Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Public Controlling

Ben je nieuwsgierig naar de publieke sector en de mogelijkheden die er zijn voor een financial of bedrijfskundige?

Na deze minor heb je een goed beeld van het publieke domein en ben je een startbekwame professional die in publieke organisaties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen, bij het rijk en gemeentes, de rechterlijke macht, de politie en de belastingdienst aan de slag kan gaan. Een professional die goed is in zijn vak, de uitdaging aan durft en van maatschappelijke meerwaarde is.

We werken nauw samen met verschillende organisaties die potentiele werkgevers zijn: we maken gebruik van vraagstukken uit de praktijk en we sluiten aan op die praktijk en op actuele ontwikkelingen/veranderingen. 

Ons onderwijs is duurzaam, modern en ‘blended’: een mix van campusonderwijs en online leren.

We richten een digitale omgeving in met verschillende leeractiviteiten zoals colleges, literatuur, informatie-uitwisseling/discussie, oefenen, groepswerk, feedback, monitoring.

Dat houdt in:

 • max 2 dagen per week naar school waar we verschillende samenhangende activiteiten organiseren
 • de andere dagen ga je aan het werk met opdrachten individueel en in een team (thuis)
 • en je bezoekt organisaties voor workshops, opdrachten en andere activiteiten.

 

Filmpje Minor Public Control:

https://mymedia.avans.nl/media/Minor+Public+Control+bij+Academie+voor+Financieel+Management/0_am

 

Wanneer is de minor iets voor jou?

 • Je bent nieuwsgierig naar het publieke domein omdat er in je opleiding nog niet veel aandacht aan is besteed
 • Je wil weten waarin (financiële) public-problemen afwijken van private problemen
 • Je zoekt een verbreding van je bedrijfseconomische/bedrijfskundige competenties.
 • Je bent maatschappelijk betrokken
 • Je wil meer impact hebben en meer regie!
 • En je vindt de combinatie van 2 dagen naar school en de andere dagen (thuis) online aan het werk aantrekkelijk!

Leerdoelen

Een verschil tussen de publieke en private sector dat iedereen kan benoemen is dat de publieke sector niet op winst gericht is. Maar wat betekent dat nu precies? Het specifieke van het publieke domein is te herleiden tot een drietal thema’s waarbinnen we aan een aantal onderwerpen aandacht gaan besteden.

1. Voor het publieke domein geldt de specifieke context van een uitdagende (politieke) omgeving. Publieke organisaties hebben te maken met invloeden van buitenaf. Hieronder staat een aantal invloeden waar je in de minor mee te maken krijgt:
• politiek-bestuurlijke context • stakeholderbelangen • demografische ontwikkelingen • ontwikkelingen in de ICT • klimaatdoelstellingen • vastgelopen woningmarkt


2. Publieke organisaties gaan om met publieke middelen. Dat vereist een voortdurende afweging tussen het maatschappelijk belang en het financieel belang. Aandacht voor de begroting: wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? Onderwerpen die aan bod komen:
• de planning & controlcyclus • processen • het besluitvormingsproces • risicomanagement • impact creëren/maatschappelijk rendement

3. Belangrijk in de publieke sector is de transparantie in de uitvoering van het takenpakket van een publieke instelling. Organisaties moeten laten zien dat ze inspelen op de wensen van burgers, kostenverlaging en kwaliteitsverhoging op de agenda hebben staan, gekoppeld aan de maatschappelijke effecten. Onderwerpen die aan bod komen: • Verantwoording • Verslaggeving • Prestatiemeting • Waardecreatie • Dilemma’s

Natuurlijk heb je soft skills nodig. Het werkveld vraagt om professionals die nieuwsgierig en kritisch zijn, lef hebben en organisatie- en omgevingssensitief zijn, communicatief vaardig en proactief en maatschappelijk betrokken. In de minor gaan jullie je verder ontwikkelen in vaardigheden als kritisch denken en integriteit, debatteren en adviseren.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor F&C, Bedrijfskunde, BSK. Toelatingseis: propedeuse en (als het kan) stageperiode behaald. Indien de stage nog niet is afgerond, neem dan contact op met Dorien de Graaff (te.degraaff@avans.nl).

Deelnemers worden toegelaten op basis van inschrijvingstijdstip (uiteraard rekening houdende met het maximum). Natuurlijk krijgen alle inschrijvers zo snel mogelijk bericht.

Rooster

Maximaal 2 dagen per week activiteiten in Den Bosch en/of bij organisaties

Andere dagen: aan het werk met opdrachten individueel of in team (thuis)

Toetsing

 • Competentiegericht onderwijs: opdrachten in teams voor en met het werkveld
 • per blok 2 opdrachten: 4 opdrachten in totaal
 • ondersteuning middels colleges, workshops, gastcolleges, bezoeken organisaties
 • feedback door docenten, werkveld en medestudenten
 • geen schriftelijke tentamens
 • beoordeling in team en individueel