Kies op maat

Inloggen Menu

Jeugdzorg en Onderwijs

Je kunt je niet meer aanmelden voor semester 1 2020-2021. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Wil je vaardiger worden in het signaleren en aanpakken van sociaal-emotionele problemen van kinderen en gezinnen, zoals kindermishandeling? Wil je in je vingers krijgen hoe je helderheid schept in onoverzichtelijke situaties? Wil je vastgelopen discussies in je team weer op gang kunnen helpen? Het zorgsysteem verbeteren? Multidisciplinair werk realiseren? Wil je je visie ontwikkelen op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg? Dan is deze minor voor jou bedoeld! Zeker als je op een school betrokken wil zijn bij signalering en bij de interne leerlingenzorg, maar ook als je op een dagverblijf werkt.

Er zijn werkcolleges en trainingen, maar je gaat ook een beroepsopdracht uitvoeren om te werken met de kennis en vaardigheden die we op de colleges behandelen. Bij de beroepsopdracht ga je op een plaats naar eigen keuze - dat zal meestal de plek zijn waar je stage hebt gelopen - onderzoeken doen. Je ene onderzoek zal je een scherpere blik bezorgen op de kwaliteit van het zorgsysteem. Daarvoor maak je een kritische reflectie over de kwaliteit van het methodisch werken in een door jou uit te kiezen casus. Het tweede onderzoek gaat over hoe het zorgsysteem omgaat met een bepaalde categorie problemen. Je kan daarbij kiezen uit: (1) seksuele diversiteit; (2) pesten; (3) echtscheiding; (4) kindermishandeling en (mogelijk) (5) schooluitval. Het is belangrijk voor je keuze, dat minstens twee van deze thema's je aanspreken, want dit betreft een groot onderdeel van de minor (de helft).
Al vóór de start zullen de onderzoeksgroepen worden samengesteld waarbij we ons best doen je bij het onderwerp te plaatsen dat je sterkste interesse heeft. Soms zal je echter met je tweede keus tevreden moeten zijn. In de onderzoeksgroepen ga je met elkaar aan de slag met deze opdrachten.
Er komen in de minor verder pittige onderwerpen aan de orde, zoals kindermishandeling, zelfbeschadiging en hechtingsproblemen. Studenten die persoonlijk worstelen met zulke problemen kunnen beter een minor zoeken die minder confronterend is.

Leerdoelen

In deze minor werk je op het niveau van de hbo-bachelorstandaard aan je capaciteit om reflectief, procesmatig, ontwikkelingsgericht, systemisch, multidisciplinair en volgens beroepsethische normen te werken op het grensgebied van onderwijs en jeugdhulp.
Je vergroot daartoe je kennis van methodisch werken, jeugdhulp- en onderwijsbeleid, gedragsproblemen, automutilatie, drankmisbruik, pesten, discriminatie, echtscheiding, seksuele ontwikkeling en voorlichting, met extra aandacht voor het omgaan met homoseksualiteit en het aanpakken van kindermishandeling.  Vaardigheden ontwikkel je met betrekking tot methodisch werken, het gebruik van een protocol voor de aanpak van kindermishandeling, motiverende gespreksvoering rondom bovengenoemde problemen en het gebruik van theorieën en onderzoekstechnieken.
De attitude die wordt bevorderd is er een van openheid, met een onderzoekende grondhouding en het nemen van verantwoordelijkheid bij het zien van risicovolle opvoedingssituaties.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Jurjen Tak, j.a.tak@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, c.stip@hva.nl

Kosten:
‚Äč• Downloads van de sites van de minor: studiehandleidingen, sheets, etcetera. Kosten ca. € 15.
• Diverse video’s, te bekijken via het intranet.
• Reiskosten voor het uitvoeren van eigen onderzoek: variabel.
• Reis- en verblijfskosten voor (eventuele) excursie: ca. € 150,00
• Als een bijeenkomst van de module ‘aanpak kindermishandeling’ wordt gemist, is het volgen van een e-learningmodule verplicht: kosten € 15,00.
Schatting van de totale kosten: circa € 310,00.

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

LET OP: de minor duurt 1 semester. 

Het is behulpzaam als je (stage)ervaring hebt in onderwijs of jeugdzorg (of kinderopvang) – maar de ambitie om verantwoordelijkheid te leren nemen voor zorg en ondersteuning is belangrijker.

Wat ook belangrijk is, is dat je een plek hebt waar je je beroepsopdracht kan uitvoeren. In principe is een oud-stageplek daarvoor geschikt. Het is ook mogelijk om in duo's op een en dezelfde stageplek te werken.

