Kies op maat

Inloggen Menu

Energy Analysis

De Engelstalige cursus biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren, waaronder: thermodynamica (basaal), energiediensten en -vraag, energiewinning en -conversie, energiemarkten, energie in een sociale context, energiemanagement, energieketens, levenscyclusanalyse van energie, meten van energie-efficiëntie en -intensiteit, energietechnologieën, energiescenario's en beleid gericht op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie. Bij elk onderwerp zijn een groot aantal toepassingsvragen en opdrachten. In dergelijke opdrachten wordt gevraagd energiesystemen of delen daarvan door te rekenen. Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is wenselijk. Passieve beheersing van het Engels is noodzakelijk.
De cursus wordt getentamineerd via een aantal opdrachten.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:
- heeft u inzicht in de systemen die in energie voorzien en in systemen die de vraag naar energie bepalen
- bent u in staat methoden en hulpmiddelen toe te passen waarmee u energiesystemen kunt analyseren, waaronder: energiemanagement, levenscyclusanalyse van energie, indicatoren van energie-efficiëntie en -intensiteit, analyse van energietechnologieën, energiescenario-analyse en analyse van energiebeleid.

Aanvullende informatie

U kunt via de cursussite op yOUlearn naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1802

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

De cursus is Engelstalig. Daarom is het nodig dat u het Engels passief beheerst. Daarnaast heeft u rekenvaardigheden en kennis van onderdelen van natuurkunde en scheikunde nodig op eind vwo-niveau. Studenten milieu-natuurwetenschappen kunnen de cursus het beste volgen aan het eind van de bacheloropleiding.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit drie opdrachten over verschillende onderwerpen uit de energieanalyse. In deze opdrachten past u de kennis uit de cursus toe op vragen die binnen de energieanalyse spelen.

Tentamendata:
Volgens afspraak.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek en uitgebreide feedback op alle oefenopgaven in de digitale leeromgeving. DIGITALE LEEROMGEVING We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

Inschrijven is het hele jaar mogelijk.

Er wordt begeleiding aangeboden van half april tot half juli (kwartiel 4). Maar de cursus is ook het hele jaar door als zelfstudie te bestuderen.