Kies op maat

Inloggen Menu

International Food Logistics

Voedselverliezen, files, hoge milieubelasting, kostenreductie op bedrijfs- en ketenniveau en het in gevaar brengen van voedselkwaliteit en dierenwelzijn zijn actuele thema’s die vragen om slimme oplossingen. Hieraan kan agrologistiek een goede bijdrage leveren. Heb jij de ambitie om logistiek manager te worden, dan is dit de minor die bij jou past. Als logistiek manager ben je in dienst van een bedrijf binnen de agribusiness. Hierbij kun je denken aan bedrijven uit de levensmiddelenindustrie, AGF-handel en distributie. Bijna alle bedrijven waar goederenstromen op grote schaal plaatsvinden, hebben een logistiek manager in dienst. Uitgangspunt is dat de klant goederen tijdig en in de juiste kwaliteit en hoeveelheid ontvangt. Hiermee heb jij een belangrijke rol in het realiseren van klanttevredenheid. Daarnaast is kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt. Jouw werk bestaat tevens uit het coördineren, plannen en controleren van de goederenstroom binnen het bedrijf. Dit betreft producten die het bedrijf uitgaan, maar ook grondstoffen en halffabricaten die het bedrijf binnenkomen. Tevens ben je in staat om een leidinggevende rol aan te nemen met betrekking tot deze functie. De logistiek manager heeft leidinggevende kwaliteiten en kan goed coördineren en delegeren. Bovendien is het ook van belang dat je inzicht hebt in de positie van het bedrijf binnen de supply chain.

Op het gebied van Agrologistiek zijn verschillende functies te onderscheiden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Logistiek medewerker/coördinator
 • Transportplanner/Productieplanner
 • Inkoper
 • Logistiek manager/Productiemanager/Manager Warehouse
 • Logistiek projectmedewerker
 • Assistent Supply Chain Manager

Om ervaring op te doen in  één van deze rollen maakt een minorstage onderdeel uit van deze module. Om inzicht te krijgen in de logistiek van het bedrijf en verbeterpunten op het spoor te komen maak je een logistieke quick scan van een bedrijf. Vanuit de rol van één van de genoemde functies ga je met een specifieke opdracht van het bedrijf aan het werk. Deze opdracht wordt vanuit de Aeres Hogeschool en het bedrijf begeleid.

Per minorweek staat binnen deze minor één van de volgende thema’s centraal, te weten: Inkoop en aanvoer-logistiek, Productiemanagement, Distributiemanagement, Supply Chain management en actuele onderwerpen (capita selecta). Voor deze module kun je onder andere denken aan de volgende activiteiten:

 • Colleges door docenten Aeres Hogeschool
 • Gastcolleges door externe deskundige(n).
 • Simulatie (digitaal of als case) om praktijk en theorie met elkaar te verbinden.
 • Excursies
 • Individuele begeleidingsgesprekken
 • Intervisie: Studenten presenteren een onderwerp vanuit hun opdracht. Tijdens deze intervisiebijeenkomst wisselen studenten ervaringen met elkaar uit.

Leerdoelen

Als je deze minor hebt afgerond kun je:

 1. Onderzoeken: Je maakt een verbeterplan voor het logistieke proces.
 2. Leiding geven: Je kunt sturing geven aan het op te zetten implementatietraject van het verbeterplan.
 3. Samenwerken: Je bent in staat om mensen te enthousiasmeren, overtuigen en motiveren.
 4. Presenteren: Je bent in staat het verbeterplan te presenteren en te verdedigen aan jouw opdrachtgever en andere belanghebbenden binnen en buitet een projectplan maken voor jouw onderzoek. 
  Je kunt planmatig denken en handelenn het bedrijf.
 5. Duurzaam handelen: Je kunt het verbeterplan en mogelijke alternatieven relateren aan actuele thema’s zoals CO2-reductie, welzijn van dieren en kostenreducties.
 6. Organiseren: Je kunt zelfstandig je werk uitvoeren en bent in staat planmatig te denken en te handelen in de organisatie.

Je hebt kennis van:

 • Inkoop en aanvoerlogistiek
 • Productiemanagement
 • Distributiemanagement
 • Supply Chain Management
 • Verbetermethoden

Ingangseisen

Voor deze minor wordt een bedrijfskundig instroomniveau geadviseerd.

De student:

 • kent achtergronden, toepassingsgebieden en de doelstellingen van logistiek.
 • kent de relatie tussen logistiek en customer service.
 • weet wat een logistiek concept inhoudt
 • kan de verschillende klantorderontkoppelpunten onderscheiden.
 • beheerst de basisprincipes van voorraadbeheer.
 • kan inkoop plaatsen in het logistieke perspectief.
 • Heeft basiskennis van productie- en distributie logistiek
 • Heeft kennis van reverse logistics

Als niet aan het instroomniveau wordt voldaan is het belangrijk zelf de kennis te verkrijgen door het volgende door te nemen: de hoofdstukken 1 t/m 8, 10 en 11 uit het boek ‘’Werken met Logistiek’’ van Visser & Van Goor (ISBN 978-90-01-84180-5).

Toetsing

 • Voor minimaal één thema (keuze uit of combinatie van Productiemanagement, Distributiemanagement en Supply Chain Management) voert de student een door de onderwijsinstelling geïnitieerde opdracht bij het bedrijf uit.
 • De student bouwt een portfolio op met daarin de opdrachten die bij het bedrijf zijn gedaan, zoals: het projectplan, het verbeterplan, de presentatie, de bewijsstukken van aanwezigheid bij besprekingen.
 • Schriftelijke examens: productie management en inkoop, distributie, capita selecta
 • Presentatie van de opdracht
 • Assessment t.a.v. resultaten opdrachten en ontwikkeling van competenties
 • Elk van de drie onderdelen van de minor wordt apart beoordeeld. De cursussen met een cijfer (1-10). Het assessment en ‘’logistiek in de praktijk’’ worden beoordeeld met O – V – G en moet minimaal V zijn.

Bij de beoordeling van de minor is zowel de begeleider uit het bedrijf als een assessor van Aeres Hogeschool betrokken. 

AAGL1
Opdrachten en presentatie
Studiepunten: 5
Type examen: Beoordeling opdrachten en presentatie

AGGL2
Studiepunten: 5
Type examen: Beoordeling door begeleider vanuit bedrijf

AGGL4
Cursussen

Studiepunten: 5
Type examen: Schriftelijke examens

Literatuur
Rooster

Semester 2 op maandagen in de weken: 5, 7, 10, 12, 16, 19, 21 niet, 23.

Daarnaast werk je 2 dagen per week aan opdrachten bij bedrijven.