Kies op maat

Inloggen Menu

Sportmanagement

Wat komt er kijken bij het organiseren van sportevenementen of het managen van een sportvereniging? 

In het kort

De minor Sportmanagement is bedoeld om jou als student met belangstelling voor sport kennis te laten maken met de beleidsmatige, economische en juridische aspecten van het sportmanagement. De minor richt zich op de voorwaarden voor een goed sport- en bewegingsklimaat in Nederland, en de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. De centrale doelstelling van de minor is dan ook dat studenten kennis en vaardigheden verwerven waarmee ze in een professionele setting, of als vrijetijdsbesteding, vanuit kennis van zaken positief kunnen bijdragen aan een gezonde, sportieve samenleving.

Leerdoelen

Wat leer je?

Sport is ‘big business’. Er gaan miljoenen, zo niet miljarden in om. Topsport is een niet te onderschatten economische factor. Ook wordt sportbeoefening door iedereen beschouwd als een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Maar het organiseren van een sportevenement of het besturen van een sportvereniging is geen peulenschil. Organisaties, zowel voor de amateursport als in de professionele sport, zijn steeds vaker op zoek naar echte professionals die deel uit kunnen maken van het bestuur of het management. Mensen met kennis van beleidsmatige, economische en juridische zaken. Datzelfde geldt voor het sportbeleid van de overheden op verschillende niveaus. Het maatschappelijk belang van kundige professionals in het management van de verschillende sportbonden, -organisaties en –verenigingen is dus groot. 

In de minor Sportmanagement benader je sport en beweging vanuit verschillende invalshoeken. In het eerste kwartiel ligt de nadruk op sportverenigingen en deze verenigingen worden vanuit beleidsmatig, economisch en juridisch oogpunt onder de loep genomen. Daarnaast maak je kennis met onderzoek, het organiseren van evenementen en de psychologische en ethische aspecten van de sport. Al deze competenties worden mede ontwikkeld aan de hand van specifieke praktijkproblemen binnen sportverenigingen of andersoortige sportorganisaties. Deze problemen lenen zich ervoor om vanuit verschillende invalshoeken een advies, verbeterplan of voorstel te formuleren. Na afloop beheers je verschillende disciplines en ben je in staat om duidelijke keuzes te maken vanuit het belang van een sportorganisatie en ter bevordering van sport en bewegen.

 Aanvullende informatie

Opzet

 • De minor start met een algemene introductie over de organisatie van topsport en breedtesport in Nederland en Europa.
 • Je voert individueel een aantal opdrachten uit binnen een zelfgekozen sportvereniging.
 • In groepsverband leg je contacten met verenigingen, deskundigen, sporters enzovoort en organiseer je een programma met excursie, lezing of bezoek. 
 • Je organiseert een sportgerelateerd evenement met een maatschappelijk karakter. Je stelt een draaiboek op en zorgt na afloop voor een uitgebreide reflectie. Daarnaast evalueren jullie de excursies van je klasgenoten.
 • Je gaat op zoek naar een interessant vraagstuk en voert een onderzoek uit. Dit resulteert in een plan van aanpak met een theoretische basis, een onderzoeksopzet en een verslag met conclusies en aanbevelingen.
 • Je volgt cognitieve modules over recht, psychologie en actuele sport- en beweegthema’s.

Alle opdrachten komen zoveel mogelijk direct uit het werkveld en worden hier ook uitgevoerd.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Jos Keulstra (j.c.keulstra@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij stap 6 in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor Sportmanagement is gericht op voltijdstudenten. Als je in het bezit bent van je propedeuse kun je deelnemen.

 

Toetsing

Toetsing

De minor kent de volgende toetsen: 

Kwartiel 1

 • Sport & economie: schriftelijke toets + opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Sport & Recht 1: schriftelijke toets + opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Sport & Beleid: schriftelijke toets (3 EC)
 • Verenigingsopdracht: opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Evenementenopdracht: organiseren van, uitvoeren van en reflecteren op excursie en evenement (3EC)

Kwartiel 2

 • Sport & onderzoek: schriftelijke toets en onderzoeksverslag (6 EC)
 • Sport & Recht 2: schriftelijke toets (3 EC)
 • Sportpsychologie: schriftelijke toets (3 EC)
 • Sport & Samenleving: verschillende verslagen en presentaties (3 EC)

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.