Kies op maat

Inloggen Menu

Sportmanagement 1

Er bestaat een groeiende behoefte aan managers die sport en sportbeoefening economisch rendabel kunnen aanbieden en promoten.

Sportmanagement I geeft een duidelijk beeld van de Nederlandse sportsector. Gastcolleges en werkbezoeken aan sportbedrijven en sportinstanties dragen bij aan een waardevolle kennis van de sportsector

Binnen Sportmanagement I staan de volgende thema’s centraal: sport en maatschappij: indeling van de sportindustrie; financiële stromen in de sportindustrie, impact van sport op de samenleving; kosten en baten van sport, sociologische aspecten van de sport; sportbeleid; vrijwilligersproblematiek, sportgeschiedenis; ethiek; sportverenigingen; trends in de sport; sport en gezondheid, kindermishandeling en sport.Onderzoeksopdrachten over uiteenlopende onderwerpen in de sport.

 

Leerdoelen

 1. kent de verschillende definities van sport;
 2. kent de geschiedenis van de sport;
 3. kan de specifieke eigenschappen van sport benoemen;
 4. kent de verschillende sportvormen;
 5. kent de sport- en vrijetijdssector en heeft hierin inzicht;
 6. kent de verschillende manieren waarop de sector ingedeeld kan worden;
 7. kent de harde en zachte infrastructuur van de sport- en bewegingssector ( lokaal, regionaal, landelijk en internationaal);
 8. is op de hoogte van de vrijwilligersproblematiek (o.a. belastingtechnisch);
 9. kent de uiteenlopende functies en belangen van sport en bewegen, waarden en normen t.a.v. sport en bewegen voor de uiteenlopende deelnemersgroepen en de andere actoren (sociologische aspecten) van sport en fysieke activiteit;
 10. kent de impact van sport op de maatschappij (kosten en baten van de sport voor de maatschappij, gezondheid);
 11. kent de trends in de sport op nationaal en internationaal niveau;
 12. kent het sportbeleid in Nederland;
 13. is op de hoogte van de wet- en regelgeving t.a.v. sport in Nederland;
 14. weet welke subsidieregelingen bestaan t.a.v. sport en bewegen;
 15. kent de financiële stromen binnen de sport- en bewegingssector;
 16. weet welke functies bekleed worden binnen de sport- en bewegingssector;
 17. weet met welke management-aspecten een manager van een sportorganisatie te maken krijgt;
 18. kan in eigen betoog goed de hoofdlijnen aangeven, niet in details verdwalen, maar ook niet te beknopt worden, een adequate woordkeuze hanteren en vaktaal op het juiste moment gebruiken;
 19. kan eigen bevindingen overzichtelijk en gestructureerd op papier zetten en de schriftelijke presentatie qua taalgebruik en lay-out afstemmen op de klant/opdrachtgever;
 20. is in staat zelfstandig relevante informatie te verzamelen;
 21. kent de methode om vraagstukken d.m.v. kritisch denken op te lossen;
 22. weet wat professioneel handelen inhoudt en evalueert zijn eigen professionaliteit;
 23. kan samenwerken en heeft een toegevoegde waarde voor de onderwijsgroep;
 24. bouwt aan zijn netwerk;
 25. ontwikkelt zijn kennis van de sector, de activiteiten en de benodigde disciplines.

Aanvullende informatie

 € 25 - €60

Ingangseisen

1e jaars bachelor behaald, 2e jaars bachelor gevolgd

Toetsing

 • Open vragen toets
 • Sportworkshops
 • Presentaties

Literatuur

 • Belt, T. van den en K. Timmerman, Vrij Willigers Werk, 1998
 • Bottenburg, M. van, Verborgen competitie, Arko Sports Media, 2e herziene druk, Nieuwegein, 2004.
 • Crum, B., Over versporting van de samenleving, 2e druk, De Vrieseborch, Haarlem, 2001(hfstk 1 en 2
 • Geenen, B. en H. Spee, Sport en Maatschappij, uitgeverij Angerenstein, Arnhem, 2003
 • Heinsius, J., e.a., Basisboek vrijwilligers management, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2003
 • Knop, de e.a., Sportsociologie, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2002
 • Leeuw, J., de, Sportbuisiness en Ehtiek, 1e druk, DAMON, Budel, 2007
 • Parks, J.B., en Quarterman, J., Contemporary Sports Management, second edition, Human Kinetics, 2003
 • SCP, Rapportage Sport 2008, Den Haag, 2010

Rooster

Maandag - Vrijdag