Kies op maat

Inloggen Menu

Eigen voorstel 1 15 ec

Behalve de mogelijkheid om deel te nemen aan door Zuyd georganiseerde minoren, hebben studenten de mogelijkheid om een eigen voorstel in te dienen. Dit kan zijn:

  • een project
  • een extra (of extra lange) stage
  • young professionals overseas
  • onderwijs uit de major van andere opleidingen
  • onderwijs bij andere instellingen.

 

Iedere opleiding kan hiervoor nadere criteria stellen. Als belangrijkste criteria voor eigen voorstellen gelden dat je, vergelijkbaar met minoren, voldoende leert en dat de leerervaring voldoende toegevoegde waarde heeft ten opzichte van reguliere stages en afstudeerprojecten.

Er is ALTIJD VOORAF toestemming nodig op basis van een concreet, door de student uitgewerkt voorstel. Een goed onderbouwde aanvraag kun je bespreken met jouw begeleider en indienen bij jouw Examencommissie.

Leerdoelen

Projecten en stages

Bij een project werk je aan een praktische en vaak maatschappelijk nuttige opdracht, waarbij er een concreet resultaat behaald moet worden. Als je een project wilt doen, komt daar het nodige bij kijken. Je zult er immers voor moeten zorgen dat je, al dan niet samen met anderen, een concrete opdracht krijgt en dat die opdracht door de opleiding wordt goedgekeurd. Onder andere via lectoraten (zie http://www.zuyd.nl/lectoraten) en via https://www.zuydnet.nl/studeren/studieloopbaan/stage kun je naar mogelijk geschikte projecten op zoek gaan.

Young professionals overseas

Heb je een duidelijke belangstelling voor mondiale vraagstukken, internationale ontwikkeling en interculturaliteit? Wil je je inzetten voor een rechtvaardiger wereld en ben je bereid om meerdere maanden in een land met een heel andere cultuur en sociaal-economische realiteit te leven? Dan is YPO iets voor jou!

YPO biedt interessante en spannende mogelijkheden in 6 verschillende regio’s: Tanzania, India, Zambia, Nicaragua, Zuid Afrika en Sri Lanka. De partners van YPO zijn voornamelijk non-profit organisaties waarbij je minimaal 10 weken aan de slag gaat. YPO streeft ernaar meerdere studenten van verschillende disciplines in één organisatie te plaatsen zodat je ook van elkaar kunt leren.

Voor meer informatie en de wijze van aanmelding zie https://www.zuydnet.nl/studeren/studie-en-stage-in-het-buitenland/young-professionals-overseas.

Onderwijs bij andere instellingen

Binnen Nederland vind je via http://www.kiesopmaat.nl een aantal mogelijkheden bij andere instellingen voor hoger onderwijs. Bij Kies Op Maat hebben de betrokken instellingen onderling afspraken gemaakt over de kosten. Als er verder geen bijzonderheden zijn, betalen studenten geen extra kosten voor deelname aan het onderwijs.

Je kunt ook ZELF zoeken naar andere onderwijsmogelijkheden, zowel in Nederland als in het buitenland. In dat geval zijn er geen afspraken tussen de instellingen. Daardoor heb je in ieder geval te maken met meer bureaucratie. De meeste opleidingen vergoeden, net als bij Kies Op Maat, een maximumbedrag voor het onderwijs (€70 per EC). Daar kunnen extra voorwaarden voor gelden. Meerkosten zijn voor EIGEN rekening van de student.

Aanvullende informatie

Deze leerovereenkomst is bedoeld voor een individueel studietraject bij Zuyd.

De student voegt aan deze leerovereenkomst het studieplan en de afspraken toe die met de opleiding van Zuyd zijn gemaakt m.b.t. het te volgen onderwijs. Op basis van die informatie kan de examencommissie van de thuisinstelling beoordelen of deelname akkoord is en de leerovereenkomst ondertekenen.

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Nadere info toelatingstest of nadere aanduiding criteria of vereiste voorkennis:

Afhankelijk van het voorstel

Toetsing

Afhankelijk van het te volgen onderwijs.

Rooster

Afhankelijk van het te volgen onderwijs.