Kies op maat

Inloggen Menu

Pet Product Development

Veel producten die we tegenwoordig gebruiken, bestonden 5 jaar geleden nog niet. En over 5 jaar zijn er producten op de markt die we nu nog niet kennen. Productontwikkeling is van levensbelang voor ieder bedrijf. Ook in de huisdiersector.

De huisdiersector is een zeer actieve sector die volop in beweging is. In Europa wordt er jaarlijks € 35 miljard besteed aan huisdiervoeding en huisdier gerelateerde producten en diensten (Fediaf, 2016). Er leven meer dan 270 miljoen huisdieren in Europa, meer dan 80 miljoen huishoudens hebben 1 of meerdere huisdieren en zijn er alleen al 200 fabrieken die honden- en kattenvoeding produceren. In Nederland zijn, volgens het rapport Feiten en Cijfers in de gezelschapsdierensector 2015, ongeveer 150 bedrijven actief op het gebied van verkoop (als groothandel) van diervoeders en dierbenodigdheden.

Al deze bedrijven hebben een bepaald assortiment producten, passend bij de missie en visie van het bedrijf. Afhankelijk van de wensen van de consument zal het productportfolio aangepast worden. Het is van groot belang dat het nieuwe product past bij het bedrijf en voorziet in de behoefte van de consument. De consument kijkt tegenwoordig niet alleen of het product goed is voor het huisdier, maar ook of het duurzaam is en een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.  

In de minor APPD ga je aan de slag met product ontwikkeling op diverse niveaus.

Leerdoelen

Eindniveau

De student is in staat om op het niveau van een startende productontwikkelaar de beroepstaken op het gebied van Pet Product Development uit te voeren. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden op gebied van de volgende onderwerpen nodig:

  1. Het proces van product development kennen en toepassen.
  2. Toepassing van product design.
  3. Heeft inzicht in consumentengedrag in relatie tot het productontwikkelingsproces.
  4. Kan een compact en volledig bedrijfsprofiel uitwerken. De kennis zal in verschillende cursussen worden aangeboden. Daarnaast zal de student zich d.m.v. zelfstudie, leertaken en opdrachten verder verdiepen in de onderwerpen.

De kennis zal in verschillende cursussen worden aangeboden. Daarnaast zal de student zich d.m.v. zelfstudie, leertaken en opdrachten verder verdiepen in de onderwerpen.

Aanvullende informatie

Docenten: Marco Halff, Loes Spit, Sandra Haven.

Ingangseisen

Afgeronde hoofdfase Diergezondheid en Management of Hippische bedrijfskunde, of een andere relevante HBO opleiding.

Voor studenten die niet aan deze eisen voldoen, zal in overleg met de minorcoördinator worden gekeken of de student toelaatbaar is op grond van voorkennis en motivatie.

Toetsing

Ter voorbereiding op het assessment werk je aan de leertaken. Deze leertaken zullen praktijkopdrachten zijn over de eerder genoemde onderwerpen. De leertaken moeten met voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan het assessment.

Het assessment bestaat uit het opstellen van een adviesrapport voor het bedrijf met betrekking tot het productportfolio en/of dienstenaanbod. Ook wordt er een presentatie op de stagelocatie gegeven en volgt er een CGI (competentiegericht interview).

De cursus Product Development (APPD02) wordt getoetst d.m.v. een uit te werken opdracht. De cursus Product Design (APPD03) wordt getoetst d.m.v. een mondeling examen. Het onderwijs van deze minor is verplicht. De cursus Pet Owner Behaviour (APPD04) wordt getoetst door middel van het uitvoeren van een onderzoek en het presenteren daarvan. De studiepunten wordt toegekend als het onderwijs van het betreffende onderdeel is gevolgd en het mondeling resp. de opdrachten met minimaal een 6 zijn beoordeeld.

Code: APPD01
Omschrijving: Assessment
Studiepunten: 9
Product: Verslag en presentatie

Code: APPD02
Omschrijving: Cursus Product Development
Studiepunten: 2
Product: Opdracht uitwerken

Code: APPD03
Omschrijving: Cursus Product Design
Studiepunten: 2
Product: Mondeling

Code: APPD04
Omschrijving: Training Pet Owner Behaviour
Studiepunten: 2
Product: Onderzoek en presentatie

Literatuur

- Materiaal uit de lessen Pet-Owner behaviour.

- Markus,K. & Oudemans, A. (2011) Enquête research. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-80939-3

Rooster

Semester 2, op donderdagen in de weken: 6, 9, 11, 13, 17, 20, 22.

Excursies
Er zullen diverse excursies georganiseerd worden, waarbij we ook naar het buitenland zullen gaan. De eigen bijdrage voor deze excursies zal ongeveer €300 - € 350 bedragen.
Voor met name de buitenlandexcursie is een vervangende opdracht mogelijk.