Kies op maat

Inloggen Menu

Geographical Information Systems: GIS

Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het om het koppelen, bewerken en analyseren van gegevens waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. In deze cursus maakt u kennis met een aantal geografische basisconcepten en leert u werken met GIS-software. Een deel van de studietijd bent u bezig met praktische computeropdrachten. U maakt kennis met de mogelijkheden en beperkingen van diverse ruimtelijke analyse- en visualisatietechnieken en oefent deze in een aantal casestudies.

 

Leerdoelen

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u:
- kennis van verschillende technieken van verzamelen en ruimtelijk analyseren van gegevens en visueel weergeven van analyseresultaten in digitale kaarten;
- een overzicht van mogelijkheden van geografische informatiesystemen voor het analyseren van ruimtelijke data;
- voldoende inzicht om manieren te bedenken om meer ingewikkelde GIS-problemen aan te pakken.
Tevens bent u in staat:
- een overzicht te krijgen van actuele toepassingen van GIS;
- een geografisch informatiesysteem te gebruiken voor het analyseren van ruimtelijke data;
- basale GIS-problemen met behulp van een professioneel GIS-pakket op te lossen en uit te werken.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

Het bewerken van geografische data via professionele software vergt een behoorlijke Windows-computer en een goede internetverbinding. Via een tablet of notebook is dit niet mogelijk.

 

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar)

 

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB2102

Ingangseisen

De cursus is volledig Engelstalig; een goede passieve beheersing van het Engels is gewenst. Daarnaast veronderstellen we dat u computervaardig bent en beschikt over een Windows-pc.

Toetsing

Tentamenvorm: Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) met meerkeuzevragen en een opdracht.

De meerkeuzevragen zijn in het Engels. Beantwoording open vragen is toegestaan in het Engels of Nederlands. Mogelijkheid tot bonusopdracht voorafgaand aan tentamen.

Tentamendata:

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Electronic Workbook in de digitale leeromgeving, waarmee u toegang heeft tot de gehele cursusinhoud en waarmee u door het handboek (Heywood et al.) geleid wordt. U ontvangt een cursusmap met de studeerwijzer en een syllabus Geographical Information Systems (GIS).
Ook krijgt u een tijdelijke studentlicentie van het GIS-computerprogramma ArcGIS, dat u nodig heeft om de opdrachten uit te voeren. De kosten van deze licentie zijn bij de cursus inbegrepen. Hoe u toegang krijgt tot ArcGIS kunt u lezen op de cursussite in de digitale leeromgeving

Rooster

De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 1 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.

BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN
Utrecht (Themadag Aarde)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. ir. A. Baltissen