Kies op maat

Inloggen Menu

Pluimvee en Varkenshouderij - Poultry farming and pig management

De varkens en pluimveesector is sterk in beweging. Nationaal en ook internationaal zijn veel vacatures bij toeleverende, verwerkende en onderzoekende bedrijven in de intensieve veehouderij, met name betreffende diervoeding. De Aeres Hogeschool-afgestudeerde vervult hierin bijvoorbeeld de rol van: zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, algemeen tot specialistisch (voedings)adviseur, fokkerijadviseur of kwaliteitsmanager. Mogelijk ben je zelfs al werkzaam binnen deze sector en vervul je al een dergelijke rol. Een goede reden om aan de hand van deze Minor je te specialiseren en daardoor goed voor te bereiden op de grote diversiteit aan banen die beschikbaar zijn in de veevoedingsbranche. 

Voor je (toekomstig) beroep maak je producten zoals recepten voor mengvoeders of lever je diensten als rantsoenberekeningen en specialistische voedingsadviezen. Vragen vanuit de praktijk vragen om een beantwoording bij de veredeling en andersom.

De toegepaste kennis waarin bij bovenstaande beroepen gebruik van wordt gemaakt, moet goed onderzocht zijn. Je kunt hier werkzaam zijn als assistent onderzoeker of mogelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het onderzoek en de mogelijk rapporten of artikelen in vakbladen die je over de resultaten schrijft.

Bij het formuleren van het advies zal voordurend een afweging gemaakt moeten worden tussen de mogelijke oplossingen. Er is vaak sprake van een dilemma waar de adviseur, ondernemer of onderzoeker mee te maken krijgt. Daarom wordt een sterk beroep gedaan op je creativiteit en innoverend vermogen. Hiervoor heb je de juiste houding, vaardigheden en vakkennis nodig voor het geven van een vakkundig advies (adviseur), het implementeren van dit advies (ondernemer) of het opzetten van de praktijkproef.

Kortom het toekomstig beroep vormt zowel uitgangspunt als doel bij deze minor.

Inhoud

Deze minor bestaat uit 3 verschillende thema’s die elk in 1 week intensief aan de orde komen. Deze thema’s zijn voeding, gezondheid en bedrijfsontwikkeling. In elke week worden enige theorielessen gegeven en geeft een extern deskundige zijn/haar ervaringen met dat thema door. In de weken daaropvolgend wordt aan de hand van het thema een opdracht uitgewerkt op een extern leer/stage bedrijf. Op deze opdracht wordt zowel door de betrokken Aeres Hogeschool-docenten als door de begeleider op het leer/stagebedrijf feedback gegeven. Daarnaast wordt verwacht dat je op het leer/stage bedrijf ervaringen opdoet met de normale gang van zaken op dat bedrijf. Aan het eind wordt in het minisymposium door elke student een van de 3 gemaakte opdrachten gepresenteerd.

Leerdoelen

Beroepstaak:

HBO functie met adviestaken en verkoopwerkzaamheden.

Rol:
Adviseur in de sector pluimvee en/of varkenshouderij.

Werkvormen:
Diverse werkvormen in cursussen voor verwerven kennis, Centraal staat het vertalen van onderzoeksinformatie in adviezen voor dagelijks handelen van de primaire ondernemer dit wordt o.a.getraind met vakgerichte korte presentaties over de nieuwste onderzoeken. Praktijkuren uit te voeren voor opdrachtgever in leerwerkomgeving. 

Kennisgebieden:
Voeding

 • Kan elk regelmatig op een varkenshouderij voorkomend voedingsprobleem benoemen, de oorzaak aangegeven en een advies geven m.b.t. de oplossing van dit probleem. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek.

Gezondheid

 • Adviseren aan één veehouderijbedrijf (probleembedrijf) over een diergezondheidsprobleem in samenwerking met andere adviseurs.

Bedrijfsontwikkeling

 • Adviseren aan één veehouderijbedrijf over de mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling in samenwerking met andere adviseurs. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, ruimtelijke ordening en economie

Advisering

 • Kan wetenschappelijke kennis vertalen naar praktische bedrijfsadviezen
 • Kan in samenwerking met andere adviseurs een bij de ondernemer passend advies geven.

Aeres Hogeschool competenties (afstudeerfase niveau 2/3)
In de minor Pluimvee en Varkenshouderij kunnen alle 10 Aeres Hogeschool Competenties worden uitgevoerd. Tijdens de minor werkt de student aan toepassing van de door hem/haar vooraf gemaakte persoonlijke keuze voor de Aeres Hogeschool Competenties. Uitvoer van de gekozen competenties in deze fase van de studie op niveau 2/3.

In ieder geval komen de competenties onderzoeken en presenteren aan de orde.

- Competentie 3: Presenteren
Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm.

- Competentie 4: Onderzoeken
Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met behulp van een geschikte onderzoeksmethode.

Eindkwalificaties:
Aan het eind van deze minor heb je kennis van de meest recente onderzoeken op het gebied van veevoeding en gezondheid. Je bent in staat deze kennis toe te passen op praktijkproblemen op het primaire bedrijf. De door jou voorgestelde oplossingen kun je mondeling duidelijk toelichten. Daarnaast kun je een bedrijfsontwikkelingsplan maken.

Kort gezegd je bent een startbekwaam adviseur of bedrijfsleider in de varkens en pluimveesector.

Ingangseisen

We gaan er vanuit dat je vertrouwd bent met inhoud en toepassing van:

 • Handboek Varkenshouderij (focus op Hoofdstuk 4 t/m 9 )
 • Handboek pluimveehouderij (focus op Hoofdstuk 1 t/m 6 )
 • CVB tabellenboek
 • Vinden en lezen van wetenschappelijke publicaties op dit vakgebied

Voorvereisten:
Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de module HBOV en HSPD zijn afgerond. Studenten van een andere major dan DV wordt geadviseerd de theorielessen van de gelijktijdig lopende module HSPD te volgen en in zelfstudie de kennis van HBOV te verwerven.

Toetsing

Code: APVH01
Naam: Bedrijfsopdracht
Studiepunten: 8
Type examen: Presentatie bedrijf, CGI

Code: APVH02
Naam: Vakkennis
Studiepunten: 3
Type examen: 3 vakgerichte opdrachten
Literatuur: artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften

Code: APVH03
Naam: Beroepsproducten
Studiepunten: 4
Type examen: mondelinge toets (30 min)
Literatuur: Canvas en artikelen

Literatuur

Wordt in de lessen aangereikt.

We gaan er vanuit dat je vertrouwd bent met inhoud en toepassing van:

 • Handboek Varkenshouderij (focus op Hoofdstuk 4 t/m 9 )
 • Handboek pluimveehouderij (focus op Hoofdstuk 1 t/m 6 )
 • CVB tabellenboek
 • Vinden en lezen van wetenschappelijke publicaties op dit vakgebied

Rooster

Semester 2 op dinsdagen in de weken 7, 10, 12, 14, 17, 23, 25.

Tussendoor wordt er 2 dagen per week gewerkt aan opdrachten bij bedrijven.