Kies op maat

Inloggen Menu

Environmentally improved production (EIP)

In de Engelstalige cursus Environmentally Improved Production (EIP) wordt de duurzame productie van economische goederen behandeld vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. De cursus beoogt een algemeen begrip van, en inzicht in, de actuele ontwikkeling op het terrein van milieuvriendelijke productie te geven. Daarnaast doet de student bij bestudering van de cursus ervaring op met het gebruik van wetenschappelijke bronnen (lezen, begrijpen en kennis en inzichten vergroten). De verkregen kennis en inzichten kunnen de basis vormen voor beslissingen over het invoeren van duurzamere productiewijzen.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:
- heeft u een algemeen begrip van en inzicht in de recente ontwikkeling met betrekking tot Environmentally Improved Production
- kunt u de diverse benaderingen van Environmentally Improved Production benoemen, beschrijven en daarvan de belangrijkste conceptuele verschillen aangeven en voorbeelden beschrijven
- heeft u zich verder bekwaamd in het gebruik van wetenschappelijke bronnen: lezen, begrijpen en toepassen ter vergroting van eigen kennis en inzichten
- heeft u zich verder bekwaamd in het schrijven van een wetenschappelijk essay.

Aanvullende informatie

Deze cursus heeft een vaste startdatum ( april 2021), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden (tot uiterlijk april 2021). Meldt u zich later aan dan kan de Open begin Universiteit niet meer garanderen dat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, dat u zich voldoende kunt voorbereiden en dat u tijdig toegang heeft tot de digitale leeromgeving. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB2402

Ingangseisen

Voorkennis

Propedeuse behaald.

Passieve kennis van de Engelse taal (leesvaardigheid op eind VWO-niveau) is nodig om de cursus binnen de nominale studielast te kunnen bestuderen.

Toetsing

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

voor tentamendata kijk op: https://www.ou.nl/studieaanbod/NB2402 

Schriftelijk tentamen: 9 juli 2020
Opdracht: volgens afspraak.

Literatuur

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Workbook (40 pagina's), een Course book (41 pagina's) en twee readers met respectievelijk 15 en 25 wetenschappelijke artikelen.

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.

De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 (van half april tot half juli).