Kies op maat

Inloggen Menu

International Social Work

De minor bestaat uit twee delen:

Een kennis- en vaardigheden pakket waarin aandacht wordt besteed aan sociaal beleid in internationaal perspectief,  filosofisch-ethische verdieping m.b.t. de internationale fundamenten van sociaal werk, het ontwikkelen van transculturele inzichten, vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie en digitale communicatie. (20 EC).

Het andere deel bestaat uit een keuze uit:

·         Internationalisation-At-Home. (10 EC) In het ‘Joint-E-Project’ wordt met studenten uit Ierland en/of Zwitserland, via digitale communicatiemiddelen, gewerkt aan een vergelijkend onderzoek rondom een gekozen sociaal werk thema. Dit unieke project heeft al jaren bewezen dat internationale ervaring ook opgedaan kan worden zonder langdurig van huis te zijn. In studiejaar 2019-2020 wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een korte studiereis naar de partner hogeschool in Zwitserland

·         ‘Going Abroad’ (10 EC). Vanaf 2019-2020 bestaat de mogelijkheid om i.p.v. het ‘Joint eProject’ te kiezen voor een 8-12 weken durend verblijf in buitenland. De organisatie daarvan vindt ruim van tevoren en in overleg met de minorcoördinator plaats. Bij aanvang van de minor moeten de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd zijn met alle partijen.

Leerdoelen

De internationale benadering van de minor verruimt je denken over sociale problemen, sociaal werk en sociaal beleid. Door de confrontatie met doen en denken in een ander land leer je de gang van zaken in eigen land te relativeren en word je je bewust van de maatschappelijke, culturele en politieke context waarin je als sociaal werker en als burger functioneert. Een van de oud-studenten zei het heel mooi: “Het macro niveau krijgt handen en voeten en een heleboel van wat je in je opleiding hebt geleerd, valt op zijn plaats.”

Daarnaast doe je uitgebreide internationale samenwerkingservaring op, oefen je met  interculturele communicatie en word je je bewust van cultuurgebonden houdingsaspecten.    

Aanvullende informatie

Voertaal is Nederlands en Engels.

Indien gekozen wordt voor ‘Going Abroad’ vindt overleg en organisatie op initiatief van de student reeds plaats tussen april en juni. Buitenlandverblijf moet geregeld zijn bij aanvang van de minor!

  • Internationalisation-At-Home: Indien deelgenomen wordt aan de vijfdaagse studiereis naar Zwitserland in oktober 2019 moet rekening gehouden worden met extra kosten.
  • Going Abroad: kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Soms kan gebruik gemaakt worden van een Erasmusbeurs.

Ingangseisen

Toegelaten tot het derde of vierde jaar van een sociaal werk of aanverwante bacheloropleiding (MWD, Pedagogiek, SPH, CMV, SJD, Social Work, Psychologie, HBO-V of CT). Andere opleidingen in overleg met de minorcoördinator.

- Aantoonbare affiniteit met sociale vraagstukken.

- Een redelijke beheersing van de Engelse taal.

Toetsing

Take-home toetsen, opdrachten, groepswerkstuk, presentaties.

Literatuur

Onder voorbehoud

  • Blok, W. (2012), Core Social Work: International Theory, Values and Practice.London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, ISBN 9781849051767
  • Horst, John ter (ed.) (2009) Social Work in Europe. Baarn: HBuitgevers (ThiemeMeulenhoff), ISBN 9789055746187
  • Banks, S., Nøhr, K. (ed.) (2011) Practising Social Work Ethics Around the World. Taylor & Francis Ltd.. ISBN9780415560337
  • Geldof, D. (2015). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco. ISBN9789462922952
  • Carlos Nunez, C., Nunez-Mahdi, R., Popma, L. (2014). Interculturele communicatie. Assen:VanGorcum. ISBN9789023251323

Nader op te geven Nederlands- en Engelstalige artikelen

Rooster

Het onderwijs wordt op twee achtereenvolgende dagen in de week geroosterd.

Exacte roostering wordt eind augustus bekend gemaakt.