Deze minor is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten de HvA. Studenten van andere opleidingen dan pedagogiek zijn van harte welkom (we houden zelfs een aantal plekken vrij voor studenten van buiten de HvA). We willen immers multidisciplinair werken bevorderen!

Methodisch werken is een belangrijk onderwerp in deze minor. Het zal je vaardiger maken voor de praktijk. Bereid je er op voor! 

1) Bestudeer om te beginnen hoofdstuk 1 en 3 van het Handboek Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan Kinderen en Adolescenten van Tak, Bosch, Begeer & Albrecht (2014) - let op: geen oudere druk gebruiken!

2) Op het gebied van ontwikkelingspsychopathologie raden we je aan hoofdstukken 7, 8, 12 en 13 te bestuderen van Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen van Rigter & van Hintum (2013/2015).

3) Zodra je je hebt ingeschreven en ik je e-mailadres heb kan ik je toegang geven tot een aantal webclips en webcolleges op het gebied van methodisch werken en orthopedagogiek.
4) Op het gebied van de beroepsopdracht zal aanvullende literatuur geadviseerd worden, afhankelijk van het type onderzoek waar je aan werkt.

Toetsing

Studiedelen - Aantal EC - Toetsvormen
Verbreding en verdieping 1 - 5 - MC in deeltentamens tijdens het programma; herkansing meteen na afsluiting blok.
Verbreding en verdieping 2 - 5 - MC in deeltentamens tijdens het programma; herkansing meteen na afsluiting blok.
Casustoets kindermishandeling - 5 - Open-boektoets over developing case.
Beroepsopdracht - 15 - De student kiest een beroepssituatie uit en zorgt zelf voor de contacten daarin voor het maken van een beroepsopdracht.
Het maken van (1) een analyse van een individuele casus met het oog op het geven van een advies aan de werkplek met betrekking tot methodisch werken van het zorgteam en (2) het maken van een analyse van de aanpak van een type probleem, ook met het oog op het geven van een advies aan een school of klas met betrekking tot de kwaliteit van zorg.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Er wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de volgende literatuur:
· Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S. & Albrecht, G. (red.) (2014). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom (8e, sterk verbeterde druk).
· Rigter, J. & Hintum, (2013/2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen. Bussum: Coutinho.

· Vermande, M., Meulen, M. van der, Reijntjes, A. (red.) (2015). Pesten op school. Achtergronden en interventies. Den Haag: Boom Lemma.
· Maaren, P. van (2004). Mijn meester is een homo. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-6665-583-6.€ 14,90 

Onder voorbehoud van het ontdekken van geschiktere publicaties (niet meteen aanschaffen dus) wordt gebruik gemaakt van
· Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8560-060-2. € 21,90
· Boer, G.M.M. de (2012). Voorlichtingsbrochure Kinderen en Ouderschap bij Scheiding. Te bestellen viagerdadeboer@kinderen-echtscheiding.nl. € 3,50 p.st., excl. verzendkosten.
· Groenhuijsen, L. (2008). En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding. Amsterdam, Uitgeverij SWP. ISBN 97-890-6665-9322. € 23,40.
· Tweede titel inzake echtscheiding wordt mogelijk nog gekozen.
· Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermishandeling. Een aanpak die werkt. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi.) ISBN 9789088300400; € 24, 50.
· Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaal-agogisch werk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031392100.
Levenkron, S. (2006). Zelfbeschadiging. Zelfverwonding begrijpen en overwinnen. Amsterdam, Uitgeverij SWP. 978-90-6665-742-7. €27,50

Rooster

De minor duurt 1 semester en wordt zowel in het eerste als in het tweede semester gegeven. De hoor- en werkcolleges en trainingen zijn altijd op de donderdag. Er zijn een aantal coachingscolleges voor methodisch werken op maandagmorgen, in week 2 tot en met 6 van de minor. De werkgroepen worden in overleg met de coaches en groepsleden gepland; in principe op maandag of donderdag. De groep komt meestal om de week bij elkaar. De toetsen zijn op donderdag.

We beginnen op donderdag om 10:00 met een deeltoets; het werkcollege begint om 10:45, met korte pauzes om de 3 kwartier en een middagpauze van een uur; daarna gaan we door tot 16:30 met actieve oefeningen. Daarna is er gelegenheid voor de coachgroepen om te overleggen. In principe ben je dan klaar om 17:00 - of later als je langer wil overleggen.

Op andere dagen ben je bezig met studie, je beroepsopdracht en overleg met je coachgroep.

Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Contacttijd
252 uur inclusief contacten met het veld in het kader van de beroepsopdracht, coaching bij het onderzoek inclusief mailcontact met de coach, inclusief nagesprekken van toetsen en werkstukken.

Voor een nadere invulling: zie ook het rooster.