Kies op maat

Inloggen Menu

Kunst- en Cultuurmanagement

De minor KCM is een beschouwende minor, waarin je kennis maakt met het managementproces in kunstbedrijven, zoals theaters, pop/concertzalen en musea. Vanuit 3 invalshoeken wordt het kunstbedrijf belicht:

·     bedrijfsmatig: bedrijfsvoering, programmering, financiën, subsidies, marketing.

·      beleidsmatig: subsidie eisen, cultuurspreiding, cultuurvisie, cultuurparticipatie, educatie.

·      kunstuiting: actuele aanbod van theater/muziek en de beeldende kunst bestuderen vanuit kunstbeleving, kunstfilosofie en kunstbeschouwing a.d.h.v. kunst-, theater en muziekgeschiedenis.

Door op pad te gaan en in gesprek te komen met diverse mensen in het werkveld, onderzoek je de wereld van de kunst. Het bezoeken van diverse theater- en muziekvoorstellingen en daarnaast museumbezoeken in München zijn daarbij een must. De minor is een voorbereiding op een stage of werk in de Kunst- en Cultuursector, zowel profit als non-profit. Potentiële werkgevers: musea, theaters, schouwburgen, poppodia, productiebedrijven, organisaties op het gebied van cultuureducatie en marketing/promotie van cultuurparticipatie. Toetsing vindt plaats door het uitvoeren van individuele opdrachten, zoals diverse onderzoeksrapporten en procesverslagen, presentaties en participatie w.o. bedrijfsbezoeken, excursies.

Leerdoelen

De student toont aan dat je begrip hebt van, en een visie ontwikkeld hebt op de 3 variabelen van de Nederlandse kunst- en cultuursector die een rol spelen in de programmering van de theatrale en beeldende kunstproducten (-uitingen) van gesubsidieerde kunstbedrijven.

Aanvullende informatie

In de moduulperiode 3 vindt er een verplichte buitenlandse kunstreis plaats, de kunstreis gaat naar München.De kosten: het bezoeken van de voorstellingen en musea tussen 35 en 85 euro en de buitenlandse kunstreis tussen de 300 en 390 euro.

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je Kies op Maat studie aan NHL Stenden Hogeschool, worden er vooraf twee introductiedagen georganiseerd. Tijdens deze twee dagen –in samenwerking met de exchange incoming students - krijg je algemene informatie over je studie aan NHL Stenden, een rondleiding door het gebouw,  is er een “meet and greet” met de docenten en een introductie van de ICT-faciliteiten. Tevens geven we een introductie en training van het studiesysteem van NHL Stenden: Problem based learning. Deze laatste activiteiten zijn van groot belang voor een succesvolle studie aan NHL Stenden, reden waarom we ervan uitgaan dat je hier als KOM student ook aan deelneemt.

Ingangseisen

Je bent derde of vierdejaars hbo-student.  Vooraf vindt er een verplicht intakegesprek plaats voor het afstemmen van verwachtingen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door het uitvoeren van individuele opdrachten, zoals diverse onderzoeksrapporten en procesverslagen, presentaties en participatie w.o. bedrijfsbezoeken, excursies.

Literatuur

diverse management- en kunstboeken over de sector 

internetpagina  je kunt raadplegen. link naar de libguide: http://libguides.stenden.com/kunstencultuurmanagement

Rooster

Verplichte contacturen:
gemiddeld 10, (variërend van 4 tot 20 uur)
De hele week beschikbaar