Kies op maat

Inloggen Menu

Wiskunde voor milieuwetenschappen

In de milieuwetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wiskunde. Of het nu gaat om scheikunde, biologie, natuurkunde, toxicologie, levenswetenschappen of de analyse van energiesystemen, ecosystemen, of bodem- en waterinteracties, regelmatig worden bij analyses wiskundige methoden en technieken ingezet.
In deze cursus worden de basisbegrippen die voor dergelijke analyses nodig zijn behandeld. Het gaat om exponentiële, logaritmische en goniometrische functies, differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen en matrixrekening. Elk thema omvat enerzijds de benodigde theoretische onderbouwing, en anderzijds veel concrete voorbeelden vanuit de milieuwetenschappelijke praktijk.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus hebt u wiskundig inzicht en vaardigheden rond exponentiële, logaritmische en goniometrische functies, integreren en wiskundig modelleren.

Aanvullende informatie

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

Het is voor deze cursus van groot belang dat uw voorkennis op peil is, voordat u inschrijft. De voorkennis is wiskunde op middelbare school niveau. Om na te gaan of uw voorkennis op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u hier kijken: Voorkennis wiskunde.

Toetsing

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).
Tentamendata (onder tabblad tentamen)

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Er wordt van de student verwacht dat deze een Binas tabellenboekje aanschaft.

Rooster

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. 

Begeleiding van de cursus vindt plaats in het eerste semester.

DATA BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN onder het tabblad begeleiding