Kies op maat

Inloggen Menu

iMinor

De iMinor richt zich op het ontwerpen van multimediaproducten met een educatief karakter. Vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, educatieve uitgeverijen en musea is er een groeiende vraag naar deskundigheid op het gebied van educatieve multimedia voor opleidingen, cursussen en voorlichting. De iMinor speelt in op deze behoefte en brengt studenten van de NHL Stenden in contact met opdrachtgevers in het werkveld.

Leerdoelen

In een multidisciplinair team ontwerp en ontwikkel je - op basis van een authentieke opdracht uit de educatieve sector - een educatief multimediaal product.

Op grond van een door de opdrachtgever goedgekeurd projectplan bouw je een prototype dat je minimaal één keer tussentijds test bij de doelgroep. Op basis van de testgegevens lever je tot slot het eindproduct tot volle tevredenheid van de opdrachtgever op. 

Een online navigeerbaar portfolio waarin je beschrijft hoe je in het gehele proces aan de relevante competenties hebt gewerkt en de benodigde kennis hebt verworven vormt de basis voor het afrondende assessment.

Aanvullende informatie

De minor kan op ieder gewenst moment gestart worden, maar de workshopprogramma’s beginnen telkens in september en februari.

Voor meer info: https://iminor.nl

Ingangseisen

Geen

Toetsing

Portfolio en assessment

Rooster

Iedere vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur werksessies in het InnovationLab. Er is een programma met workshops waaraan deelgenomen kan worden. Dit is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.