Kies op maat

Inloggen Menu

Energy Analysis

Deze Engelstalige cursus biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren, waaronder thermodynamica (basaal), energiediensten en -vraag, energiewinning en -conversie, energiemarkten, energie in een sociale context, energiemanagement, energieketens, levenscyclusanalyse van energie, meten van energie-efficiëntie en -intensiteit, energietechnologieën, energiescenario's en beleid gericht op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie en klimaatneutrale energiesystemen. Bij elk onderwerp zijn een groot aantal toepassingsvragen en opdrachten. In dergelijke opdrachten wordt gevraagd energiesystemen of delen daarvan door te rekenen. Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is wenselijk. Passieve beheersing van het Engels is noodzakelijk.

De cursus wordt getentamineerd via een aantal opdrachten.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus kun je:

- uitleggen welke systemen in energie voorzien en welke systemen de vraag naar energie bepalen;

- methoden en hulpmiddelen toepassen waarmee je energiesystemen kunt analyseren, waaronder energiemanagement, levenscyclusanalyse van energie, indicatoren van energie-efficiëntie en -intensiteit, analyse van energietechnologieën, energiescenario-analyse en analyse van energiebeleid.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Voorkennis
Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is noodzakelijk om de cursus binnen de nominale studiebelasting af te ronden. Passieve beheersing van het Engels (leesvaardigheid op eind vwo-niveau).

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek en uitgebreide feedback op alle oefenopgaven in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

Inschrijven is het hele jaar mogelijk.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. We adviseren je om het studietraject te volgen in kwartiel 3: er is een keer per jaar een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen in kwartiel 3.

Toetsing

Tentamenvorm
Opdracht.

Tentamentoelichting
De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Meer informatie vind je (na inschrijving) op de cursussite in de elektronische leeromgeving.

Aanvullende informatie

Je kunt via de cursussite op yOUlearn naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1802