Kies op maat

Login Menu

Pet Product Development

Veel producten die we tegenwoordig gebruiken, bestonden 5 jaar geleden nog niet. En over 5 jaar zijn er producten op de markt die we nu nog niet kennen. Productontwikkeling is van levensbelang voor ieder bedrijf. Ook in de huisdiersector.

De huisdiersector is een zeer actieve sector die volop in beweging is. In Europa wordt er jaarlijks € 30 miljard besteedt aan huisdiervoeding en huisdier gerelateerde producten en diensten (Fediaf 2014). Er leven meer dan 271 miljoen huisdieren in Europa en zijn er alleen al 650 fabrieken die honden- en kattenvoeding produceren. In Nederland zijn, volgens het rapport Feiten en Cijfers in de gezelschapsdierensector 2015, ongeveer 150 bedrijven actief op het gebied van verkoop (als groothandel) van diervoeders en dierbenodigdheden.

Al deze bedrijven hebben een bepaald assortiment producten, passend bij de missie en visie van het bedrijf. Afhankelijk van de wensen van de consument zal het productportfolio aangepast worden. Het is van groot belang dat het nieuwe product past bij het bedrijf en voorziet in de behoefte van de consument. De consument kijkt tegenwoordig niet alleen of het product goed is voor het huisdier, maar ook of het duurzaam is en een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.

In de minor APPD ga je aan de slag met product ontwikkeling op diverse niveaus.

Leerdoelen

De student is in staat om op het niveau van startende productontwikkelaar de beroepstaken op het gebied van Pet Product Development uit te voeren. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden op gebied van de volgende onderwerpen nodig:

  1. Het proces van product development kennen en toepassen.
  2. Toepassing van product design.
  3. Heeft inzicht in consumentengedrag in relatie tot het productontwikkelingsproces.
  4. Kan een compact en volledig bedrijfsprofiel uitwerken.

De kennis zal in verschillende cursussen worden aangeboden. Daarnaast zal de student zich d.m.v. zelfstudie, leertaken en opdrachten verder verdiepen in de onderwerpen. 

Aanvullende informatie

Docenten: Marco Halff, Loes Spit, Sandra Haven.

Ingangseisen

Afgeronde hoofdfase Diergezondheid en Management of Hippische bedrijfskunde en

voor studenten die niet aan deze eisen voldoen, zal per in overleg met de minorcoördinator  individueel worden gekeken of de student toelaatbaar is op grond van voorkennis en motivatie.

Toetsing

Ter voorbereiding op het assessment werk je aan de leertaken. Deze leertaken zullen praktijkopdrachten zijn over de eerder genoemde onderwerpen  De leertaken moeten met voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan het assessment.

Het assessment bestaat uit een adviesrapport voor het bedrijf met betrekking tot het productportfolio. Het assessment bestaat uit een schriftelijke uitwerking van de assessmentopdracht, een presentatie op de stage locatie en een CGI (competentiegericht interview).

De cursus Product Development (APPD2) wordt getoetst d.m.v. een uit te werken opdracht. De cursus Product Design (APPD3) wordt getoetst d.m.v. een mondeling examen. Het onderwijs van deze minor is verplicht. De studiepunten wordt toegekend als het onderwijs van het betreffende onderdeel is gevolgd en het examen, resp. de opdrachten met minimaal een 6 zijn beoordeeld.

Code: APPD1
Omschrijving: Assessment
Studiepunten: 9
Product: Verslag en presentatie

Code: APPD2
Omschrijving: Cursus Product Development
Studiepunten: 2
Product: Opdracht uitwerken

Code: APPD3
Omschrijving: Cursus Product Design
Studiepunten: 2
Product: Mondeling

Code: APPD4
Omschrijving: Training Pet Owner Behaviour
Studiepunten: 2
Product: Onderzoek en presentatie

Literatuur

APPD04 - Pet-owner-behaviour

- Materiaal uit de lessen Pet-Owner behaviour.
- Markus,K. & Oudemans, A. (2011) Enquête research. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-80939-3

Rooster

In het tweede semester op donderdagen in de weken: 7, 10, 12, 14, 21, 23 en 25.

Excursies:
Er zullen diverse excursies georganiseerd worden, waarbij we ook naar het buitenland zullen gaan. De eigen bijdrage voor deze excursies zal ongeveer €300 - € 350 bedragen. Voor met name de buitenlandexcursie is een vervangende opdracht mogelijk.