Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen

Wil jij leren een goed idee te bedenken voor een onderneming of wil je leren hoe je kunt uitzoeken of jouw idee een winstgevend bedrijf zou kunnen opleveren? Dan is deze minor iets voor jou. Je ontwikkelt een kansrijke business idee voor je eigen onderneming en ontwikkelt jezelf als ondernemer. Met behulp van ervaren ondernemers ga je aan de slag met je eigen bedrijf.

  • Werk samen met studenten van allerlei studies en leer van elkaar.
  • Bouw een netwerk op.
  • Ervaar interessante gastlezingen en excursies.

Inhoud van de minor

De minor bestaat grofweg uit twee onderdelen; de groepsfase en de individuele fase. In de groepsfase leer je hoe je een goed business idee kunt ontwikkelen en hoe je een idee kansrijk kunt maken. Samen met je medestudenten maak je kennis met allerlei modellen en ga je op ontdekkingsreis naar een idee met potentie. In de individuele fase ga je aan de slag met je eigen onderneming. Hierbij doe je allerlei marketing- en financiële kennis op en kun je daarnaast je extra verdiepen in onderwerp zoals online marketing of finance. Ter ondersteuning zijn worden er in de minor colleges, workshops, opdrachten, gastsprekers en excursies georganiseerd. 

Opzet van de minor

De minor begint met een introductie om elkaar beter te leren kennen.

Daarna wordt iedereen ingedeeld bij een intervisiegroep om kennis en ervaringen te delen en om elkaar te helpen. Je zou deze groep kunnen beschouwen als een studiegroep. De intervisiebegeleider is tevens de mentor van de groepsleden, die iedere studenten individueel begeleidt bij zijn/haar leerproces. 
De hoofdonderdelen van dit leerproces staan hierboven beschreven. In de eerste periode wordt kennisgemaakt met de belangrijkste aspecten van businessontwikkeling en staan de leerdoelen min of meer vast.  Om met de belangrijkste aspecten van ondernemerschap in aanraking te komen, moeten allerlei groepsopdrachten worden gemaakt en worden er workshops en gastlessen georganiseerd. In het tweede deel ga je onder begeleiding van de mentor je eigen leerdoelen opstellen, afhankelijk van jouw plannen en van waar je in de eerste periode tegenaan bent gelopen. De meeste studenten kiezen er vervolgens voor om individueel een onderneming op te zetten, maar desgewenst kan je dit ook samen met een andere student doen. Er worden hierbij ook ondersteunende colleges aangeboden op het gebied van o.a. marketing, financiën en praktisch ondernemerschap.  Daarnaast maakt iedere student tijdens de tweede periode, behalve van een intervisiegroep, ook deel uit van een community of expertise. Hierin kun jij je specifiek verdiepen in onderwerpen waarop je de nadruk wil leggen. Aan het eind van de minor wordt er een super interessante buitenland excursie georganiseerd, die meestal tevens een soort afsluiting vorm van de minor.

Leerdoelen

De hoofdonderdelen staan hierboven beschreven. Iedere student mag hierbinnen zijn eigen leerdoelen bepalen die passen bij zijn/haar insteek t.a.v. de minor. Tevens mag hij/zij zelf bepalen hoeveel EC worden gekoppeld aan de verschillende doelen. De meeste studenten kiezen ervoor om individueel een onderneming op te zetten maar desgewenst kan dit ook samen met andere studenten. In ieder geval wordt iedere student ingedeeld bij een intervisiegroep om kennis en ervaringen te delen en om elkaar te helpen. Je zou deze kunnen beschouwen als een soort studiegroep. De intervisiebegeleider is hierbij tevens de mentor van de groepsleden, die iedere studenten individueel begeleid bij zijn/haar persoonlijke leerproces. 

Daarnaast maakt iedere student nog deel uit van een community of expertise, afhankelijk van diens specifieke leerdoelen en het gebied waarop de nadruk wil leggen. Om met de belangrijkste aspecten van ondernemerschap in aanraking te komen is er een online startup program, waarvoor allerlei opdrachten moeten worden gemaakt. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een ondernemingsplan. Hierbij worden ondersteunende colleges aangeboden op het gebied van o.a. marketing, financiën en praktisch ondernemerschap. 

Ook worden er regelmatig gastcolleges aangeboden met mensen uit de praktijk. Deze gaan meestal over de praktische kant van het ondernemerschap. Als de situatie het toelaat zullen er bedrijfsexcursies en een buitenland excursie worden georganiseerd, die meestal tevens een soort afsluiting vorm van de minor.

Ingangseisen

Iedere HBO student is in principe welkom. Er is geen voorkennis vereist. 

Literatuur

Er is geen verplichte literatuur. Tijdens de minor wordt eventueel aanbevolen literatuur bekend gemaakt.

Toetsing

Bij de minor ondernemen zijn er 2 toetsmomenten bestaande uit een tussentijds- en een eindassessment. Voorafgaand aan het assessment geeft de student in het pop in welke onderdelen van het ondernemerschap hij/zij is gegroeid en hoeveel EC dat waard is. Vervolgens beoordelen de mentor en een andere docent van de minor ondernemer in hoeverre dit het geval is geweest. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het bovenstaande beoordelingsformulier. 

Aanvullende informatie

Taal: Nederlands/Engels.
Engelse taal is voor gezamenlijke bijeenkomsten. Plannen en dergelijke mogen in beide talen worden ingeleverd.

Deze minor wordt ook in het Engels aangeboden.