard gebruikt. Voor deze minor is vooral (2) onderzoekend vermogen, (3) professioneel vakmanschap en (4) beroepsethiek en maatschappelijke orientatie relevant.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Carine Ex, c.t.g.m.ex@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl


Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Doelgroep zijn (KOM)-studenten uit de sociale sector van het hbo met kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsfasen en -taken, en met basale kennis over opvoedingsondersteuning en pedagogische advisering.

HvA-studenten dienen bij de start van de minor te voldoen aan de door de HvA gestelde toelatingsvoorwaarden. Niet-pedagogiek studenten dienen vooraf contact op te nemen met de coördinator van het vak om te bespreken of deze voorkennis voldoende aanwezig is.

Toetsing

Toetsvorm, toetsmomenten en het aandeel per module in het eindcijfer van de minor zijn, onder voorbehoud, uit onderstaande tabel afleesbaar. -​ ​ ​ ​
- Module - Ects - Toetsvorm - Toetsmoment (week in minor)
 ​
​1e keer -  Hertoets 
 
Ouderschap - 5 - Schriftelijke  toets -
Wordt via toetsrooster bekend gemaakt, blok 1 - Wordt via toetsrooster bekend gemaakt, blok 2

Preventieve interventies - 8 - Schriftelijke toets en groepsverslag - ​blok 1 en blok 2 - ​blok 2

Pedagogische gespreksvoering - 7 - Mondelinge toets - blok 2 - ​blok 2 

Beroepsopdracht - 10 - Groepsverslag - ​blok 2 - ​blok 2 

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. op Brightspace, door de docenten en/of in de modulebeschrijvingen bekend gemaakt. Bij het vaststellen van het aantal pagina's dient het aantal studiepunten als richtlijn. Geschatte extra kosten incl. boeken: 175 euro.

Rooster

De minor zal gegeven worden op woensdag- en donderdagmiddagen in blok 1 en blok 2.
Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Contacttijd
252 uur in totaal, per week 12,6 uur.