Kies op maat

Inloggen Menu

Tweedegraadslerarenopleiding deeltijd

Korte omschrijving 

Dit is de deeltijdvariant van de minor Tweedegraadslerarenopleiding voltijd. Deze minor is een pedagogisch-didactische voorbereiding op het beroep van docent in het voortgezet onderwijs en mbo.

In het kort 

Lijkt het je leuk om les te geven in het voortgezet onderwijs of in het mbo? Beschik je over de capaciteiten om jongeren te inspireren en te motiveren? Dan is deze minor wat voor jou!

De minor biedt je een pedagogisch-didactische voorbereiding op het docentschap binnen je vakgebied. Je bacheloropleiding vormt hiervoor de vakinhoudelijke basis. Binnen de minor leer je hoe jij je vakkennis kunt overbrengen in het voortgezet onderwijs en/of in het mbo. Je volgt 4 modules die gericht zijn op pedagogiek (ontwikkelingspsychologie, onderwijsmethoden, hoe ga je om met leerlingen) en didactiek (hoe maak je goede lessen, op welke manier kun je leerlingen laten leren, welke werkvormen kun je daarvoor inzetten). Daarnaast loop je in totaal ongeveer 10 dagen stage op een vo- of mbo-school.

Wanneer je je bachelor hebt afgerond en de minor hebt gevolgd, kun je met een vervolgstudie van 60 ects bevoegd tweedegraadsdocent worden, door praktijkstages te volgen (met een getuigschrift voor tweedegraadsdocent mag je lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo en in het mbo). Dit betekent een dubbele beroepskwalificatie op hbo-niveau en een stevige positie op de arbeidsmarkt! De vraag naar bevoegde docenten is groot, de perspectieven op een passende werkomgeving zijn dan ook goed.

Ervaringen

Studenten die de minor hebben gevolgd kiezen er na het afronden van hun bachelor vaak voor om de tweedegraadslerarenopleiding af te maken. Dit houdt in dat ze alleen de praktijkstages (200 dagen stage) nog moeten doorlopen. Regelmatig komt het voor dat deze praktijkstage al tijdens het stagelopen wordt omgezet naar een baan als docent.

Studenten zijn enthousiast over de minor, omdat het een unieke opstap is voor het halen van een bevoegdheid voor het vak waarin je bent opgeleid.

Enkele studenten aan het woord:

Rutger: “Voor studenten die de minor volgen, wordt een supermogelijkheid geboden om het onderwijs te leren kennen en het biedt een mooie opstap naar je bevoegdheid. Dit is echt een ‘unique selling point’ van de minor. De (toekomst)mogelijkheden die de minor je biedt, zijn simpelweg top. Je kunt er echt wat mee.”

Wesley: “De oriënterende stage is een goede aanvulling op de theoriecomponent binnen de opleiding. Hoewel ik zelf nog niet zo heel lang van de middelbare school af ben heeft deze stage het beeld van een school enorm verbreed. Het is vooral interessant om de opgedane theorie uit de modules terug te zien in de praktijk.”

 

Leerdoelen

Wat leer je?

Binnen het docentschap maken we onderscheid tussen meesterschap en vakmanschap. In deze minor staat het meesterschap centraal. De nadruk ligt op de pedagogische en didactisch gerichte competenties. Het vakmanschap (kennis van de vakinhoud) leer je immers al tijdens je reguliere opleiding.

Je maakt in deze minor kennis met alle aspecten van het lesgeven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wordt vormgegeven in 4 modules en een praktijkdeel.

1: Leerling en persoonlijkheden
Voor jou als aanstaande docent is het belangrijk om goed zicht te hebben op de doelgroep waaraan je lesgeeft. Binnen de moduul ‘leerlingen en persoonlijkheden’ leer je de leerlingen kennen vanuit diverse gezichtsvelden (gedrag van adolescenten, leerpsychologie, leerlingkenmerken en pedagogisch handelen).
2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Je leert boeiende en effectieve lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. De didactische rol van de docent staat centraal. 
3: Ontwerpen van leeromgevingen 
We gaan in op de methoden en leermiddelen die gebruikt worden, waarbij ook ICT een grote rol speelt.
4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Het gaat hierbij om het inrichten van de onderwijsleersituatie die aan specifieke leerbehoeften van de leerlingen tegemoet komt.

