Kies op maat

Login Menu
 1. Early English

  30,0 EC

  A growing number of primary schools use English as medium of instruction. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam has this development high on its priority list in their strategic policy for all primary schools in Rotterdam and more than a hundred schools have joined in this mo…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 2. Ship Systems and The Human Factor

  30,0 EC

  Wil jij je bezighouden met de invloed van techniek op de mens aan boord van zeeschepen? Een bekende uitspraak is: “Schepen van hout, mannen van ijzer”. Deze kan in deze minor vervangen worden door “Schepen van staal, mensen als informatieverwerker”. Door de technologische in…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 3. Real Estate en Facility Management

  30,0 EC

  body { font-size: 9pt; font-family: Arial } table { font-size: 9pt; font-family: Arial } Mede onder invloed van economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is de huisvestingsbehoefte van organisaties veranderd. Organisaties zijn efficiënter gaan we…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 4. Acute zorg (VT)

  30,0 EC

  Meer weten over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten? Maak kennis met vraagstukken op acute zorgafdelingen (IC, CCU en SEH).Ben jij student Verpleegkunde (hbo-V) en wil je kennis ontwikkelen ten aanzien van acuut zieke patiënten? Dan is deze minor iet…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 5. Disability en Diversiteit

  30,0 EC

  In deze minor staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal. Deze thema’s worden vanuit een diversiteitsvraagstuk bestudeerd. De participatiesamenleving heeft volop aandacht, maar wat betekent dit eigenlijk? Tijdens deze minor ga je de thema’s participati…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 6. Psychiatrie in de praktijk van alle dag (Voltijd route)

  30,0 EC

  Ben jij als zorgprofessional voldoende toegerust om zorg te verlenen aan zorgvragers waarbij mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek? Door de huidige ambulantisering binnen de geestelijke gezondheidszorg verblijven steeds minder mensen met een psychiatrische klach…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 7. Meer Taligheid

  30,0 EC

  Kun jij je in alle talen die je spreekt even goed uiten bij een zorgprofessional? Leer alles over de aspecten van meertaligheid binnen de logopedie. Bijna iedereen beheerst verschillende talen. Naast de moedertaal spreken de meeste mensen één of meerdere talen. Het beheerse…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 8. Fieldlab Digital Economy/ Business Transformation Consulting

  30,0 EC

  Fieldlab Digital Economy – Business Transformation Bedrijven moeten voortdurend veranderen om zeker te zijn dat ze ook in de toekomst van waarde kunnen zijn voor hun klanten. Welke veranderingen zijn nodig zijn om als bedrijf voorop te blijven lopen?  Of om te voorkomen dat …
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 9. Fieldlab Startup Economy/ Turning business into innovation

  30,0 EC

  Turning Business Into Innovation Hoe blaas je nieuw leven in een onderneming die in zwaar weer verkeert? Omschrijving Je had een goedlopende onderneming, maar je komt steeds meer tot de conclusie dat je business model verouderd is. Binnen Rotterdam ondervinden veel on…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 10. De circulaire supply chain

  20,0 EC

  body { font-size: 9pt; font-family: Arial } table { font-size: 9pt; font-family: Arial } Organisaties nemen steeds grotere stappen richting een duurzame manier van het leveren van hun goederen en diensten. Volgens de modellen van de circulaire economie betekent dit …
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 11. Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoeften (VT)

  30,0 EC

  Zorg voor kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte.…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 12. Innovative Logistics & IT

  30,0 EC

  Innovations in IT have dramatically changed the world we live in. We are currently in The Information Age and the pace of change is still accelerating.  This has had a dramatic impact on all aspects of personal and business life and especially in Logistics, fueling globalisa…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 13. Cultural Diversity

  30,0 EC

    The minor Cultural Diversity offers you a framework for critically engaging in urgent societal complexities of ‘selfness’ and ‘otherness’. Its fundamentals are: Cultural Archive and Othering, White Innocence, Representation and Gender. Within this theoretical framing, diff…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 14. Data Design

  30,0 EC

  Patronen binnen data vertellen ons hoe de maatschappij zich beweegt. Het is een spiegel van ons gedrag in relatie tot actuele gebeurtenissen. Patronen kun je ontdekken door met data te experimenteren en data te visualiseren. Dat kan ook door conclusies uit je dataonderzoek t…
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
 15. Uitvoerend bouwbedrijf

  30,0 EC

  Het uitvoerend bouwbedrijf houdt zich, zoals de naam al zegt, primair bezig met het uitvoeren, het daadwerkelijke bouwen, van het bouwwerk. De taak van de aannemer is de laatste jaren voortdurend gecompliceerder geworden. Van uitsluitend uitvoerende partij is de taak van de …
  • 2 sep 2019 t/m 9 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 25 april 2019
1 116 >