Kies op maat

Inloggen Menu

Equine Reproduction Management

Het feit dat Nederland een paardenstamboek bezit die al enkele jaren als hoogst genoteerd is op de wereldranglijst t.a.v. het aanleveren van duurzame prestatie topsportpaarden, is reden genoeg om hippische bedrijfskundigen een minor over het fokken van paarden aan te bieden. Als gevolg van het aanvoeren van de wereldranglijst van topsport paarden is er een steeds groeiende internationale vraag naar het Nederlandse gefokte paard. Het KWPN stamboek zal in het buitenland vertegenwoordigd moeten worden, o.a. in de internationale sport paard stamboeken overleg.

In deze minor zal de technische kennis aangeboden worden rond om de paardenfokkerij sector.

Paard specifiek

 • Genetica paard
 • Exterieur beoordeling
 • Fokwaarde van het paard
 • Selectie procedures rond hengsten en merries
 • Reproductie management: hengst /merrie /veulen
 • Erfelijke aandoeningen en inteeltproblematiek binnen de verschillende paarden rassen
 • Opfokmanagement

Omgeving paardenfokkerij sector

 • Opbouw/organisatie stamboeken
 • Europese eisen ten aanzien van stamboeken
 • Europese wet en regelgeving rondom dekstations
 • Export eisen paarden/sperma/embryo’s
 • Externe certificaat inseminator paard

De minor wordt ondersteund door drie cursussen: reproductie paard, paardenfokkerij en omgeving paardenfokkerijsector.

Leerdoelen

Met deze kennis zal de student een mogelijkheid hebben om als beleidsmedewerker van een stamboek of het productschap te functioneren, als internationaal vertegenwoordiger van het stamboek, als ondernemer een eigen dekstation te starten, als hippische adviseur zijn diensten aan te kunnen bieden aan dekstations.

1. Heeft een helikopterview over de paardenfokkerijsector
2. Kent de processen van een stamboek
3. Heeft kennis van genetica
4. Kan fokwaarden beoordelen en kent de oorsprong ervan
5. Is in staat om in het management van een stamboek te functioneren
6. Kent de problematieken van de diverse ras- en typestamboeken in Nederland
7. Kent de exportregels
8. Kent de anatomie en fysiologie van het reproductie apparaat van het paard
9. Beheerst de basis principes van het reproductie management van het paard

Competenties:

Globaliseren: Signaleert een probleem en kan dit in (inter)nationale context uitwerken in een beleidsstuk

Duurzaam handelen: Is in staat om oplossingsgerichte adviezen uit te brengen naar de stamboeken die met specifieke fokkerijproblemen kampen

Leiding geven: Naast het inhoudelijke deel van het beleidsstuk dient ook een implementatieplan geschreven te worden, waarin de taken, verantwoordelijkheden en resultaten benoemd worden.

Aanvullende informatie

Enkele onderdelen van deze minor zullen Engelstalig zijn.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding hippische bedrijfskunde, voedsel en groen: dier- en veehouderijstudenten.

Toetsing

Code: AERM01
Studiepunten: 5

In de Engelse taal:

Verslag van analyse van positionering van een stamboek(fokrichting specifiek) binnen de Europese sportpaarden stamboeken

 • Fokdoel beschrijving van de 5 stamboeken
 • Inventariseer welke activiteiten binnen het stamboek worden ondernomen om dit fok doel te bereiken.(fokprogramma cyclus).
 • Evalueer of deze activiteiten bijdragen aan het bereiken van het fokdoel.
 • Adviseer een activiteit die het bereiken van het fokdoel zal optimaliseren bij elk stamboek.
 • Hoe wordt erfelijke aandoeningen, inteelt en verwantschap binnen de gekozen stamboeken gemanaged.

Geef een elevator pitch aan WFBSH/ Landcommissie EU hoe het gekozen stamboek aan het regelement voldoet ten aanzien van erfelijke aandoeningen/inteelt/verwantschap en sportprestaties.(max 10 min) Individuele presentatie waarbij elke student een ander stamboeken kiest uit de stamboeken die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Code: AERM5/6
Naam: reproductie paard: merrie, hengst, veulen, opfok
Studiepunten: 4

Code: AERM7/8
Naam: paard en fokkerij: genetica, inteelt en erfelijke afwijkingen
Studiepunten: 4

Code: AERM9: 
Naam: Omgeving paarden fokkerij: nationaal en internationale wetgeving: fokkerij 
Studiepunten: 2

Literatuur

Nader te bepalen.

Rooster

De donderdagen in de weken: 37, 39, 41, 44, 48, 50, 2

Tussendoor werk je aan beroepsproducten bij bedrijven.