Praktijkdeel: oriëntatie op een school voor vo en/of mbo
Je doet een oriënterende stage in de minor. Je kiest en benadert zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. 
Het is de bedoeling dat je ongeveer 10 dagen in totaal stage loopt. Overigens hoef je nog geen les te geven, maar als dat zo uitkomt mag dat natuurlijk wel.

Ook als je jezelf niet in het onderwijs ziet werken profileer je jezelf met deze minor. Het is een basis om betrokken te zijn bij cursussen en opleidingen binnen je eigen werkgebied: presentaties verzorgen, cursussen geven, didactische trainingen ontwerpen, verzorgen en evalueren.

Aanvullende informatie

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór
aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Gijs Eidhof (g.b.eidhof@saxion.nl) / 088-0191929 om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor is bedoeld voor studenten met belangstelling voor het onderwijs. Voor wie interesse heeft in onderwijskunde, didactiek, ontwikkelings- en leerpsychologie is deze minor een verrijking.

Om te kunnen deelnemen moet je het propedeutisch examen van een hbo-opleiding hebben behaald. Tijdens de minor zoek je zelf een geschikte stageplaats (je krijgt uitleg hoe je dit doet). De ervaring leert dat je gemakkelijker een passende stageplaats vindt met een opleiding die verwant is met één van de vakgebieden van de tweedegraadslerarenopleidingen (maar dat is dus niet verplicht). Twijfel je hierover, neem dan contact op met de minorcontactpersoon.

Ben je van plan om na het afronden van je reguliere opleiding een bevoegdheid te halen? Dit kan alleen wanneer je opleiding voldoende vakinhoudelijke verwantschap heeft met een bevoegdheid binnen het tweedegraadsgebied.

We leiden docenten op binnen zestien vakgebieden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, economie, verzorging/huishoudkunde, maatschappijleer, verzorging/gezondheidskunde en beeldende vorming. Studeer je bijvoorbeeld SPH? Wij leiden jou op tot docent maatschappijleer. Volg je de opleiding Commerciële economie? Dan kun je docent economie worden.

Toetsing

Toetsing

De vier modules die je volgt hebben elk twee toetsvormen. Vaak is dit een theoretische toets (bijv. een schriftelijk tentamen) en een praktijktoets (een praktijkopdracht). Hieronder het volledige overzicht van de toetsen:

Moduul 1: Leerling en persoonlijkheden
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS
Moduul 2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS
Moduul 3: Ontwerpen van leeromgevingen 
Presentatie 2 ECTS
Verslag praktijkopdracht 5 ECTS
Moduul 4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Schriftelijk tentamen 4 ECTS 
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Oriënterende stage (praktijk) 
Verslag 2 ECTS

Literatuur

De literatuur wordt in Blackboard bekend gemaakt.

Rooster

Opzet

De minor bestaat uit 4 modules en een oriënterende stage (totaal 30 ects).

De lessen volg je samen met de studenten die de reguliere Tweedegraadslerarenopleiding volgen en vinden elke woensdagavond plaats van 18.15 uur tot 21.15 uur in Deventer. Let er op dat deze minor (in tegenstelling tot de voltijdminor) een jaar duurt (4 kwartielen) i.p.v. een halfjaar. We bieden ook een voltijdminor aan die wel een half jaar duurt (zie elders op deze website).

Voor de stage benader je zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de stage voer je opdrachten uit, die je vanuit de modulen worden aangereikt. Zo leer je de theorie te koppelen aan de praktijk. Dit geeft je een helder inzicht in het werk van een docent en in de organisatie van het vo.

De overige tijd besteed je onder andere aan de voorbereiding van de colleges, praktijkopdrachten/ werkstukken, voorbereiden van lessen, intervisie en de bestudering van de literatuur.
Een klein team van (ervaren) lerarenopleiders begeleidt je hierbij. Zij verzorgen naast de colleges ook de intervisie en de stagebegeleiding. Tijdens je stage word je begeleid door een mentor of vakcoach.