Kies op maat

Inloggen Menu

Premaster Research in Environmental Sciences

De Premaster is in principe bedoeld als schakelprogramma voor kandidaten met een afgeronde *hbo milieukunde/milieu en natuur opleiding, die willen opteren voor de wetenschappelijke masteropleiding Environmental Sciences van de Open Universiteit (OU). Het is mogelijk om deze premaster al tijdens uw hbo opleiding te volgen in de vorm van een minor.

Leerdoelen

De Premaster Research approaches beoogt een brug te slaan tussen hbo milieukunde onderwijs (hoger beroepsonderwijs) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het biedt een effectief programma voor studenten die op het niveau van de Master of Environmental Sciences willen instromen. In een compacte opzet wordt u begeleid en aan het werk gezet voor het aanleren en versterken van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Na afronden van uw hbo opleiding met deze premaster bent u rechtstreeks toelaatbaar tot de wo masteropleiding Environmental Sciences van de Open Universiteit (OU).

Aanvullende informatie

De premaster Research in Environmental Sciences bestaat uit:
- Research Approaches in Environmental Sciences (NB0002), 5 EC
- Virtueel milieuadviesbureau-Premaster (NB0004), 10 EC

U dient zich apart aan te melden voor de twee afzonderlijke cursussen.

I.v.m. de vaste start en de noodzaak om toestemming te hebben van de CVE voor deze Premaster, is het belangrijk om ruim van te voren aan te melden. Voor 1 juli 2019 (voor het najaarstraject) en voor 1 december 2019 (voor het voorjaarstraject).
Voor meer informatie over deze premaster zie: www.ou.nl/studieaanbod/PNWRES

Ingangseisen

Alleen studenten in de eindfase van een *hbo milieukunde/hbo milieu en natuur-opleiding kunnen zich opgeven voor de premaster Research. Deze premaster is alleen na toestemming van de CVE-nw van de OU te volgen. Geeft u zich daarom tijdig op voor deze Premaster.

*hbo milieukunde/milieu en natuur opleidingen:

HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo
Environmental science, Avans Breda
VHL, Leeuwarden
Watermanagement, Rotterdam HR
Land- en watermanagement, Velp VHL
Tuin- en landschapsinrichting, Velp VHL
Landschap en environment mngmnt., Delft Inholland
Watermanagement, Vlissingen HZ
Intern. development mngmnt, Velp VHL
Bos- en natuurbeheer, Velp VHL
Kust- en zeemanagement, Leeuwarden VHL

Toetsing

Tentamenvorm
Beide cursussen sluiten af met een opdracht

Tentamentoelichting
Het tentamen voor Research Approaches bestaat uit een mondelinge en een schriftelijke rapportage van een onderzoeksopzet. Een voldoende resultaat is voorwaarde om toegelaten te worden tot de cursus Virtueel Milieuadviesbureau-premaster.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus Research Approaches in Environmental Sciences bestaat uit een reader met artikelen en studietaken in de digitale leeromgeving.
De cursussite in de digitale leeromgeving is de centrale plek waar de student alle studietaken kan vinden en ook alle informatie die nodig is om de studietaken uit te voeren.

Voor de cursus Virtueel milieuadviesbureau-Premaster ontvang je:
- handboek Virtueel milieuadviesbureau
- informatie voor de intake en het kiezen van milieuonderzoek
- een licentie met software voor het groupwarepakket eRoom.
Nadere instructies worden rechtstreeks verstrekt vanuit de opleiding.

Rooster

De Premaster start twee keer per jaar, in september en in februari. Duur van de premaster is een half jaar.

De bijeenkomsten voor Research Approaches (vier) worden gehouden op het studiecentrum te Utrecht op vrijdagen of online.

De bijeenkomsten voor het virtueel adviesbureau (vier) worden gehouden in Eindhoven op dinsdag of donderdag (drie) en online.