Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen

Wil jij erachter komen of ondernemen iets voor jou is? Of heb je al een bedrijf dat je wilt professionaliseren en uitbouwen? Of een kansrijk idee dat een winstgevend bedrijf zou kunnen opleveren? Dan is deze minor iets voor jou. Je maakt een ondernemersplan en ontwikkelt jezelf als ondernemer. Met hulp van ervaren ondernemers ga je aan de slag met je eigen bedrijf.

  • Werk samen met studenten van allerlei studies en leer van elkaar.
  • Bouw een netwerk op.
  • Ervaar interessante gastlezingen en excursies.

Inhoud van de minor
De minor bestaat grofweg uit drie onderdelen; de inspiratie-, de idee-, en de implementatiefase. De inspiratiefase is gericht op de ondernemer als persoon en marktonderzoek om tot een bedrijfsidee te komen dat past bij de persoonlijkheid van de ondernemer en tevens kansrijk is. De ideefase bestaat uit het uitwerken van het bovenstaande idee in een plan. Hierbij doe je allerlei marketing- en financiële kennis op.  

In de implementatiefase draait het om de praktische kant van ondernemen en het testen en doorontwikkelen van je product of dienst. Ter ondersteuning zijn er hierbij gastsprekers en excursies om de benodigde praktijkkennis op te doen. 

Leerdoelen

De hoofdonderdelen staan hierboven beschreven. Iedere student mag hierbinnen zijn eigen leerdoelen bepalen die passen bij zijn/haar insteek t.a.v. de minor. Tevens mag hij/zij zelf bepalen hoeveel EC worden gekoppeld aan de verschillende doelen. De meeste studenten kiezen ervoor om individueel een onderneming op te zetten maar desgewenst kan dit ook samen met andere studenten. In ieder geval wordt iedere student ingedeeld bij een intervisiegroep om kennis en ervaringen te delen en om elkaar te helpen. Je zou deze kunnen beschouwen als een soort studiegroep. De intervisiebegeleider is hierbij tevens de mentor van de groepsleden, die iedere studenten individueel begeleid bij zijn/haar persoonlijke leerproces. 

Daarnaast maakt iedere student nog deel uit van een community of expertise, afhankelijk van diens specifieke leerdoelen en het gebied waarop de nadruk wil leggen. Om met de belangrijkste aspecten van ondernemerschap in aanraking te komen is er een online startup program, waarvoor allerlei opdrachten moeten worden gemaakt. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een ondernemingsplan. Hierbij worden ondersteunende colleges aangeboden op het gebied van o.a. marketing, financiën en praktisch ondernemerschap. 

Ook worden er regelmatig gastcolleges aangeboden met mensen uit de praktijk. Deze gaan meestal over de praktische kant van het ondernemerschap. Als de situatie het toelaat zullen er bedrijfsexcursies en een buitenland excursie worden georganiseerd, die meestal tevens een soort afsluiting vorm van de minor.

Ingangseisen

Iedere HBO student is in principe welkom. Er is geen voorkennis vereist. 

Literatuur

Er is geen verplichte literatuur. Tijdens de minor wordt eventueel aanbevolen literatuur bekend gemaakt.

Toetsing

Bij de minor ondernemen zijn er 2 toetsmomenten bestaande uit een tussentijds- en een eindassessment. Voorafgaand aan het assessment geeft de student in het pop in welke onderdelen van het ondernemerschap hij/zij is gegroeid en hoeveel EC dat waard is. Vervolgens beoordelen de mentor en een andere docent van de minor ondernemer in hoeverre dit het geval is geweest. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het bovenstaande beoordelingsformulier. 

Aanvullende informatie

Taal: Nederlands/Engels.
Engelse taal is voor gezamenlijke bijeenkomsten. Plannen en dergelijke mogen in beide talen worden ingeleverd.

Deze minor wordt ook in het Engels aangeboden.