Kies op maat

Inloggen Menu

G.I.S.T. Groeien, Innoveren, Stimuleren en Tonen

G.I.S.T. biedt een stimulerende omgeving voor studenten van diverse opleidingen. Vanuit een artistieke invalshoek stimuleert G.I.S.T. de intrinsieke motivatie en geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, co-creatie en ondernemerschap. Eigen artistieke ambitie uitdagen en versterken leidt tot vernieuwende invalshoeken met ruimte voor spannende cross-overs tussen vakgebieden. In de tweede helft van de minor zoekt de student een podium voor de ideeën en producten, test en verbetert ze.  De resultaten worden getoond. Met frisse invloeden van (externe) deskundigen, excursies, stages en toeval werken en leren studenten van en met elkaar vanuit het atelier.  

Leerdoelen

Niveau 2, hoofdfase

Student kent zijn drijfveren en talenten en zet deze artistiek in (beeldend, theatraal e.d.).

Student maakt en toont eigen werk.

Competenties: Artistiek competent, Persoonlijk leiderschap, Ondernemen en waardevol handelen, Kritisch Reflectief, Interdisciplinair werken.

Aanvullende informatie

G.I.S.T. is een minor van X-Honours en biedt de mogelijkheid om de minor op excellent niveau af te ronden.

Er is een GIST boekje met informatie beschikbaar.
Materiaalkosten en excursiekosten zijn afhankelijk van de plannen van de student.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Vooraf vindt een intake plaats in de vorm van een gesprek om te kijken of de minor bij je past. In dit gesprek laat je artistiek werk zien.      

Toetsing

Assessment en presentatie artistiek werk (expositie, voorstelling e.d.).

Literatuur

n.v.t.

Rooster

Studiebelasting is 40 uur per week
Di 9.00 – 12.00 individuele gesprekken
Wo 9.00 – 12.00 inspiratiemoment
Do 9.00 – 12.00 inspiratie, gastlessen e.d. + individuele gesprekken
±65% werkt de student aan eigen werk, ±35% leren en werken met elkaar; Inspiratiemomenten, lezingen, excursies en 4 satellietprojecten.
Er zijn twee dagdelen met verplichte contacturen.