Kies op maat

Inloggen Menu

Environmentally improved production (EIP)

Inhoud

In de Engelstalige cursus Environmentally Improved Production (EIP) wordt de duurzame productie van economische goederen behandeld vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. De cursus beoogt een algemeen begrip van, en inzicht in, de actuele ontwikkeling op het terrein van milieuvriendelijke productie te geven. Daarnaast doe je bij bestudering van de cursus ervaring op met het gebruik van wetenschappelijke bronnen (lezen, begrijpen en kennis en inzichten vergroten). De verkregen kennis en inzichten kunnen de basis vormen voor beslissingen over het invoeren van duurzamere productiewijzen.

 

De cursus start met een algemene introducerende tekst, waarbij we in hoofdlijnen de conceptuele en praktische benaderingen van milieuvriendelijke productie bespreken. Aansluitend volgt een beschrijving van een veelvoud aan praktische benaderingen, zoals Closed loop supply systems, Design for environment en Chemical management services. Vervolgens gaan we kort in op vijf analytische methoden, zoals Exergy analysis en Material flow analysis, die kunnen worden ingezet bij milieuvriendelijke productie.

Het tweede gedeelte van de cursus bestaat uit de analyse van 15 wetenschappelijke artikelen over milieuvriendelijke productie. Het derde gedeelte omvat vier onderwerpen:

  1. Cleaner production & design for environment
  2. Life cycle management, energy analysis & material flow accounting
  3. Cascading, recycling & industrial symbiosis
  4. Risk & inherent safety.

Daaruit kun je twee onderwerpen kiezen voor nadere bestudering, opnieuw aan de hand van artikelen. Ter ondersteuning van de analyse van de artikelen in deel 2 en 3 worden zelftoetsvragen met terugkoppeling aangeboden.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus kun je:

- kun je in algemene zin de recente ontwikkeling met betrekking tot Environmentally Improved Production uitleggen;

- de diverse benaderingen van Environmentally Improved Production benoemen, beschrijven en daarvan de belangrijkste conceptuele verschillen aangeven en voorbeelden beschrijven;

- wetenschappelijke bronnen op niveau lezen, begrijpen en toepassen ter vergroting van eigen kennis en inzichten;

- een wetenschappelijk essay op niveau schrijven.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal (leesvaardigheid op eind vwo-niveau) is nodig om de cursus binnen de nominale studielast te kunnen bestuderen.

Literatuur

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Workbook (40 pagina's), een Course book (41 pagina's) en twee readers met respectievelijk 15 en 25 wetenschappelijke artikelen.

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. We adviseren je om het studietraject te volgen in kwartiel 4: er is een keer per jaar een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen in Utrecht.

Toetsing

Tentamenvorm
Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamenhulpmiddelen
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Een Engels-Nederlands en een Nederlands-Engels verklarend woordenboek

Tentamentoelichting
De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de start van het betreffende kwartiel.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB2402