Kies op maat

Inloggen Menu

Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design

Deze Engelstalige cursus gaat over het beleid waarmee publieke en private partijen invloed uitoefenen op de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Denk daarbij aan het beleid voor verstedelijking, voor bescherming tegen overstromingen, over gaswinning, de aanleg en verbreding van infrastructuur, of natuurbescherming. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de discussies over de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar lokale en regionale partijen, de actieve rol van burgerinitiatieven, de vernieuwing van wet- en regelgeving en over de invloed van de Europese Unie.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:
- Bent u op de hoogte van de meest belangrijke theorieën en methoden voor beleidsanalyse, -evaluatie en -ontwerp.
- Bent u in staat om kritisch te reflecteren op actuele ontwikkelingen in het omgevingsbeleid.
- Kunt u zelfstandig een beleidsanalyse en beleidsevaluatie uitvoeren.
- Bent u in staat om op een constructieve manier beleidsaanbevelingen te formuleren.

Aanvullende informatie

Vragen kunt u stellen via info@ou.nl

Ingangseisen

Propedeuse afgerond

Toetsing

TENTAMENVORM: 

Opdracht, in overleg met docent

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving waarin u aan de hand van wetenschappelijke artikelen en oefenopdrachten kennis maakt met theorieën en methoden voor het analyseren, evalueren en ontwerpen van omgevingsbeleid.

Rooster

BEGELEIDINGSVORM Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 en 4 (van februari tot juli) dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.

Op de themadag Milieu te Utrecht, op 16 mei 2020 vindt begeleiding plaats.