Kies op maat

Inloggen Menu

Groeien, Innoveren, Stimuleren en Tonen (GIST)

In deze minor ben jij je eigen opdrachtgever. En zet je met jouw idee anderen in beweging. Ambitie, fascinatie en inspiratie: dat is waar het in deze minor om draait.

  • Je gaat op zoek naar een podium voor jouw idee of product.
  • Je volgt lezingen van allerlei gastdocenten.
  • Je gaat op excursies en bezoekt tentoonstellingen.
Inhoud van de minor

Vanuit het atelier werken en leren studenten van en met elkaar. De deuren staan open voor frisse invloeden van gastdocenten, lezingen, tentoonstellingen, excursies, stages en toeval. G.I.S.T. biedt een stimulerende omgeving voor studenten van diverse opleidingen. Vanuit een artistieke invalshoek stimuleert G.I.S.T. jouw intrinsieke motivatie en geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, co-creatie en ondernemerschap.

Leerdoelen

Eigen ambitie uitdragen, versterken, uitdiepen en verbinden. Dit gaat leiden tot vernieuwende invalshoeken en spannende cross-overs tussen verschillende vakgebieden. In de tweede helft van de minor ga je op zoek naar een podium voor je ideeën en producten en test en verbeter je ze om ze uiteindelijk samen extern te tonen.

Ingangseisen

Doelgroep

Studenten die het aandurven hun eigen opdrachtgever te zijn en open staan voor een artistieke invalshoek zijn op hun plaats bij G.I.S.T.  Propedeuse moet zijn behaald.   

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Toetsing

Toetsing

Assessment van een samengesteld portfolio bestaande uit meerdere producten en leerresultaten.