Kies op maat

Inloggen Menu

Premaster 1e graads Duits

Deze minor is bedoeld voor studenten van de bacheloropleiding leraar Duits. In deze premaster voor de eerstegraadslerarenopleiding verdiep je je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van het vak en oriënteer je je op lesgeven in de bovenbouw havo/vwo. Er wordt lesgegeven door docenten die zelf in het 1e graads gebied lesgeven, die werkzaam zijn bij de 2e graads lerarenopleidingen of die werken bij de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van deze premaster en als je ook je Bachelor lerarenopleiding voor dit vak hebt afgerond kun je versneld de bijbehorende Master volgen.

Leerdoelen

 • Een student kan de betekenis van verdiepte vakinhoud voor het lesgeven in de bovenbouw verwoorden;
 • Een student bewijst dat hij/zij zich de voor de bovenbouw relevante vakkennis eigen kan maken;
 • Een student kan verwoorden of de bovenbouw voor haar/hem een interessant en haalbaar beroepsgebied vormt.

De onderdelen die je volgt zijn de eerstejaarsmodules van de Master Leraar Duits en omvatten samen 30 EC:

Bij de Master Leraar Duits wordt gewerkt met een carrouselrooster. Welke vakken je volgt voor de premaster is afhankelijk van het jaar waarin je start.

Start je in een oneven jaar dan volg je onderstaande vakken:

 • Historische landeskunde
 • Begegnungsseminar
 • Epik
 • Moderne Landeskunde
 • Lyrik 

Start je in een even jaar dan volg je:

 • Film
 • Begegnungsseminar
 • Sprachgeschichte
 • Drama
 • Moderne Linguistik

Het generieke vak van de keuzemodule wordt wel ieder jaar gegeven:

 • Professional in de school
  Deze keuzemodule wordt gegeven aan alle 7 master lerarenopleidingen van NHL Stenden in Groningen. KOM studenten kunnen kiezen uit onder andere de volgende modulen:
  - Online arrangeren
  - Toetsen en beoordelen
  - Differentiëren

Aanvullende informatie

Deze minor loopt het gehele studiejaar. In beide semesters volg je 15 EC aan vakken. Het is niet mogelijk de minor in één semester te doen. Na overleg met de kerndocent kan er mogelijk bij aanvang van een nieuwe periode ingestroomd worden.

Voordat je je aanmeldt voor deze minor, dien je contact op te nemen met kerndocent Britta Ehrig (Britta.Ehrig@nhlstenden.com). Zij geeft dan uitleg over de opleiding en op basis van je cijferlijst van de eerste twee jaren van de bachelor Leraar Duits en een kort (telefonisch) intakegesprek, stelt zij vast of jij toelaatbaar bent tot deze minor.

De voertaal van de minor is Duits.

Ingangseisen

Alle vakken van jaar 1 en 2 van de Bachelor Lerarenopleiding in het vak moeten zijn gehaald met een ruim voldoende cijfer. Om deze premaster met succes te kunnen volgen moet gelden dat de bachelor vakken je weinig moeite hebben gekost. Alle vakken van deze premaster hebben een beduidend hoger (Master)niveau dan studenten bij de vakken van de bacheloropleiding gewend zijn.

Toetsing

Alle vakken van deze minor worden met een toets afgesloten. Dit kan een schriftelijk tentamen, een dossier, een mondeling, een (onderzoeks)verslag, een presentatie of een werkstuk zijn.

Literatuur

Hierover wordt bij de lessen informatie verstrekt.

Rooster

 • Deze minor bestaat uit het volledige eerste jaar van de deeltijdopleiding master leraar Duits 1e graad (lesplaats Groningen). KOM studenten volgen de lessen samen met de reguliere eerstejaars studenten.
 • Iedere woensdag van 14.00 – 20.30 uur.