Kies op maat

Inloggen Menu

Eigen voorstel 1 15 ec

Naast deelname aan door Zuyd georganiseerde minoren, kan een student grote interesse hebben in onderwijs dat niet standaard voor externe studenten wordt opengesteld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderwijseenheden van opleidingen (major), projecten bij lectoraten of intern keuzeonderwijs van de hogeschool.

In dit soort situaties moet de student OP EIGEN INITIATIEF zich verdiepen in de mogelijkheden. Als een student concrete plannen heeft, kan de student in dat geval een opleiding van Zuyd verzoeken of aan dat onderwijs mag worden deelgenomen. Er is ALTIJD VOORAF toestemming nodig op basis van een concreet, door de opleiding en de student uitgewerkt voorstel. Daarna kan een leerovereenkomst worden afgesloten.
Vragen die via Kies op Maat gesteld worden over welke inhoud in de minor allemaal mogelijk is, zullen NIET beantwoord worden. Voor informatie over inhoud van opleidingen kun je terecht op http://www.zuyd.nl. Per opleiding vind je daar onder ‘meer over de opleiding’ een link naar de Onderwijs- & Examen Regeling (OER) van betreffende opleiding, waarin al het onderwijs van die opleiding beschreven staat.

Leerdoelen

Deze zijn afhankelijk van het te volgen onderwijs.

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Rooster

Afhankelijk van het te volgen onderwijs.

Toetsing

Afhankelijk van het te volgen onderwijs.

Aanvullende informatie

Deze leerovereenkomst is bedoeld voor een individueel studietraject bij Zuyd.

De student voegt aan deze leerovereenkomst het studieplan en de afspraken toe die met de opleiding van Zuyd zijn gemaakt m.b.t. het te volgen onderwijs. Op basis van die informatie kan de examencommissie van de thuisinstelling beoordelen of deelname akkoord is en de leerovereenkomst ondertekenen.